Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Bild: Pexels/Deena

MUCF får ansvar för Europeiska ungdomsåret i Sverige 2022

Lena Nyberg, foto: Linnea Bengtsson

MUCF har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för ungdomar 2022.

- Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger generaldirektör Lena Nyberg.

I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva.

Pressmeddelande: MUCF får ansvar för Europeiska ungdomsåret 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”

Läs mer om det nya uppdraget på MUCF:s webbplats och på European Youth Portal.

MUCF utnämnd till nationell samordnare för Europaåret för ungdomar 2022

Europaåret för ungdomar 2022

MUCF utsedd till nationellt programkontor för Erasmus+ Idrott

Från och med 2023 blir MUCF nationellt programkontor för Erasmus+ Idrott. Det är nu första gången som Sverige har ett nationellt kontor för idrottsdelen inom Erasmus+. Från och med 2023 kommer det även att finnas nya mobilitetsmöjligheter för personer som arbetar med idrott som volontärer eller yrkesutövare.

Ta del av mer information på MUCF:s webbplats.

MUCF utsedd till nationellt programkontor för Erasmus+ Idrott

En ny ungdomsdialog har startat

Från och med 2022 till och med våren 2023 pågår den nionde cykeln av EU:s ungdomsdialog som sträcker sig över Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges ordförandeskap i EU. Under denna period kommer tre olika ungdomskonferenser att hållas i de länderna.

Lokala organisationer har också möjlighet att inkludera fler unga i dialogen och skapa ett brett mandat för Sveriges ungdomsrepresentanter i EU:s ungdomsdialog genom egna initiativ. Under våren ordnar MUCF tillsammans med LSU - Sveriges ungdomsorganisationer två webbinarier kring detta.

Delta på webbinarium om EU:s ungdomsdialog

Den 17 mars anordnar MUCF och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) ett webbinarium om EU:s ungdomsdialog. Vi presenterar en sammanfattning av resultatet från EU:s ungdomsdialog 2020/2021 och ger mer information om hur organisationer och kommuner kan delta i ungdomsdialogen under våren.

Den 24 mars anordnar MUCF och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) ett webbinarium för organisationer och kommuner som vill delta i EU:s ungdomsdialog genom att arrangera en lokal demokrativerkstad.

Läs mer om den nya ungdomsdialogen och anmäl dig till webbinarierna på MUCF:s webbplats.

En ny ungdomsdialog har startat

Skrivarstuga Erasmus+ KA2

Välkommen att delta på MUCF:s digitala skrivarstuga med fokus på EU-programmet Erasmus+ KA2 Partnerskap för samarbete med specifikt fokus på småskaliga partnerskap.

16 februari klockan 09.00-12.00.

Anmäl dig senast 14 februari, länk till anmälan kommer inom kort.

Skrivarstugan riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom programområde 2, Partnerskap för samarbete: småskaliga partnerskap.

Läs mer på MUCF:s webbplats.

Skrivarstuga Erasmus+ KA2

Delta på event inom EU-programmet CERV

Under februari anordnas event inom EU-programmet CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) för dig som är intresserad av Europeisk hågskomst, vänortssamarbeten eller att förebygga eller bekämpa könsrelaterat våld eller våld mot barn.

Är du intresserad av att ansöka om EU-bidrag för att arbeta med Europeisk hågkomst?

Delta på EU:s digitala event den 2 februari klockan 9.30-12.00

Läs mer och anmäl dig på Europeiska kommissionens webbplats.

Online Info Session: Call for proposals European Remembrance (CERV-2022-CITIZENS-REM) (europa.eu)

Är du intresserad av att söka bidrag för att arbeta med vänortssamarbeten eller nätverk av städer?

Delta på EU:s digitala event den 8 februari klockan 10.00-12.00.

Läs mer och anmäl dig på Europeiska kommissionens webbplats.

CERV CIVIL DIALOGUE - INFORMATION SESSION: Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-TOWN) (europa.eu)

Är du intresserad av att söka bidrag för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld och våld mot barn?

Delta på EU:s digitala event den 4 februari klockan 10.00-12.00.

Läs mer och anmäl dig på Europeiska kommissionens webbplats.

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children (CERV-2022-DAPHNE)

Save the date!

Den 9-10 mars kommer eventet “Making Waves” att hållas digitalt med staden Rostock som värd och EU-programmen CERV, Horizon, Interreg och Erasmus+ Ungdom kommer presenteras följt av möjligheter att nätverka med potentiella partners i Östersjöregionen. Mer information och anmälan kommer inom kort på MUCF:s webbplats.

Lär dig mer om grunderna i projekt inom Ungdomsutbyten

Är du sugen på att lära dig mer om grunderna i att annordna ett projekt inom Erasmus+, Ungdomsutbyten? Då är du välkommen att delta på en kurs som hålls online mellan 1-12 april 2022.

Läs mer om kursen och anmäl dig på SALTO-Youth's webbplats.

EYE Liner in Romania

Ungas perspektiv sökes till ungdomsråd

Har du en ung i din närhet som är mellan 18-30, pratar bra engelska och är intresserad av miljöfrågor? Då kan du tipsa den om att ansöka till att blir en del av ungdomsrådet Youthwise 2022. Ungdomsrådet som OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) står bakom ger unga möjligheten att ge sina perspektiv till världens mest framstående organisationer samt lära om internationellt beslutsfattande.

Läs mer och ansök på OECD's webbplats.

Youthwise Application 2022

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset utlyses just nu endast digitala utbildningar. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

 

JAN
31

Sista dag för ansökan till Youth Takes the Floor: a training course on how to increase youth participation in decision-making
Kursen äger rum på plats i Braga, Portugal den 20–26 mars 2022 och är en möjlighet för ungdomsledare, ungdomsarbetare och kommuntjänstemän från alla Europarådets medlemsländer att utveckla kompetens för att ge ungdomar möjlighet att delta i beslutsprocesser. Kursen organisationer av det nationella programkontoret för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren i Portgual.

Youth Takes the Floor: a training course on how to increase youth participation in decision-making

FEB
04

Sista dag för att ansöka till Rural areas, challenges and solidarity
Den digitala kursen äger rum från 28 februari till 14 mars 2022 och riktar sig till representanter från kommuner och civilsamhällesorganisationer som är verksamma på landsbygden runt om i Europa och som är intresserade av att utforska vilka möjligheter EU-programmet Europeiska Solidaritetskåren ger. Kursen organisationer av det nationella programkontoret för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren i Grekland.

Rural areas, challenges and solidarity

FEB
13

Sista dag för ansökan till Youth@Work “Digital Green Innovation”
Konferensen äger rum 3–7 maj 2022 och syftar till att utforska möjligheterna till anställningsbarhet och entreprenörskap inom den digitala och gröna sektorn och på så sätt skapa ett tvärsektoriellt nätverk av yrkesverksamma aktörer inom området. Konferensen organisationer av det nationella programkontoret för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren på Cypern.

Youth@Work “Digital Green Innovation”

FEB
23

Sista dag för ansökan till A.C.T. for Democracy (Active Citizens Together for Democracy)
Kursen äger rum på plats i Bulgarien 6–11 april 2022 och ger deltagaren möjlighet att gå djupare in i värderingar, koncept och effektiva mekanismer för att säkerställa ungdomars deltagande genom aktiv dialog, samarbete och effektiva beslutsprocesser. Den riktar sig till personer som är yrkesverksamma eller möter unga i sin vardag. Kursen organisationer av det nationella programkontoret för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren i Bulgarien.

A.C.T. for Democracy (Active Citizens Together for Democracy)

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet