Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Foto: Hannes Olsson Tedin

Stora skillnader i ungas ekonomiska levnadsvillkor i Sverige

Foto: Aleksandr Davydov

Unga som är utrikes födda eller som har någon funktionsnedsättning har betydligt sämre ekonomiska levnadsvillkor än andra unga. Det handlar om allt från att klara löpande utgifter för mat, hyra och räkningar till att etablera sig på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från MUCF.

- Ungas levnadsvillkor har påverkats starkt av pandemin och alla konsekvenser är inte synliga/mätbara än. Men det är tydligt att unga som redan tidigare mötte stora utmaningar i samhället nu riskerar att drabbas ytterligare, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rapporten baseras på data från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Socialstyrelsen samt Statistiska centralbyrån (SCB). Rapporten bygger även på MUCF:s nationella ungdomsenkät som genomförs vart tredje år bland unga (16–25 år).

Läs rapporten ”Ungas försörjning och ekonomiska levnadsvillkor - Ung idag 2022” på mucf.se

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson

"Trakasserier, hot och våld riskerar att tysta civilsamhället"

Mer än var femte företrädare för civilsamhället har någon gång utsatts för våld, skadegörelse, stöld, hot eller trakasserier. Särskilt utsatta är organisationer och individer som engagerar sig i hbtqi-frågor, rasism och antirasism samt feminism.

Det visar den kartläggning som MUCF gjort på uppdrag av regeringen.

- Många vittnar om att hot och hat lett till att de undviker att uttrycka vissa åsikter och att de även funderar på att byta eller lämna uppdrag i organisationen. Det är en mycket farlig utveckling för vårt samhälle och ett hot mot demokratin, säger generaldirektör Lena Nyberg.

I juni 2021 gav regeringen i uppdrag till MUCF att kartlägga omfattning och konsekvenser av trakasserier, hot och våld som riktas mot det civila samhällets organisationer. Kartläggningen är en del i arbetet med att få en helhetsbild av hur utsatta förtroendevalda, journalister, konstnärer, opinionsbildare, forskare och det civila samhällets organisationer är.

Läs rapporten "Kartläggning av hot och hat mot det civila samhället" på mucf.se

MUCF idag 28 april 2022

MUCF idag 28 april: unga med funktionshinder

För unga med funktionsnedsättning är steget mellan studier och arbete ofta svårare och större än för andra unga. Vi ser också tydliga signaler på att ekonomin är sämre jämfört med andra i samma ålder. Det är till exempel fler som har det svårare att betala hyra och mat.

MUCF idag den 28 april, ägnar vi åt unga med funktionsnedsättning med fokus på etablering och ekonomi. Varför är villkoren sämre för dessa unga och vad kan vi göra åt det? Mer information och anmälan finns på mucf.se/mucfidag.

Boka in dig på årets Forumkonferens!

Forumkonferensen 2022 är en nationell konferens med lokala och regionala perspektiv och en plattform för dialog för offentlig sektor och civilsamhället. Den 24 maj anordnas konferensen digitalt, under temat digital dialog och samverkan.

Under dagen ger civilsamhället och offentlig sektor sina perspektiv samtidigt som dialogen står i centrum. Bland annat kommer vi att lyfta fram den studie som MUCF tagit fram om hur digitaliseringen påverkat civilsamhället under pandemin, resultaten från MUCF:s årliga uppföljning av civilsamhällets villkor samt resultat från dialoger som skett mellan civilsamhället och regeringen i Partsgemensamt forum.

Programmet är inte klart än, men du kan anmäla dig redan nu till konferensen den 24 maj. Konferensen är kostnadsfri och vänder sig både till företrädare från offentlig sektor och civilsamhället.

Vill du bidra till konferensen? Gå in här https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=a3fa6e905f32 

Konferensen arrangeras av MUCF och NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället).

Mer information om program och anmälan hittar du här.

Erfarenhetsträffar med Skolval 2022

Erfarenhetsträffar med Skolval 2022

Skolval har arrangerats flera gånger och på många skolor runt om i Sverige. För att ta tillvara på tidigare erfarenhet, men också lära och inspireras av varandra, bjuder vi in er som arbetar med Skolval 2022 eller demokratifrågor i skolan till erfarenhetsträffar. På träffarna möter ni bland annat två av våra demokratimentorer Tomas Glassing och Charlotta Granath. Hör vad de har att säga i filmklippet!

Under våren kommer vi även bjuda in elever till erfarenhetsträffar. Mer information om datum och tema på träffarna finns på skolval.mucf.se.

Skolval 2022 i Örnsköldsvik

Skolval 2022 i Örnsköldsvik

Vi åkte norrut till Örnsköldsvik och fick träffa elever, lärare och kommunens demokratistrateg. Här har samarbete blivit ett nyckelord och det är självklart att alla elever ska ges möjlighet att delta och göra sin röst hörd.

Möt Moniqa, Hans, Anna, Camilla, Tjoetven och William. Låt dig inspireras av kloka råd, deras erfarenheter och smarta lösningar på hur de genomför Skolval 2022 tillsammans!

Mer information om Skolval 2022 finns på skolval.mucf.se.

Vi ses på Landsbygdsriksdagen 2022

Landsbygdsriksdagen 2022

Den 20-22 maj är det Landsbygdsriksdag i Jönköping. MUCF kommer att vara på plats och leda två seminarier: "Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället" och "EU på landsbygden och landsbygden i EU".

Dessa teman kommer även att fungera som samtalsämnen i den monter som MUCF delar med Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket. Planerar Du att vara på plats? Minns att anmäla dig senast 19 april!

Hela evenemanget arrangeras av riksorganisationen Hela Sverige ska leva och samlar landsbygdsutvecklare, politiker, tjänstepersoner och internationella gäster för att sätta landsbygdsutveckling högt på den politiska agendan.

Läs mer på mucf.se och anmäl dig nu

Tar du beslut om unga som varken arbetar eller studerar?

collage med unga personer

Unga riskerar att drabbas hårt när många branscher påverkas negativt av restriktioner och beteendeförändringar till följd av pandemin. MUCF erbjuder därför digitala workshops för chefer med mandat att fatta beslut om unga som varken arbetar eller studerar. Tillsammans gör vi en nulägesanalys och en handlingsplan för ert fortsatta arbete. Är du och din kommun intresserade? Hör av er till uvas@mucf.se.

I höst planerar vi att rikta dessa workshops till samordningsförbund. Anmäl ditt intresse redan idag till samma e-postadress som ovan!

Mer information finns på mucf.se.

Så samtalar du med unga om hedersrelaterat våld och förtryck

Illustration med fyra personer som står och pratar. Hämtad från webbutbildningen Rätt att veta!

I vår lanserar vi en ny webbutbildning. En unik  utbildning med fokus på samtal med unga om hedersrelaterat våld och förtryck, med perspektiv på hbtq, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism.

Nu hälsar vi dig välkommen till lanseringen!

Under lanseringen får du

  • lyssna på erfarenheter från yrkesverksamma 

  • ta del av omdöme och upplevelser från de som testat utbildningen

  • ett smakprov på utbildningen


När: Fredagen den 20 maj klockan 08.15-09.00. Anmäl dig idag!

Lanseringen sker tillsammans med UMO (som driver sajten Youmo.se) och kunskapsföretaget Amphi. Länk till seminariet skickas ut dagen innan lansering.

Vill du hjälpa oss att testa utbildningen?

Möter du unga i din yrkesroll eller genom ditt ideella engagemang? Vill du hjälpa oss att testa utbildningen?

Testningen genomförs under vecka 18 och beräknas ta cirka 2 timmar. I samband med testningen får du svara på några frågor i ett webbformulär. Anmäl ditt intresse för att testa utbildningen senast den 25 april. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta rav@mucf.se

Rapporter om unga som varken arbetar eller studerar

Omslag på två rapporter om unga som varken arbetar eller studerar

I december 2021 presenterade vi rapporten Stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Här kan du bland annat ta del av ungas erfarenheter, vad de mött för hinder men också vad som hjälpt dem längs vägen tillbaka till studier eller arbete.

Idag, den 1 april, presenterar vi en ny rapport där vi redovisar det fortsatta uppdraget för Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. 

Vi söker kommuner som vill stå värd för workshop/konferens hösten 2022

Till våren lanserar MUCF, tillsammans med rapportförfattarna Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark, rapporten Utanförskap och Unga – en socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga.

Vi söker nu 4 kommuner, från Kiruna i norr till Ystad i söder, som skulle vara intresserade av att, under hösten 2022, stå värd för en regional workshop/konferens för att fördjupa sig mer inom området. Syftet med dessa workshops är att, för beslutsfattare inom detta området, presentera rapporten och bland annat ge kunskap om fritidsverksamhetens ekonomiska effekter samt skapa lärande mellan olika kommuner och aktörer.

Om er kommun eller region har goda exempel i hur ni har arbetat med att lyfta de ekonomiska effekterna av er öppna fritidsverksamhet är det ett gyllene tillfälle att lyfta dessa.

Vill ni veta mer? Kontakta Marwa Chebil för mer information

Förstudie om ungas mobilitet

I början av mars drog MUCF igång arbetet med en förstudie om ungas mobilitet och transnationellt samarbete. Förstudien ska ta reda på vilka förutsättningar och utmaningar som finns gällande mobilitet för unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden. 

Ta del av nyheten på mucf.se/aktuellt

Sök bidrag för socialt särskilt utsatta under pandemin

Händer som håller i en plåtmugg

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor.

- Möjligheten att återigen få förmedla bidrag till civilsamhället i spåren av pandemin är betydelsefull, de här pengarna gör verklig nytta för många människor. Vi vet också att många organisationer drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och är i behov av stöd, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Ansökningsperiod 23 mars till 18 april.

Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet och genom det möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets allra mest utsatta under coronapandemin.

Det kan till exempel handla om att ge en sovplats till den som inte har ett hem, ge något att äta till den som inte har mat för dagen, lindra psykisk ohälsa, eller hjälpa socialt eller ekonomiskt särskilt utsatta individer och familjer.

Mer information och ansökningsformulär hittar du på mucf.se.

Romer och romska flaggan, ett collage

Sök bidrag för hälsofrämjande insatser för romer

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att fördela 1,9 miljoner kronor.

- Vi är glada över att åter få det här uppdraget av regeringen. Det är viktigt att skapa förutsättningar för en bättre situation för romer i Sverige, de är en nationell minoritet som under lång tid har levt under sämre hälsovillkor, säger Lena Nyberg generaldirektör för MUCF.

Ansökningsperiod 4 april-31 maj.

Bidraget ska användas till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande.

Mer information och ansökningsformulär hittar du på mucf.se.

Information på mucf.se om situationen i Ukraina

På mucf.se hittar du samlad information vårt arbete med anledning av kriget i Ukraina. Här kan du hitta information om offentliga sektorns och civilsamhällets olika roller i krisen och hur de samverkar med varandra. Här samlar vi också rapporter och modeller som inspiration och lärdom av tidigare erfarenheter kring samverkan.

KALENDER

APRIL
07

MUCF anordnar Regionträff digitialt via Zoom

Välkommen 7 april mellan kl: 09-12.00 till en förmiddag med fokus på ungas hälsa och hur samverkan kan stärka arbetet med hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi lyfter ny intressant fakta om ungas hälsa från MUCF och Folkhälsomyndigheten. Ni får även ta del av ett inspirerande regionalt exempel om hur civilsamhället och olika offentliga aktörer samverkar kring hälso- och sjukvårdsfrågor.

Programmet och anmälan hittar du på mucf.se.

APRIL
08

Lena Nyberg deltar på toppmöte med Youth 2030

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg deltar på det toppmöte som Youth 2030 Movement arrangerar den 8 april kl 9-13:30 i centrala Stockholm. 50 unga från hela landet möter 20 makthavare för att samskapa lösningar på hur unga kan få ökat inflytande i demokratin. Läs mer om Youth 2030

MAJ
06

MUCF deltar på NPF-forum 2022

Den 5-6 maj arrangerar Riksförbundet Attention NPF-forum – en mötesplats inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning. Temat är “Från vaggan till graven” och fokuserar på hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan påverka oss i olika åldrar.

Petter Berg, utvecklingsledare på MUCF, deltar 6 maj i en panel under rubriken "Vägen vidare för unga som varken arbetar eller studerar"Mer information om program och anmälan finns på Attentions webbplats.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet