Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
INFORMATION OM SKOLVAL 2022 TILL SÄRSKOLOR FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Skolval 2022 i särskolan!

Sommaren närmar sig och nu är det inte långt kvar till skolavslutning runt om i Sverige. Maj månad i skolan innebär ofta intensiva veckor med bland annat betygsättning och avslutningsceremonier.

Många av er har förmodligen börjat planera inför höstterminen där vi såklart hoppas att många kommer att delta i Skolval 2022. Anmälan är öppen till den 10 augusti. För att få ett startpaket skickat till er, behöver ni dock anmäla er senast den 31 maj. Startpaketet består av olika stödmaterial och information om hur man kan planera inför, under och efter arbetet med Skolval 2022.

Mer information om Skolval 2022 och anmälan finns på skolval.mucf.se. Där finns också lättläst information om skolval

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till skolval@mucf.se

Erfarenhetsträffar med Skolval 2022

Erfarenhetsträff med fokus på särskolan

Den 20 maj kl. 11.30-12.30 arrangerar MUCF en digital erfarenhetsträff om skolval riktad till skolpersonal på särskolor. Under erfarenhetsträffen medverkar Utbildningsradion som berättar om sin nya serie Varför ska jag rösta för särgrundskolan och gymnasiet. MUCF lyfter även det riktade stödmaterialet Prata demokrati i särskolan, där demokratimentorerna delar med sig av sina erfarenheter, lärdomar och ger konkreta exempel på demokrati- och skolvalsarbete i särskolan.

En av dessa demokratimentorer är Gunilla Ståhlfors, som är lärare och specialpedagog. Gunilla har ett stort engagemang i att öka ungas förståelse för och delaktighet i vår demokrati, framför allt i yrkesprogrammen och gymnasiesärskolans nationella yrkesprogram som visat sig ha ett lågt valdeltagande.

Anmäl er innan den 18 maj via: https://www2.mucf.se/crs/Registration.do?confId=1056

Läs mer om demokratimentorer och erfarenhetsträffar här.

Ses vi på särskolans rikskonferens?

Den 16 maj deltar MUCF på Särskolans rikskonferens i Växjö. På konferensen kommer Rebecka Hinn, uppdragsledare för Skolval 2022, att prata om vikten av deltagandet i skolval. Är ni på plats får ni gärna komma förbi vårt bokbord och prata med Rebecka och Halima!

*|data:head|*

Mitt val!

Mitt val lär ut HUR man röstar och VAD det är vi röstar om, genom att lära ut hur svensk demokrati är uppbyggd. 

Till metoden finns två digitala spel:

  • Gissa partiet!

  • Vem bestämmer?

Ni hittar dessa på mittval.nu. På samma sida finns också ett bildstöd för politik och politikområden, som kan användas både digitalt och som utskriven pdf.

Det är inom ramen för Mitt val - ett projekt om demokrati och politik - som Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med FUB och Inre Ringen har tagit fram materialet. 

*|data:head|*

Prata demokrati i särskolan

Att rösta är en demokratisk rättighet för alla medborgare. Alla ska kunna få sina röster hörda och vara delaktiga i demokratin.

MUCF:s utvärdering efter Skolval 2018 visade en stor klyfta mellan särskolor och andra skolor, där särskolor deltog i betydligt mindre utsträckning jämfört med andra skolor utan särskoleklasser.

Det är viktigt att alla elever får samma möjlighet att påverka och delta i demokratin. Här kan skolval vara ett verktyg där elever får möjlighet att undersöka demokratin.

Skolan har en viktig roll i att skapa rätt förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper inom demokratin. För att underlätta skolans demokratiarbete har MUCF tagit fram anpassat material till skolpersonal på gymnasieskolor med särskoleprogram. Prata demokrati är ett utbildningsmaterial som vänder sig till lärare på gymnasiesärskola. Här kan ni hitta tips, undervisningsexempel och övningar som ni kan tillämpa i klassrummet.

Checklista för tillgängliga val

Givetvis ska alla ges möjlighet att delta i skolval! Använd gärna Myndigheten för delaktighets Checklista för tillgängliga val!

Bildstöd

På Bildstöd.se kan ni skapa egna bildstöd genom att bildsätta ord och korta texter. Där finns även färdiga material som ni kan använda i ert arbete. Webbreseuren är kostnadsfri och används av exempelvis skolor, sjukvård och familjer. Syftet med webben är att ge möjlighet att enkelt skapa egna kommunikationsstöd.

Stödmaterial om valet

Valmyndigheten har en sida med information om riksdagsvalet i teckenspråk och lättläst svenska. Informationsbladen finns översatta till cirka 30 olika språk. På hemsidan kan ni dessutom hitta bildstöd i form av olika affischer. Stödmaterialen publiceras löpande under våren så håll utkik.

Lektionstips

Specialpedagogiska skolmyndigheten har en relativt nypublicerad samlingssida om demokrati och samhälle för grundsärskolan. Här finns lektionstips och annat bra material. Under vissa av lektionstipsen finns även bildstöd. Utöver det har Spsm tjänster för att skapa kommunikationskartor, bland annat Ritade Tecken, Pictogram och Bliss Online.

Materialbank

På Stoppa Funkofobin finns en materialbank som består av framtagna material som vänder sig till unga med funktionsnedsättning, politiker, makthavare och till alla som vill lära sig om hur man kan stoppa funkofobin. Stoppa Funkofobin är ett projekt som syftar till att skapa en förändring i samhället för unga med funktionsnedsättning.

Filmer om att rösta

UR har korta serier om demokrati och valet riktade till särskolor. Filmerna förklarar innebörden av demokratin och hur det går till med att rösta. De är tillgängliga fram till den 30 juni 2022. 

Dags att rösta - valskola 2022 på lättläst svenska

8 Sidor har tagit fram Dags att rösta - valskola 2022. Det är en lättläst handbok om valet för den som vill rösta och vill veta hur det går till. Boken presenterar de åtta partierna i riksdagen, deras historia och vad de tycker i några av valets viktigaste frågor.

Fler nyheter från MUCF som rör särskolan

Ungdomsenkäten LUPP

Vi tycker att beslut som rör unga, ska bygga på kunskap om unga. I många år har MUCF erbjudit kommuner och regioner en kostnadsfri ungdomsenkät kallad LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Det är kommunerna som genomför undersökningen under MUCFs ledning och rådgivning. Undersökningen ger svar på hur unga har det där de bor, vad de tycker är bra, vad de vill förbättra och hur de ser på framtiden.

Nu har vi anpassat enkäten så att fler unga ska ges möjlighet att delta i undersökningen, som ofta genomförs via skolan. Vi har tagit fram en enkät som är till för unga med intellektuell funktionsnedsättning, men innan vi börjar använda den behöver vi er hjälp! I höst vill vi genomföra en pilotstudie och söker nu särskolor på högstadie- eller gymnasienivå som vill vara med och granska och testa enkäten. På så vis hjälper ni fler unga att göra sin röst hörd. Välkommen att höra av er till lupp@mucf.se med ert intresse att delta och för mer information!

Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Finns det unga i din närhet som inte får bestämma över sitt eget liv? Den 20 maj lanserar MUCF en ny webbutbildning för dig som möter och samtalar med unga som utsätts för - eller riskerar att utsättas för - hedersrelaterat våld och förtryck. I utbildningen lyfts hur hedersrelaterat våld och förtryck påverkar unga som lever med hedersnormer och samtidigt har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ger också konkret stöd i hur du kan bemöta och prata med dessa unga om våld och kontroll. Här finns texter, övningar, samtalstips, stöd till reflektion och erfarenheter från andra yrkesverksamma. 

Andra perspektiv som lyfts i utbildningen är hbtq och utsatthet för rasism.

Välkommen att delta på lanseringen och ta del av utbildningen! Mer information finns på mucf.se/rattattveta

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet