Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
MUCF fördelar nu totalt 58 miljoner kronor till 18 organisationer i civilsamhället. Foto: Jonas Nimmersjö, Frälsningsarmén

Premiär för ny digital MUCF-satsning!

Grafik i blåa nyanser med texten MUCF idag

Nu startar vi satsningen "MUCF idag", en serie digitala sändningar där fokus alltid är på unga och civilsamhället. Vi vänder oss till dig som arbetar med eller tar beslut som rör unga eller civilsamhället. Med hjälp av sakkunniga och externa gäster tar vi upp en aktuell fråga - alltid med utgångspunkt i vår senaste kunskap i ämnet. 

Vi sänder live från MUCF:s studio i Växjö och du är välkommen att följa med var du än befinner dig i landet!

Premiär den 20 maj

Den 20 maj bjuder vi på ett intressant program med rubriken Tillsammans för unga utan arbete.

  • Vi tar avstamp i MUCF:s senaste rapporter och pratar med Arbetsförmedlingen om hur arbetsmarknaden ser ut för unga.

  • Vi får en inblick i hur kommunerna i Växjö och Österåker stöttar unga på olika sätt.

  • Tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner pratar vi om hur vi och flera med oss kan ge ett mer samordnat nationellt stöd för unga som varken arbetar eller studerar. En rapport med förslag på detta släpps veckan innan. 

Läs mer om programmet, hur du anmäler dig och var du hittar premiäravsnittet av MUCF idag på mucf.se.  

MUCF fördelar nu totalt 58 miljoner kronor till 18 organisationer i civilsamhället. Foto: Jonas Nimmersjö, Frälsningsarmén

58 miljoner kronor till socialt särskilt utsatta i pandemin

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset, Talita och Frälsningsarmén.
- Vi vet att behovet är stort och att pengarna kommer att göra nytta. Bidraget ger organisationerna en möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin viktiga verksamhet, det kan handla om en sovplats för natten eller ett mål mat, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag.

Det är andra gången som MUCF får i uppdrag att fördela statsbidrag för hjälp- och stödinsatser under pandemin, i somras fördelades 48 miljoner kronor till 17 organisationer.

Årets bidrag betalas preliminärt ut till organisationerna 26 april-2 maj.

Läs mer om bidraget och om vilka organisationer som beviljats bidrag 

Pressmeddelande: ”Stort behov av hjälp till socialt särskilt utsatta under coronapandemin”

Prideflaggor som vajar mot en molnig himmel.

Bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer

Det nya projektbidrag som MUCF fördelar på uppdrag av regeringen ska användas för insatser som främjar antingen fysiska eller digitala mötesplatser som huvudsakligen vänder sig till hbtqi-personer under tjugofem år.

Dessa civilsamhällesorganisationer kan söka bidraget

  • Ideella organisationer som är självständiga, demokratiskt uppbyggda och har bedrivit verksamhet i Sverige under minst två år.

  • Trossamfund eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala om de saknar vinstsyfte och bedriver verksamhet i Sverige.

Ansökningsperiod: 1 maj-19 maj 2021

Mer information om ansökan hittar du på mucf.se

Grafik med texten Barn och unga - i spåren av en pandemi

Frukostmöte med fokus på barn och unga i pandemin

Arbetar du med eller tar beslut som rör barn eller unga? Välkommen till ett frukostmöte den 1 juni då MUCF och Barnombudsmannen tillsammans sätter fokus på barnrätt- och ungdomsperspektiv.

Vi lyfter dessa viktiga punkter:

  • Barnkonventionen som lag under en samhällskris

  • Coronapandemins konsekvenser för unga 

  • Förslag på metoder och åtgärder vi gemensamt behöver ta för att stärka barn och unga i spåren av pandemin

Välkommen att delta!

Mer information och anmälan hittar du på mucf.se

Händer som skriver på en bärbar dator. Foto: Glenn Carstens Peters

Bidrag för forskning om det civila samhället - sista dag för ansökan!

MUCF bjuder in forskare att söka finansiering av studier som rör det civila samhället. Drygt tre miljoner kronor kommer att delas ut och projekttiden kan vara ett eller två år. Sista ansökningsdag är den 16 maj 2021.

Syftet är att öka kunskapen om det civila samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och interaktion med samhället i övrigt. Satsningen syftar också till att möta de behov av kunskap om civilsamhället som finns hos myndigheter, regioner och kommuner på lång sikt.

Mer information om ansökan hittar du på mucf.se 

Grön bakgrund med vit text "Är du rom och 13-25 år? Vill du dela med dig av dina erfarenheter?

Enkätundersökning ska förbättra unga romers livssituation

Hur är det att vara ung rom? Det undrar Länsstyrelsen i Stockholms län som under april månad genomför kampanjen Jag är rom! Kampanjen lanserades i samband med 50-årsjubileet av internationella romadagen den 8 april. Enkätundersökningen är en del i detta och den vänder sig till unga romer i åldern 13-25 år.

Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om unga romer upplever att de har tillgång till sina rättigheter. Enkätsvaren ska användas för att ta fram förslag på vad samhället kan göra för att det ska bli bättre för unga romer. Du som svarar på enkäten får vara anonym och inga svar som du lämnar kan kopplas till dig.

MUCF stödjer under april månad kampanjen genom spridning av informationen i våra kanaler. Kampanjen genomförs inom ramen för ett regeringsuppdrag och riktar sig till barn och unga. Syftet är att bidra till att stärka romska barns och ungas identitet och framtidstro samt att motverka antiziganism, det vill säga rasism riktad mot romer.

Läs mer om kampanjen 

Svara på enkätfrågorna

Bild på Ellen och Alexandra inför årets startkonferens som gick av stapeln den 15 april.

Nu har LUPP-året dragit i gång

Den 15 april drog LUPP-året igång med en startkonferens under ledning av Alexandra Winberg, Ellen Lundkvist och Cecilia Ilhammar.

LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är MUCF:s enkät som vi erbjuder alla kommuner och regioner att använda för att följa upp ungdomspolitiken på lokal nivå. Hur unga har det, hur de mår och vad de vill förändra och utveckla där de bor. 

I år genomför 54 kommuner och tre regioner LUPP. 

Nyfiken på LUPP? Mer information finns på mucf.se/lupp.

Tecknade unga funktionshindrade som vill ha en utvecklande fritid

Webbinarium om hur alla unga kan få tillgång till en meningsfull fritid

Vi vänder oss till dig som ansvarar för eller arbetar i öppen fritidsverksamhet.

Den 27 maj, kl. 10.00-11.00 via Zoom

Det blir en presentation av ett helt nytt stödmaterial som MUCF tagit fram och tips på hur du kan använda materialet i din verksamhet.

Dessutom kommer du att få höra inspirerande exempel på hur olika aktörer resonerar och gör för att skapa tillgänglighet och inkludering i sitt arbete.

Anmälan via den här länken senast den 25 maj.

Välkommen till Europeiska solidaritetskåren 2021

- ansökningsfönstret är öppet

Ansökningssystemet för EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren har börjat öppna upp för att ta emot ansökningar till årets - och den nya programperiodens - första ansökningsrunda.

• Från och med den 15 april går det att ansöka om Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt. 28 maj är sista ansökningsdag för volontärprojekt som startar 1 september - 31 december 2021 och för solidaritetsprojekt som startar 15 augusti - 31 december 2021.

• Från och med den 15 april går det även att ansöka om Quality Label. OBS! För att kunna ansöka om volontärprojekt måste organisationen först ha skickat in en ansökan om Quality Label. Ansökan behöver inte vara beviljad, men den måste ha inkommit till MUCF.

Programguiden för Europeiska solidaritetskåren 2021 släpptes nyligen och finns att tillgå på MUCF:s webbplats tillsammans med mer information och nyheter inom Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+.

Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)

Utlysning till civilsamhället - innovativa lösningar för ett hållbart samhälle sökes

Sverige innovationsmyndighet Vinnova söker innovativa lösningar för att i tvärsektoriell samverkan bidra till en hållbar och jämlik samhällsutveckling.

Det går att söka upp till 2,5 miljoner kronor. Utlysningen öppnar den 15 april och stänger 15 juni. Mer information hittar du på vinnova.se.

Var med och bidra till en nationell strategi om psykisk hälsa och suicidprevention

Är du engagerad i en förening eller organisation med kunskap och erfarenhet av psykisk hälsa? Då behöver vi er hjälp! Regeringen vill ha en långsiktig nationell strategi för området psykisk hälsa och suicidprevention. För att få en heltäckande bild av nuläget och vilka utvecklingsbehov som finns, välkomnas föreningar och organisationer att bidra med underlag och kunskap. 

MUCF en av 25 myndigheter som deltar i arbetet med den nationella strategin under ledning av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Läs mer om uppdraget och hur din förening eller organisation kan bidra på Folkhälsomyndighetens webbplats.

KALENDER

MAJ
6

Lena Nyberg pratar om inflytande i Demokratikollen

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Linnéuniversitetet gör i år en gemensam satsning för att uppmärksamma att demokratin firar 100 år, bland annat med åtta livesända lunchseminarier. 8 maj är temat civilsamhällets och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande. Deltar gör Johanna Jormfeldt, universitetslektor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet, Rosaline Marbinah, ordförande för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och demokratiambassadör för Kommittén Demokratin 100 år och Lena Nyberg generaldirektör på MUCF. Cecilia Illhammar, utredare på MUCF, är moderator.

Läs mer och anmäl dig till "Demokratikollen" på länsstyrelsen.se

MAJ
14

RAPPORTSLÄPP: Nationell samordning för unga som varken arbetar eller studerar (uvas)
För ett år sedan fick MUCF i uppdrag att samordna regeringens satsning på att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd till uvas. Under det gångna året har vi arbetat med åtta andra verksamheter som dessa unga individer är beroende av. Den 14 maj släpper vi rapporten - håll utkik på mucf.se.

Den 20 maj lyfter vi rapportens förslag på premiäravsnittet av MUCF idag. Läs mer om det på mucf.se.

MAJ
21

RAPPORTSLÄPP: Årets villkorsrapport
Varje år följer vi upp civilsamhällets villkor inom något tema. Årets fördjupning handlar om civilsamhället under en kris. I över ett år har vi levt i en pandemi. Vilka konsekvenser har det inneburit för vårt civila samhälle? Vad kan det leda till i framtiden? Den 21 maj släpper vi rapporten - håll utkik på mucf.se.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet