Det senaste om Skolval 2022 från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV #8 OM SKOLVAL 2022 FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Diagram som visar det preliminära resultatet av Skolval 2022

Tack 2022 - vi ses 2023!

En av årets höjdpunkter för oss på MUCF var Skolval 2022 och framför allt det gehör som ni på Sveriges skolor gav uppdraget. 

Bara för att uppdraget Skolval 2022 tar slut, innebär det inte att vårt arbete med demokratifrågor avslutas. Vi har mycket att se framemot! Vi fortsätter till exempel att utveckla vårt nätverk med demokratimentorer och att stötta er med vårt demokratipaket. Mer om detta längre ner!

I skrivande stund vet vi inte om MUCF får regeringens uppdrag om Skolval 2024 i samband med valet till Europaparlamentet. Men vi håller tummarna för det och att vi ses och hörs även då. 

Detta är vårt sista nyhetsbrev för Skolval 2022. Vår webbplats skolval.mucf.se finns dock kvar även framöver och via MUCF:s nyhetsbrev kan ni följa vårt fortsatta arbete med demokratifrågor. Prenumerera gärna på det!

Tack för allt ni bidragit med under 2022, på återseende 2023!

Rebecka Hinn, uppdragsledare Skolval 2022
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Team utvärdering 2022

Nu utvärderar vi Skolval 2022

Nu är vi i full gång med utvärderingar, där era röster tas omhand. Vi vill rikta ett stort tack till er 11 419 elever och 905 skolpersonal som svarat på vår enkät och skolor som medverkat på intervjuer! Resultatet presenteras i samband med att vår slutrapport om Skolval 2022 lämnas till regeringen i april 2023. Samtidigt publiceras den på skolval.mucf.se.

Här ser du vilka som utvärderar Skolval 2022 tillsammans med oss på MUCF:

Ylva Saarinen, kvalitativ utvärderare, Policy in Practice, fokuserar på intervjuer med skolpersonal och elever.

Ulrika Sävje, kvantitativ utvärderare, Ramboll. Ulrika är ansvarig för den enkät som skickats till alla högstadie- och gymnasieskolor.

Erik Lundberg, docent i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna, studerar skolvalet och elevers delaktighet i demokratin, tillsammans med Hanna.

Niklas Bolin, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Niklas studerar partiers och ungdomsförbunds skolbesök.

Hanna Lundin, utvecklingsledare vid MUCF på deltid samt forsknings-masterstudent inom ”Internationell och jämförande pedagogik” vid Stockholms universitet. Befinner sig på utbyte vid University of Tokyo Graduate School of Education. Tillsammans med Erik studerar hon skolvalet och elevers delaktighet i demokratin.

Rebecka Hinn, uppdragsledare för Skolval 2022

Nätverk med demokratimentorer fortsätter 2023!

Under 2022 bildades MUCF:s nätverk av demokratimentorer, som bestod av lärare och elever engagerade i skolval och demokratifrågor. Tillsammans utvecklade vi idén om erfarenhetsträffar dit elever och skolpersonal hälsades välkomna i syfte att utbyta kunskap, idéer och erfarenheter i frågor som rörde skolval, demokrati och politik. 

Inför 2023 är vi glada att kunna berätta att nätverket kommer att leva vidare! Tillsammans med Skolverket, Forum för levande historia, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Elevernas riksförbund fortsätter vi att utveckla nätverket med skolans demokratiuppdrag som ledstjärna. Syftet är att fortsätta stärka och stötta skolans demokratiarbete även mellan skolval och allmänna val. 

Vi kommer att bjuda in till erfarenhetsträffar för dig som redan är, eller vill bli mer engagerad i skolans demokratiuppdrag. Håll utkik på skolval.mucf.se för mer information eller anmäl dig till MUCF:s nyhetsbrev, där information kommer i början på 2023. 

MUCF:s demokratipaket till skolan

Metodmaterial: Prata demokrati & politik mellan valen!

Tillsammans med lärare har MUCF tagit fram ett Demokratipaket till skolan för att underlätta för skolpersonal i sitt arbete med demokrati och politik. I paketet finns kostnadsfria lektionsupplägg och lärarhandledningar att ladda ner och en del att beställa. Använd materialet som det är eller låt dig inspireras och plocka de delar som är relevanta för din skola, dina ämnen och dina elever. 

Prata EU under Sveriges ordförandeskap

När vi går in i det nya året tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Varför inte knyta ert ständigt viktiga demokratiarbete till detta och redan i vår börja förbereda era elever på ett kommande val till Europaparlamentet 2024? I demokratipaketet finns bland annat materialet Prata EU. Använd gärna detta som en inspiration eller komplement till din undervisning om just EU!  

Forskningssammanställning: Att lära demokrati

I början på december lanserade Skolforskningsinstitutet en forskningssammanställning som ger lärare goda möjligheter att arbeta med skolans demokratiuppdrag på vetenskaplig grund. Här finns forskning om hur arbetssätt i undervisningen kan främja elevers demokratilärande.

I den internationella kunskapsmätningen ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) presterar svenska elever i topp. Genom att arbeta på vetenskaplig grund kan lärare utveckla och kalibrera undervisningen för att möta de utmaningar som uppstår i klassrummet och demokratin varje dag.

Mer information finns på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet