NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

 Johan Lycke:

Önskar er alla en riktigt fin sommar

Hej!

Under våren började pandemin lätta och restriktionerna försvann. Konkret har det inneburit att vi till exempel har kunnat börja åka ut och prata om Europaåret för unga runt om i landet. Det är verkligen fantastiskt att äntligen få ta plats på mässor, delta på konferenser och prata om våra EU-program direkt med intresserade människor.

Sedan när pandemin började ge vika så valde Ryssland att invadera Ukraina och ett krig bröt ut. EU-kommissionen öppnade strax därefter upp en extra bidragsrunda som ett sätt att visa stöd för och hjälpa de utsatta i Ukraina. Det gläder mig att ha fått ta del av så bra projektansökningar och att flera organisationer velat hjälpa till genom framför allt olika Solidaritetsprojekt. Vi kommer inom kort kunna berätta mer om de projekt vi beslutat bevilja i denna extra ansökningsrunda – håll utkik efter det på MUCF:s webbplats.

Just nu är vi i full gång att förbereda vårt deltagande i Almedalen. Där kommer vi bland annat lyfta fram Europaåret för unga och prata om vikten av att ha tillgång till tillförlitlig information för att kunna fatta rätt beslut vid val. Det är viktigt för oss att ta plats i Almedalen för att visa på vikten och värdet av det europiska samarbetet och vad EU:s ungdomsprogram bidrar med på lokal nivå i Sverige och ute i Europa.

Vi på MUCF:s internationella avdelning önskar nu er alla en riktigt fin sommar och ser fram emot vårt fortsatta samarbete i höst!

Johan Lycke, Chef avdelningen för internationellt samarbete, MUCF

MUCF turnerar med budskap om Europaåret för unga

MUCF fortsätter att sprida budskapet om Europaåret för unga via olika evenemang runt om i landet. I maj deltog vi bland annat i Europaforum Hässleholm och Ungdomskonferensen i Ystad, och i juni deltog vi på H22 City Expo i Helsingborg.

Inför och under alla evenemang lyfter vi fram det frågeformulär vi tagit fram för att samla ungas röster under Europaåret - vi uppmanar alla att fortsätta hjälpa oss att dela formuläret.

Ungas röster under Europaåret för unga 2022

Vi tar också tillfället i akt att berätta om andra nyheter och initiativ - som EU-kommissionens nya digitala plattform "Ge röst åt din vision", där unga kan spela in personliga budskap.

Uppföljning av demokrativerkstäder inom ramen för EU:s ungdomsdialog

Ett annat initiativ som MUCF sprider budskap om vid olika evenemang, är EU:s ungdomsdialog. Det är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga, bland annat genom så kallade demokrativerkstäder. Den 21 september kommer MUCF tillsammans med LSU – Sveriges ungdomsorganisationer att hålla ett uppföljande seminarium under det årliga evenemanget "EU-days in Lund".

Där presenterar vi resultaten av de demokrativerkstäder och fokusgrupper som har arrangerats för att samla underlag till Sveriges två ungdomsrepresentanter som ska delta i nästa ungdomskonferens som hålls i Prag i juli. Ungdomsrepresentanterna kommer senare också att presentera vad som diskuterades i Prag.

Det här seminariet kommer att livesändas och alla är också välkomna till Lund för att delta på seminariet på plats. Läs mer om evenemanget och registrera dig redan nu.

EU Days Lund 2022

MUCF laddar inför Sveriges ordförandeskap i ministerrådet

I juni tar Frankrikes ordförandeskap i EU:s ministerråd slut och i juli påbörjas Tjeckiens ordförandeskap. Frankrike och Tjeckien ingår tillsammans med Sverige i ett trioordförandeskap vilket betyder att Sverige kommer att ta över ordförandeskapet i januari 2023.

MUCF har börjat arbeta med förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap och den ungdomskonferens som kommer att äga rum i Sverige nästa år. Ungdomskonferensen kommer att bli den avslutande konferensen för den pågående omgången av EU:s ungdomsdialog som handlar om ett hållbart grönt Europa och inkluderande samhällen.

Som ett led i förberedelserna har MUCF deltagit på en konferens i Strasbourg den 9-10 juni om ungas deltagande i EU och diskuterade där bland annat hur EU:s ungdomsdialog ska bli mer inkluderande, transparent och känd bland fler. Mellan den 11-13 juli kommer MUCF att delta på ungdomskonferensen i Prag där Sveriges ungdomsrepresentanter till EU:s ungdomsdialog kommer att representera Sveriges unga.

Introduktion till Europeiska solidaritetskåren - ett verktyg för inkludering

Är du nyfiken på och vill veta mer om Europeiska solidaritetskåren och hur de olika programdelarna (Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt) fungerar i praktiken? Då är du välkommen att delta på MUCF:s utbildning i programmet.

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper om:

  • Hur du och din verksamhet kan använda volontärprojekt som ett verktyg för inkludering
  • Hur volontärprojekt fungerar i praktiken
  • Hur ansökningsprocessen ser ut
  • Hur det går till att skicka och ta emot unga på volontärprojekt
  • Projektexempel i Sverige

14 september klockan 13.00-15.30

Anmäl dig senast 4 september

Utbildningen riktar sig till dig som är ny i Europeiska solidaritetskåren och vill få en första inblick i hur du och din verksamhet kan använda programmet som ett verktyg för inkludering.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Introduktion till Europeiska solidaritetskåren - ett verktyg för inkludering

Bli bättre på att skapa och genomföra projekt inom Erasmus+ ungdom - ansök nu!

Den 3-6 oktober kommer MUCF att anordna en utbildning i Malmö för dig som arbetar med unga och som har en viss erfarenhet av att skapa och genomföra ungdomsprojekt inom Erasmus+ ungdom, men vill bli bättre på detta. Anmäl dig senast 30 juni.

Läs mer och anmäl dig på SALTO Youth:s webbplats.

Training course: “Cherry on the cake” - Youth Exchange in the context of long term work with groups of young people

Webbinarium: stöd inför er kommande ansökan inom CERV

Under september bjuder MUCF in till flera webbinarier för att förbereda er för er kommande ansökan inom CERV. Vi kommer att prata övergripande om bland annat ansökningsportalen, jämställdhetsintegrering, en balanserad budget i projektet, EU-värderingar i projekt och barnskyddspolicy. Det kommer vara samma information som presenteras vid fyra olika tillfällen så anmäl er därför till den tiden som passar er bäst.

Det kommer sedan finnas möjlighet att boka in personliga uppföljningsmöten med oss för att arbeta vidare med er ansökan. Vi ser fram emot att träffa er!

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Skriva projektansökan i CERV

MUCF delar ut uppsatsstipendium inom ramen för Europaåret för unga

Vet du någon som är antagen till en uppsatskurs på mastersnivå under hösten 2022? Då är du välkommen att tipsa om de stipendier som MUCF delar ut till masterupsatser inom ramen för Europaåret för unga. Stipendierna är på 10 000 kronor vardera och sista ansökningsdag är 16 september.

Läs mer om stipendierna på MUCF:s webbplats.

Uppsatsstipendium

Kurser inom Youthpass

One 2 one

Denna femdagarskurs strävar efter att stärka och rusta ungdomsarbetare (och andra utövare) med kompetenser som behövs för att arbeta i individuella miljöer med unga för att stötta deras lärande och utvecklandeprocess.

Kursen hålls i Bonn, Tyskland 3-9 oktober.

I slutet av kursen kommer deltagarna:

  • Ha en ökad vetskap om vad "supporting learning" betyder i one-2-one relationer
  • Veta hur de ska stödja självreflektion och ha mer metoder och tilvägagångssätt i deras "verktygslåda"
  • Ha en större förståelse för mentorskap, coachning och handledning
  • Veta hur de ska implementera reflekterande lärande i praktiken (speciellt genom Youthpass)
  • Bli mer medvetna om deras kompetenser som ungdomsarbetare

Sista ansökningsdag är 15 juli.

Läs mer och ansök på SALTO Youth:s webbplats.

One 2 One - facilitating learning face to face

Youthpass Heart Corps - Guiding the Learning Journey

Behöver du uppdatera dina kunskaper i hur du ska använda Youthpass? Då är du välkommen att gå en kurs i ämnet som hjälper dig. Kursen är tillgänglig för dig att gå när du själv vill och har tid.

Läs mer och gå kursen på Hop online learning.

Youthpass Heart Corps - Guiding the Learning Journey

Nätverksträff för er med pågående projekt

Varmt välkomna att delta på MUCF:s digitala nätverksträff den 22 september där det kommer finnas möjligheter för er att diskutera pågående projekt inom Erasmus+ ungdom och Europeiska solidaritetskåren tillsammans med andra projektägare eller projektpartners. Ni har en stor möjlighet att påverka innehållet för eventet i och med att ni kan skriva in era frågor eller förslag på teman att diskutera när ni gör er anmälan till eventet.

Läs mer och anmäl er på MUCF:s webbplats.

Nätverksträff – för er med pågående projekt inom EU:s ungdomsprogram

Ungas samhällsengagemang ökar

I början av maj publicerade EU-kommissionen resultatet av en Eurobarometer-enkät som visar att en majoritet av unga (58%) är aktiva samhällsmedborgare och de har varit aktiva i en eller flera ungdomsorganisationer det senaste året. Det här är en ökning med 17 procent sen den senaste enkäten 2019.

Läs mer om enkäten på EU-kommissionens webbplats.

New Eurobarometer survey shows growing youth engagement

Erasmus  
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet