Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Bild: Pexels/Deena

Ett ovanligt år bakom oss – och ett spännande framför oss!

Ellen Gosdoum

2021 har varit ett ovanligt år, med fortsatta coronarestriktioner som har påverkat alla aktörer som genomför projekt. Många har behövt skjuta på slutdatum i förhoppningen att kunna genomföra projekten senare. Vi på MUCF:s avdelning för internationellt samarbete har också märkt av ett minskat söktryck under året, förmodligen både på grund av pandemin och för att många har försenade projekt som redan är beviljade.

I de två ansökningsrundor vi haft så har vi ändå tagit emot 194 ansökningar som ansökt om strax över 15,3 miljoner euro för projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Vår tillgängliga budget att fördela till projekt för året var 7 470 397 euro, och vi har fortsatt jobba för att medlen ska gå till aktörer som gör ett bra jobb med unga och inom ungdomssektorn.

Året innebar också en ny programperiod, med förenklade möjligheter till långsiktig finansiering genom Ackreditering och Quality Label – besluten om dessa fattas löpande. Tack vare att restriktionerna lättades något så fick vi även möjlighet att genomföra en del fysiska utbildningar och träffar under hösten för första gången sedan februari 2020 – det var roligt att igen kunna umgås på plats och inte bara digitalt, vi hoppas naturligtvis att det här ska fortsätta då vi går in i det nya året.

2022 får vi ett större ansvar för DiscoverEU – den fantastiska möjlighet som EU erbjuder 18-åringar att se Europa genom att dela ut interrailkort. En annan glädjande nyhet är att EU-kommissionen lade fram ett förslag om att 2022 ska bli Europaåret för ungdomar, och en överenskommelse är nu nådd. Efter en enkät bland unga i hela Europa, har Kommissionen presenterat en första rapport om vad året kommer att innehålla: festivaler, workshops och debatter låg i topp som de mest populära förslagen. Läs mer om planerna här.

Vi ser fram emot att vara aktiva på många olika sätt inom ramen för det Europeiska ungdomsåret så att det blir ett riktigt spännande 2022! Under våren kommer vi med mer information om allt detta.

Med det önskar jag dig härliga jul- och nyårshelger!

Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete

Nio projekt för unga får dela på 16 miljoner kronor i EU-bidrag

Bild: MUCF

Nio svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 16 miljoner kronor (1 600 901 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

Digitalt innehåll, teknologi och praxis; nytt lärande, lärometoder och synsätt; och kreativitet, konst och kultur är teman som intresserat projektansökanden.

Läs hela pressmeddelandet.

Svenska volontärorganisationer premierades för sina projekt

Några av pristagarna, 7 december 2021

Tre svenska volontärorganisationer har vunnit pris för sina projekt inom Europeiska solidaritetskåren.

Prisutdelningen skedde vid den årliga Quality Label-träffen som gick av stapeln i Växjö 6–7 december. Syftet var att uppmärksamma och fira det viktiga volontärarbete som organisationerna utför. 

Läs vår sammanfattning av evenemanget.

Medborgerliga platser ska inkludera alla ungdomar

Den 29 november samlades EU-medlemsstaternas ungdomsministrar för att diskutera åtgärder för att försvara och stödja medborgerliga utrymmen för ungdomar. Ministrarna tog fram rådslutsatser om upprätthållande och skapande av medborgerliga platser för ungdomar där ett meningsfullt ungdomsdeltagande underlättas.

Medlemsländerna uppmanas bland annat att vidta åtgärder så att ungdomar med sämre förutsättningar och färre möjligheter kan få tillgång till och delta i dessa platser. Detta gäller särskilt ungdomar i avlägsna områden och landsbygdsområden samt ungdomar med funktionsnedsättning. Medlemsländerna och kommissionen uppmanas också att behålla den strukturella finansieringen för ungdomsorganisationer.

Här kan du läsa mer om det som diskuterades.

Prata EU webbutbildning

EU angår oss alla – inte minst unga!

Fyll på med kunskap inför det europeiska ungdomsåret och valåret 2022 med en praktisk och kostnadsfri utbildning om EU och demokratifrågor.

Webbutbildningen Prata EU ger inte bara kunskap om EU-frågor, utan också tips och inspiration för att engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag. Utbildningen lyfter även fram olika former av EU-stöd som finns för att förverkliga ungas drömmar och idéer.

Utbildningen tar endast cirka två timmar att genomföra och du kan gå den när – och i den takt – det passar dig.

Du hittar utbildningen och allt annat material här.

YANS!

För dig som driver projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren finns nu möjligheten att välja en funktion för att få påminnelser om youthpass och youthpass-relaterat arbete inom projekten.

Genom att aktivera den nya funktionen YANS - Youthpass Automatic Notification System – kan du få en serie e-postmeddelanden med användbara tips för olika stadier av ditt projekt. Beroende på projektets längd och i vilken projektfas YANS aktiverades skickas högst sju e-postmeddelanden. Du aktiverar YANS i "Project overview" för respektive projekt genom ditt Youthpass-konto.

Här finns all information om Youthpass och YANS.

Youthpass för projekt 2021-2027

Notera att youthpass-certifikat för den nya programperioden håller fortfarande på att tas fram så kontakta Youthpass Helpdesk på mejlen youthpass@salto-youth.net om du vill ta fram youthpass för projekt som beviljades inom den nya programperioden.

Webbinarier inom Erasmus+

Webbinarier inom Erasmus+

Erasmus+ intro - 26 januari 2022

Varmt välkommen till ett webbinarium den 26 januari där finansieringsmöjligheter inom Erasmus+ Ungdom presenteras för dig som vill arbeta internationellt med eller för ungdomar.
 
Vi kommer att presentera kort information om de olika delarna inom Erasmus+ Ungdom: ungdomsutbyte, kompetensutveckling och projekt för att öka ungas delaktighet (Key Action 1) samt partnerskap för samarbete (Key Action 2). Vi kommer även presentera de möjligheter som ackreditering kan erbjuda.
 
 

Erasmus+ skrivarstuga KA1 - 7-8 februari 2022

Den 7-8 februari ordnar vi en digital skrivarstuga med fokus på EU-programmet Erasmus+ och programområde 1: ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare och projekt för att öka ungas delaktighet (Mobilitet, Key Action 1).
 

Skrivarstugan riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom Erasmus+ ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare och projekt för att öka ungas delaktighet. 

 

Erasmus+ skrivarstuga KA2 - 16 februari 2022

Onsdagen den 16 februari välkomnar vi dig till en skrivarstuga med fokus på EU-programmet Erasmus+ och programområde 2 (Partnerskap för samarbete, Key Action 2) och specifikt småskaliga partnerskap.

 

Introduktion till Erasmus+ ackreditering - 17 februari 2022

Det här webbinariet kommer att informera om vad en ackreditering innebär, ansökningsprocessen, bedömningsgrunder, finansiering, med mera.
 
Du behöver inte ha deltagit i något tidigare informationstillfälle eller ha erfarenhet av tidigare Erasmus+ projekt för att delta.
 

Webbinarium: Budget i volontärprojekt - Europeiska solidaritetskåren

Den 3 februari 2022 är du varmt välkommen att delta i MUCF:s webbinarium som informerar om hur organisationer ansöker om budget inom volontärprojekt.

Webbinariet riktar sig till alla som vill arbeta med volontärprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren och har skickat in en ansökan om Quality Label under 2021, alternativt redan har en beviljad Quality Label.

Anmäl dig senast den 28 januari via vår hemsida.

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset utlyses just nu endast digitala utbildningar. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

 

DEC
31

Sista dag för ansökan till No Dead Ends – Guidance Supporting All the Way
Kursen äger rum den 13–16 februari 2022 i Jyväskylä i Finland och riktar sig till dig som arbetar med elever, studenter eller unga inom ungdomssektorn och är intresserad av coachning och livslångt lärande. Under kursen kommer du att lära dig mer om olika aspekter av vägledning samt betydelsen av och utvecklingen inom karriärvägledning internationellt. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Finland.

No Dead Ends – Guidance Supporting All the Way

JAN
10

Sista dag för att ansöka till APPETISER – An introduction on how to use the Erasmus+ Youth in Action Programmes (and related) for international youth work
Utbildningen genomförs den 15–19 mars 2022 i Sofia i Bulgarien och riktar sig till dig som är nyfiken på hur man kan använda internationella projekt i ditt arbete med unga. Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Bulgarien.

APPETISER – An introduction on how to use the Erasmus+ Youth in Action Programmes (and related) for international youth work

JAN
17

Sista dag för ansökan till Introduction training for newcomers to Youth Exchanges – BiTriMulti
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som ungdomsledare professionellt eller som volontär och som är nyfiken på att skapa ditt första ungdomsutbyte inom Erasmus+. Syftet med utbildningen är att du, med dina nya kunskaper och erfarenheter, känner dig mer trygg med att organisera och genomföra ett ungdomsutbyte. Utbildningen äger rum den 14–18 mars 2022 i Oslo och organiseras av det nationella kontoret i Norge.

Program och anmälan på Salto-youth.net

JAN
21

Sista dag för ansökan till Power to you(th)
Den digitala utbildningen riktar sig till ungdomsledare som vill utforska hur man kan engagera och göra unga delaktiga i projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Syftet med utbildningen är att stärka kapaciteten hos ungdomsledare i hur man ökar ungas delaktighet i den egna verksamheten genom EU-programmen. Utbildningen äger rum den 30 mars – 2 april 2022 och organiseras av det nationella kontoret i Luxemburg.

Program och anmälan på Salto-youth.net

JAN
23

Sista dag för att ansöka till ATOQ Advanced Training On Quality – Netherlands
Kursen riktar sig till ungdomsledare som är intresserade av att öka kvaliteten i ungdomsutbyten med fokus på projektledning, samarbete med partners och program för aktiviteterna, inklusive spridningsaktiviteter. Kursen äger rum den 20–25 mars 2022 i Soest, Nederländerna och organiseras av det nationella kontoret i Nederländerna.

ATOQ Advanced Training On Quality – Netherlands

JAN
23

Sista dag för ansökan till G-PAC: Green partnerships for cooperation
Den här digitala kursen är ämnad för ungdomsledare som är intresserade av temat miljö och hållbarhet inom projektformen Partnerships for Cooperation. Under kursen finns möjlighet till nätverkande, diskussioner kring utbildning inom miljö och hållbarhet samt hur man bemöter prioriteringen inom Partnerships for Cooperation. Kursen äger rum den 15–18 februari 2022 och organiseras av det nationella kontoret i Rumänien.

Program och anmälan på Salto-youth.net

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet