Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Ny rapport: Stora skillnader mellan ungas samhällsengagemang

Majoriteten av unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor. Intresset har också ökat något över tid, framförallt bland unga tjejer. Det visar MUCF-rapporten ”Vilja att förändra - Drivkrafter, hinder och utmaningar för ungas samhällsengagemang”.

  • Sju av tio unga har någon gång under de senaste 12 månaderna gjort någon politisk handling, exempelvis att stödja en åsikt i en samhällsfråga i sociala medier, att skriva på en namninsamling eller att köpa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl.

  • Få unga kontaktar politiker eller tjänstepersoner, deltar i politiska möten eller är medlemmar i politiska partier eller ungdomsförbund. Ungefär sex av tio svarar att de aldrig skulle göra det.

Det finns stora skillnader mellan olika grupper av unga. 14 procent har både högt intresse för samhällsfrågor och politik och deltar i politiska aktiviteter. 19 procent har både lågt intresse och lågt deltagande i politiska aktiviteter.

Rapporten bygger på flera stora enkätundersökningar (från 2004 – 2021) om ungas attityder till och erfarenhet av olika former av samhällsengagemang samt intervjuer med unga. Den innehåller också en analys av medlemmarna i de åtta riksdagspartiernas ungdomsförbund som är gjord av forskare och finansierad av MUCF. Det är första gången som en sådan analys görs.

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (Foto: Linnea Bengtsson)

"Viktigt att skolorna öppnar för politikerbesök"

Flera av de unga som MUCF intervjuat har aldrig kommit i kontakt med politiska företrädare i skolan. De politiska ungdomsförbunden berättar att det är relativt vanligt att skolor inte bjuder in till eller tillåter besök, ofta begränsas besöken till endast en dag per år eller i anslutning till valår. Det finns också stora skillnader mellan olika kommuner och enskilda skolor.

MUCF föreslår därför en utredning som gör en bred översyn av regelverket för skolbesök samt undersöker varför skolor väljer bort att bjuda in organisationer.

- För att stimulera den politiska debatten i alla Sveriges skolor och öka intresset för demokratiska processer behövs ett tydligt regelverk som tillåter skolbesök både av partier som är representerade i riksdagen, deras ungdomsförbund och även av andra civilsamhällesorganisationer, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

- Det är också ett sätt att möta aggressiva kampanjer och försök till värvningar av elever på skolor från anti-demokratiska krafter.

MUCF deltar på årets Mänskliga rättighetsdagar!

Unga hbtqi-personer deltar i mindre utsträckning än andra i allmänna mötesplatser. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Egna mötesplatser kan vara ett sätt att stärka dessa ungas demokratiska deltagande och inflytande.

Den 6-7 december deltar vi på Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) där vi presenterar Samverkansmodellen för offentliga aktörer och civilsamhället och lyssnar på hur bland annat RFSL Ungdom och verksamheter i Göteborg stad har använt modellen för att gemensamt utveckla mötesplatser för unga hbtqi-personer. 

Missa heller inte vår monter där vi berättar mer om webbutbildningen Rätt att veta! som ger stöd och konkreta verktyg för dig som har viktiga samtal med unga.

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och samlar praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta upp dem på den politiska dagordningen. 

Program och mer information hittar du på mrdagarna.nu

Till vänster Charlotta Tingshammar (Convictus), övre bilden Anna Sander och Josephine Appelqvist (Talita), nedre bilden Maria Dahlstedt och t h Jovica Misic (Convictus). Foto: Lars Dareberg.

Civilsamhället växlar upp för de mest utsatta under pandemin

I april 2021 fördelade MUCF ett coronabidrag till civilsamhället i en andra omgång. 58 miljoner kronor fördelades till 18 organisationer. Journalisten Sara Nkwe Assarsson och filmaren Lars Dareberg besökte, på uppdrag av MUCF, i september två av de organisationer som fick del av statsbidraget.

  • Talita hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv.

  • Convictus arbetar med personer i hemlöshet och beroendetillstånd, personer i riskzon för detta eller på väg ur en sådan situation.

I filmer och artiklar visar vi nu hur regeringens satsning gjort att civilsamhället kunnat öka sina insatser under pandemin.

Du hittar filmerna och artiklarna här

Pressmeddelande: Stora utmaningar för socialt särskilt utsatta under pandemin: ”Risk att kvinnor hamnar i prostitution igen”.

Fr v Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande DUA. Foto: Kristian Pohl, Linnea Bengtsson,

Konferens om unga utan studier eller arbete: "Viktigt att samverka bättre"

Under hösten har samhället öppnats upp igen. Läget på arbetsmarknaden har stabiliserats och i viss mån förbättrats jämfört med före pandemin. Men många unga står utanför arbetsmarknaden och för unga som saknar en gymnasieutbildning är det särskilt svårt. Samtidigt råder osäkerhet om vilka konsekvenser pandemin fått för ungas studieresultat på både kort och lång sikt.

- Det finns mycket kunskap om unga som varken arbetar eller studerar. Vi vet vilka grupper som riskerar hamna utanför både studier och arbete, vi vet att det finns effektivare fungerande verktyg att använda och att vi behöver samverka bättre både lokalt och nationellt, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Den 21 december arrangerar MUCF en konferens tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA). Forskare, utredare och analytiker vid statliga myndigheter summerar kunskapsläget, ger konkreta tips och spaningar inför framtiden. Deltar gör bland andra Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande Dua, Eva Durhan, analyschef Skolverket, Anders Ljungberg, analysavdelningen, Arbetsförmedlingen, Anders Forslund, professor emeritus, IFAU, Björn Johansson, docent i socialt arbete, Örebro universitet och Jonas Olofsson, professor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet.

Läs mer och anmäl dig på Duas hemsida 

grafik för MUCF-dagarna 2021

Varmt tack till alla som deltog på årets MUCF-dagar!

Ett varmt tack till alla som deltog på MUCF-dagarna 2021! Vi hade nöjet att välkomna flera hundra deltagare till våra digitala sändningar och på Kulturhuset i Stockholm var vi omkring 60 personer som äntligen fick mötas. Majoriteten av våra gäster - digitala och på plats - säger i utvärderingarna att de tyckte att helhetsintrycket var bra eller till och med mycket bra.

Tack för er återkoppling! Vi kommer såklart djupdyka i utvärderingarna för att se vad vi ytterligare kan utveckla till framtida möten med er.

Missade du någon av sändningarna går det att ta del av dem i efterhand i ytterligare några dagar via mucf.se/mucf-dagarna

Många bidrag till Europas framtid

Till alla er som dessutom tog chansen att bidra till konferensen om Europas framtid, vill vi givetvis rikta ett extra stort tack. Vi ställde sju frågor utifrån dagarnas tema - Ungas fritid, Ett förändrat landskap för civilsamhället och Ungas samhällsengagemang - och fick sammanlagt in 146 idéer och förslag på hur EU bör prioritera och arbeta med frågorna.

Varje idé och varje tanke skickar vi vidare till konferensen som i sin tur sammanställer rekommendationer till EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europarådet. Där tas slutligen förslag och inriktningar för EU:s framtida arbete fram. På så vis gjorde alltså MUCF-dagarnas deltagare sin röst hörd på europeisk nivå! 

Har du kommit på ytterligare idéer? Fram till fredag 3 december kan du skicka in dina förslag via appen MUCF Möten. Därefter går det bra att lämna förslag direkt till konferensen.

FOTO: GABBY BALDROCCO

Dags att ansöka till Ungdomsenkäten LUPP för 2022!

LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad unga tycker om sin bostadsort. I år genomförs LUPP i ett femtiotal kommuner och tre regioner.

Under 2021 har MUCF gjort en omfattande revidering och uppdatering av LUPP-enkäten, vi har bland annat frågat berörda målgrupper om deras tankar och behov för att ta fram den mest relevanta och aktuella enkäten för att följa upp ungas levnadsvillkor.

LUPP finns på fem språk: svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska och för tre olika åldersgrupper: 13-16 år, 16-19 år och 19-25 år. Det är kostnadsfritt för kommuner och regioner att ta del av.

Ny rapport om rättighetsbaserat perspektiv för unga

MUCF:s nordiska projekt "Nabo - om ungas sociala inkludering i Norden" har tagit fram en ny rapport som handlar om Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv i praktiken.

I rapporten har vi följt och analyserat arbetet i två kommuner och två regioner som velat integrera ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv i lokala utvecklingsfrågor. Rapporten ger perspektiv på de utmaningar och framgångsfaktorer som ofta uppstår i arbetet med ungdomspolitik på lokal och regional nivå.

Läs rapporten Nabo – policyprocesser med unga i Norden

Läs mer om Nabo på mucf.se

Podd: Ung och hbtqi i landsbygder

Landsbygdsnätverket har släppt poddavnittet Ung och hbtqi i landsbygder – om inkluderade mötesplatser. Där hör du bland annat Dharana Favilla, utvecklingsledare på MUCF, som berättar om hur mötesplatser för unga hbtqi-personer kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling.

KALENDER

DEC
02

Lena Nyberg deltar på ESF-rådets konferens om fattigdom

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg deltar i svenska ESF-rådets konferens med tema ekonomisk utsatthet, bland annat barnfattigdom, grupper som inte omfattas av välfärdsystemen och bostadslöshet. Konferensen pågår torsdag 2 december kl. 09:30–15:30 och kommer att sändas live. Det finns också möjlighet att delta på plats, läs mer och anmäl intresse på https://www.esf.se/kalender/fead-arligt-event/

DEC
09

MUCF:s uppdrag Öppen fritid i fokus på konferens

Det regionala nätverket Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC) arrangerar en konferens för att öka kunskapen och intresset för öppen fritidsverksamhet och Chartern (Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet). MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg deltar och berättar bland annat om myndighetens uppdrag Öppen fritidsverksamhet

JAN
27

MUCF på kultur- och fritidssektorns Erfarenhetskonferens 2022

MUCF föreläser om LUPP, effekterna av pandemin på fritidsverksamheter och MUCF:s samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället. Konferensen pågår 27-28 januari och samlar förtroendevalda och tjänstemän inom kultur- och fritidssektorn. Teman: Post Corona & Kultur- och fritidssektorn i samhällsplaneringen. 

Program och anmälan hittar du här

MARS
23

Skolval 2022 på Nordiska skolledarkongressen
Alla unga ska ha samma förutsättningar till kunskap om demokrati. På Nordiska skolledarkongressen berättar MUCF och Skolverket tillsammans med Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör, om Skolval 2022. Vi presenterar också MUCF:s demokratipaket till skolan som kan underlätta och stärka demokratiundervisningen i klassrummet.

Ta del av information om vårt seminarium på mucf.se och om kongressen i stort på skolledarkongressen.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet