Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Vårknoppar. Bild: Pixabay

MUCF uppmärksammar RAY

Under september månad kommer bevis på hur unga påverkats av att delta i projekt inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren dyka upp på MUCF:s sociala kanaler. Visste du till exempel att Erasmus+ ökar ungas engagemang eller att Europeiska solidaritetskåren utvecklar personliga förmågor hos unga?

Påståendena kommer från den studie som MUCF:s oberoende forskare Daniel Silander tagit fram inom ramen RAY (Research-based analysis of European youth programmes). Studien släpptes i våras och är den första svenska inom RAY.

Rapporten finns att ta del av på MUCF:s webbplats.

Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

MUCF utsedd till kontaktpunkt för EU-programmet CERV

MUCF har under sommaren blivit utnämnd av EU-kommissionen till nationell kontaktpunkt för det europeiska programmet CERV. CERV står för Citizens, Equality, Rights, Values och är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden.

Syftet med EU-programmet är att stödja offentliga och icke-offentliga aktörer i arbetet med att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU. Under 2021-2027 går det att bland annat söka stöd till arbete för jämlikhet, antidiskriminering, demokrati, våldsförebyggande arbete och att främja medborgerliga rättigheter.

I MUCF:s roll ingår att informera om programmet i Sverige och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Bidrag söks direkt hos EU-kommissionen via centrala programkontor i Bryssel.

Läs mer om programmet och om vilka utlysningar som är öppna på MUCF:s webbplats.

CERV

Webbinarium – För dig med pågående projekt inom Erasmus+

Varmt välkommen att delta på MUCF:s webbinarium som innehåller workshops, erfarenhetsutbyten samt tips och trix med ett fokus på inkludering och hur det kan vara en del av era projekt. Möt andra organisationer och skapa ett större kontaktnät.

10 november, klockan 09.00-12.00
11 november klockan 09.00-12.00

Anmäl dig senast den 8 november. 

Webbinariet riktar sig till er med pågående projekt inom Erasmus+. Du kan vara projektägare eller partner i ett pågående projekt.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

10-11 november: Webbinarium – För dig med pågående projekt inom Erasmus+

Barents ungdomskonferens

Den 1 september mellan klockan 12-14 kommer Norge tillsammans Västerbotten hålla en digital version av Barents ungdomskonferens. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med unga, är expert eller forskare, du som är ung eller andra intresserade av ungas fysiska och mentala hälsa.

Konferensen kommer innehålla många aspekter av unga personers hälsa. Därbland folkhälsan, den psykiska hälsan, effekter av Covid-19 pandemin med mera.

Läs mer och ta del av fullständigt program på Barents webbplats.

Barents Youth Conference

Webb-utbildning: Prata EU med unga!

Starta hösten med att gå webbutbildningen: Prata EU med unga!
Prata EU är ny, kostnadsfri webbutbildning som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid.

Webbutbildningen ger kunskap och inspiration om HUR du kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras egen vardag. Konkreta tips och verktyg från erfarna pedagoger varvas med interaktiva övningar, unga röster och information om vilka EU-stöd som finns för att förverkliga ungas drömmar och idéer.
Webbutbildningen är framtagen av MUCF och är en del av vår verktygslåda som innehåller olika former av stöd och insatser för att kunna prata EU med unga på ett enkelt, pedagogiskt och roligt sätt.

Mer information och länk till utbildningen finns på MUCF:s webbplats: Prata EU med unga

Direkt till läroplattformen (Learnifier) och utbildningen: Prata EU webbutbildning

Ungdomsråd för att få ungas röster att höras

På konferensen om Europas plattform kan unga dela med sig av sina idéer och samtidigt upptäcka andras. För att få ungas röster att höras ännu tydligare håller Europaparlamentet särskilda ungdomsråd. Dessa fullbordas med European Youth Event 2021. Där får deltagarna möjlighet att vidareutveckla och rösta på de bästa idéerna som inkommit. Dessa tas sedan med i en ungdomsidérapport till konferensen om Europas framtid, som kommer presenteras för konferensens medlemmar och Europaparlamentets ledarmöten.

Be en ung i din närhet att delta i ungdomsrådet på plattformen Youth ideas.

Youth ideas

Läs mer om Konferensen om Europa på webbplatsen för Konferensen om Europas framtid.

Konferensen om Europas framtid

European Academy on Youth Work

Vill du lära dig mer om innovation och aktuella trender inom ungdomsarbetet? Vill du utforska nyskapande metoder tillsammans med kollegor inom det europeiska ungdomsarbetet och vad som behövs för att implementera och stödja dem? Då är du varmt välkommen att delta på den andra upplagan av European Academy on Youth Work.

2-5 november 2021 i Portoroz, Slovenien

Änmäl dig senast den 8 september.

Läs mer och anmäl dig på SALTO-Youths webbplats.

European Academy on Youth Work, 2nd edition

Webbinarier hösten 2021

Du har väl inte glömt att anmäla dig MUCF:s webbinarier som hålls i höst? Nedan kommer listan med planerade webbinarier med internaitonellt fokus. Klicka in dig på den du är intresserad av för att läsa mer.

9 september: Webbinarium - Introduktion till Quality Label

Project Lab: Volontär- och solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

20-21 september: Erasmus+ skrivarstuga KA1

28 september: Webbinarium om budget i volontärprojekt

30 september: Introduktion till Erasmus+ ackreditering

14-15 oktober: Webbinarium – Skrivarstuga Erasmus+ KA2

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset utlyses endast digitala utbildningar. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

AUG
31

Sista dag för att ansöka till Star of Europe – Online
Den digitala utbildningen genomförs den 27 september – 1 oktober. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med unga och som vill lära dig mer om hur man organiserar och genomför ett ungdomsbyte från början till slut. Särskilt fokus kommer att ligga på ungas delaktighet i projekt. Utbildningen organiseras av det nationella kontoret på Irland.

Star of Europe - Online

SEP
05

Sista dag för att ansöka till Step into Cooperation Partnerships within Erasmus+ Youth
Kursen riktar sig till dig som vill öka dina kompetenser inom Erasmus+ programområde 2: Partnerskap för samarbete. Inom programområde 2 ligger särskilt fokus på projekt som fokuserar på ökat internationellt samarbete och/eller innovation. Kursen genomförs digitalt den 18–22 oktober och organiseras av det tyska nationella kontoret.

Step into Cooperation Partnerships within Erasmus+ Youth

SEP
07

Sista dag för att ansöka till ID Talks
Mellan den 8 september – 3 november genomförs 5 workshops på ämnena inkludering och mångfald. Varje tillfälle är ca 90 minuter långt och bjuder på inspirerande gästföreläsare och diskussioner, samtal i mindre grupper samt tid för att ställa frågor. Eventen organiseras av SALTO Inclusion & Diversity Resource Center.

ID Talks

AUG
30

Sista dag för att ansöka till European Solidarity Corps: TOSCA – online training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps
Kursen genomförs digitalt vid fyra tillfällen under perioden 27 september – 8 oktober. Kursen syftar till att stötta organisationer i uppbyggandet av verksamhetens kapacitet att ta emot volontärer och riktar sig till dig som arbetar med unga. Aktiviteten organiseras av det nationella kontoret i Tyskland.

European Solidarity Corps: TOSCA – online training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

SEP
15

Sista dag för att ansöka till APPETISER (ONLINE) – An introduction on how to use Erasmus+ for international youth work
En aktivitet för dig som arbetar med unga och som önskar en introduktion till internationella projekt genom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Kursen genomförs digitalt vid sex tillfällen under perioden 5–20 oktober. Aktviteten organiseras det nationella kontoret på Cypern.

APPETISER (ONLINE) - An introduction on how to use Erasmus+ for international youth work

AUG
27

Sista dag för att ansöka till Among Others, Webinar 2; Reflect and React
Ett webbinarium där utbildare och praktiker inom ungdomssektorn tillsammans reflekterar kring interkulturellt lärande och icke formell utbildning. Webbinariet äger rum den 16 september mellan klockan 15:00-17:00 och organiseras av det nationella kontoret på Irland.

Among Others, Webinar 2; Reflect & React

SALTO-youth har även börjat bjuda in till en del fysiska utbildningar vilka du hittar nedan.

AUG
30

Sista dag för att ansöka till Quality Wave: Diving into Quality for Learning Mobility Seminar for Q! Ambassadors and friends
Aktiviteten äger rum den 26–30 oktober i Ostend, Belgien och riktar sig till dig som arbetar med unga. Under aktiviteten kommer du att upptäcka och lära dig mer om olika verktyg för att arbeta med kvalité i projekt. Aktiviteten organiseras av det nationella kontoret i Belgien.

Quality Wave: Diving into Quality of Learning Mobility Seminar for Q! Ambassadors and friends

SEP
07

Sista dag för att ansöka till YES, U2 – Engage NEET with community
Aktiviteten genomförs 5–11 oktober i Durbuy, Belgien och är av intresse för dig som vill lära dig mer om hur du kan arbeta med unga som befinner sig på marginaliserade positioner genom exempelvis långtidsarbetslöshet. Aktiviteten organiseras av det nationella kontoret i Belgien.

YES, U2 - Engage NEET with community

OKT
01

Sista dag för att ansöka till Recognition of competences acquired in the non-formal sector
Konferensen äger rum den 8–9 december i Abbaye Neumünster, Luxembourg och riktar sig till dig som arbetar direkt med unga inom ungdoms- eller skolsektorn alternativt med policy eller forskning på ungdomsområdet. Under konferensen kommer experter och praktiker tillsammans diskutera icke formellt lärande samt utbyta goda exempel och verktyg inom icke formella metoder. Konferensen organiseras av det nationella kontoret i Luxemburg.

Recognition of competences acquired in the non-formal sector

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet