NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Sista chansen: Ansök om EU-bidrag för era ungdomsprojekt

Det går att ansöka om bidrag för projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren fram till 4 oktober - då stängs ansökningsrundan för denna gång.

Det är många typer av projekt man kan söka pengar för, till exempel för ungdomsutbyten, olika typer av partnerskap, solidaritets- och volontärprojekt, kompetensutveckling för dig som jobbar med unga och projekt som ska öka ungas delaktighet. Det går även att söka bidrag inom DiscoverEU:s inkluderingsinsats. Det här handlar om att hjälpa unga med begränsade möjligheter att ge sig ut på en DiscoverEU-resa.

På MUCF:s webbplats hittar du länkar till alla aktuella bidrag och information om vad bidragen gäller. 

Bidrag som går att söka nu

Behöver ni hjälp med er ansökan?

Karin Wouda och Chantal Coté. Foto: MUCF

Ansökningarna för Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren stänger snart. Har din organisation projekt på gång som ni planerar söka bidrag för? Behöver ni kanske lite extra hjälp eller tips i ansökningsprocessen?

Det går alltid att kontakta MUCF:s handläggare med frågor, men ibland kan det vara bra att prata med någon som varit i samma situation. Vi pratade med två erfarna ansökare - representanter för en organisation och en kommun - för att få tips om vad man bör tänka på inför sin ansökan.

Söker ni EU-bidrag och behöver tips?

Time To Move 2022

Time to Move

Oktober månad står för dörren. Det innebär också att det är dags för den årliga kampanjen Time To Move som initieras av Eurodesk. Inom årets Time To Move kan unga bland annat delta i en fotograferingstävling, en illustrationstävling eller genom Escape room-spelet ta sig till Riga. Kampanjen sträcker sig över hela oktober.

Läs mer om kampanjen och lägg in din aktivitet på webbplatsen för Time To Move.

Time To Move - Eurodesk

Snart öppnar ansökningarna för DiscoverEU

Tåg som anländer till perrong. Foto: Jerry Bernard/mostphotos.com

Nu är det snart dags för nästa ansökningsomgång inom DiscoverEU. Från 11–25 oktober går det att söka resekort.

DiscoverEU är ett initiativ inom Erasmusprogrammet som ger 18-åringar möjlighet att resa runt i Europa och få nya erfarenheter. Sedan det drogs igång 2018 har över 165 000 ungdomar fått ett resekort. Från och med 2022 får de utvalda deltagarna dessutom ett rabattkort med rabatter på bland annat museer, kurser, idrottsaktiviteter, kollektivtrafik, boende och mat.

Ansökan görs på den Europeiska ungdomsportalen.

Sök DiscoverEU resekort

Resultaten från EU:s ungdomsdialog presenterades vid EU Days Lund

Paneldiskussion om EU:s ungdomsdialog. Foto: MUCF

Den 20-21 september arrangerades EU Days Lund, en mötesplats för dialog och utbyte av idéer om EU:s och Sveriges framtid.

Evenemanget arrangerades av Lunds kommun, Lunds universitet, EU-kommissionens representation i Sverige och Europa Direkt Lund i samarbete med ett flertal medarrangörer. Bland dem MUCF, som tillsammans med LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer bjöd in till ett seminarium om EU:s ungdomsdialog.

Under seminariet presenterades resultat från de senaste konsultationerna inom EU:s ungdomsdialog och man diskuterade hur organisationer och kommuner kan arbeta långsiktigt med ungas deltagande i EU-frågor. Hela seminariet direktsändes på nätet och det går att se inspelningen fram till 5 oktober.

Resultat från EU:s ungdomsdialog presenterades i Lund

Nominera ditt projekt till Salto Awards senast idag

Har er organisation haft ett aktivt projekt under 2022 som förtjänar att uppmärksammas lite extra? Då är det dags att skicka in din nominering till Salto Awards där du har chans att vinna 700 euro i varje kategori. Deadline är idag 30 september.

Låt oss hylla väl utfört arbete och inspirera unga människor, beslutsfattare och sökande till Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Läs mer om Salto Awards och nominera ert projekt på Salto Awards webbplats.

SALTO Awards

Delta i Erasmusdagarna 2022

#ErasmusDays

Den 13-15 oktober är det dags för Erasmusdagarna - #ErasmusDays - som handlar om att dela erfarenheter om Erasmusprogrammet genom att organisera eller delta i evenemang. Målet är att sprida budskapet om Erasmus+ och marknadsföra EU:s grundlägganden värden.

Det är sjätte gången som #ErasmusDays ordnas och i fjolårets upplaga hölls 5670 evenemang i 67 länder - evenemanget sträcker sig alltså långt bortom Europa. I år ordnas #ErasmusDays inom ramen för programmets 35-årsjubileum och Europaåret för unga. All information finns samlad på samma webbplats.

#ErasmusDays

Isak om sitt år som volontär i Frankrike

"Jag dammade av gamla broschyrer som jag hade plockat på mig under åren och hittade ett papper om ett EU-program för volontärer som kallades för Europeiska solidaritetskåren."

Så skriver Isak från Sverige på Europeiska ungdomsportalen i texten som beskriver hens år som volontär i Frankrike.

Isak sökte sig till just Frankrike för att få nytta av sex års studier i språket. Du kan läsa om resan på Europeiska ungdomsportalen i två delar.

Del 1 - Volontär i Frankrike

Del 2 - Våga leva drömmen

Tyck till om EU:s ungdomsstrategi

Har du åsikter om EU:s ungdomsstrategi? Nu genomförs en halvtidsutvärdering och det finns möjlighet att dela synpunkter fram till 21 oktober. Utvärderingen ska bland annat se över strategins övergripande ändamålsenlighet, resultat och effektivitet.

EU:s ungdomsstrategi utgör grunden för EU:s ungdomspolitiska samarbete för 2019–2027 och ska främja ungdomars demokratiska deltagande. Strategin stöder samhälls- och medborgarengagemang och ska se till att alla ungdomar har de resurser som behövs för att delta i samhället.

Dela dina synpunkter på ungdomsstrategin på EU-kommissionens webbplats.

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 – halvtidsutvärdering

ID Talks om rasism

ID Talks är en serie av fem digitala seminarier som handlar om (anti)rasism och hur det påverkar ungdomsarbetet. Det är SALTO Inclusion & Diversity Resources Centre som står bakom serien, som riktar sig till ungdomsarbetare, ungdomsledare och andra som är intresserade av frågor kring ungdomar, inkludering och mångfald.

Två av höstens ID Talks har redan hållits men det går att se på inspelningarna, och de resterande tre seminarierna hålls 5 och 19 oktober, samt 2 november. All information och sändningarna finns samlade på SALTO:s webbplats.

SALTO ID Talks

Erasmus  
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet