Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

MUCF idag den 16 mars!

 

Ungas val av aktiviteter på fritiden – fri vilja eller skillnader i möjlighet?

Jobbar du inom offentlig sektor eller civilsamhället med frågor som rör ungas fritid och ungas möjligheter till fritidsaktiviteter på lokal eller regional nivå? Då ska du inte missa nästa avsnitt av MUCF idag.

Den 16 mars klockan 11.00 – 12.00 sänds det elfte avsnittet av den digitala serien MUCF idag. Avsnittet heter Ungas val av aktiviteter på fritiden – fri vilja eller skillnader i möjlighet? och kommer att ge en fördjupad bild av ungas fritid och hur man kan arbeta för att skapa bra förutsättningar för unga. 

Ta chansen att lyssna på vad experter inom området och dem som arbetar framgångsrikt med ungas fritid har att dela med sig av.

  • Under sändningen kommer MUCF att presentera en rykande färsk rapport om ungas fritid. Medverkar gör MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg samt Vanessa Sevedag, utredare på MUCF.
  • Vi kommer att tala om SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Christina Söderberg, projektledare/utredare, från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, berättar och vi får också ta del av ett gott exempel från Tjörns kommun som jobbat med SSPF.
  • Vi kommer att lyfta goda exempel på hur man på lokal nivå jobbar med att skapa förutsättningar för att ge unga en aktiv och meningsfull fritid. Anna Karlsson från Vilda Kidz berättar om deras verksamhet.
  • Från MUCF medverkar också Lena Edring och Andreas Björk som kommer att prata om öppen fritidsverksamhet och EGL – Europe goes local.

 

Avsnittet sänds online via YouTube och är kostnadsfritt.

Klicka här för att anmäla dig och följa sändningen av MUCF idag den 16 mars 

 

MUCF idag är MUCF:s digitala serie som vänder sig till dig som arbetar med eller tar beslut som rör unga eller det civila samhället. Med hjälp av våra sakkunniga och externa gäster tar vi upp en aktuell fråga - alltid med utgångspunkt i vår senaste kunskap i ämnet. Sedan starten 2021 har vi haft tio tidigare avsnitt. 

Ta del av tidigare avsnitt av MUCF idag

En meningsfull fritid kan motverka utanförskap bland unga

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället uppemot 23 miljoner kronor.

Enligt MUCF:s rapport Utanförskap och unga kan en välplanerad fritidsverksamhet med fritidsgårdar både förebygga och motverka utanförskap bland unga.

Rapporten innehåller en socioekonomisk analys som visar på värdet av främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet. Rapporten visar vilka effekter sociala investeringar kan få för kommun, stat, region och för samhället i stort, både på kort och lång sikt. I rapporten beskrivs den potentiella lönsamheten och hur beräkningar av den kan göras. Författare till rapporten är beteendevetare Eva Nilsson Lundmark och nationalekonom Ingvar Nilsson.

Läs rapporten Utanförskap och unga 

Under hösten 2022 inledde MUCF en workshopserie ledd av Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark på temat utanförskap och lösningar. Senast gästade de Östersund i februari. Nästa tillfälle är i Västerås den 4 maj. 

Anmäl dig till workshopen om ungas utanförskap och lösningar i Västerås

Håll utkik i MUCF:s kalendarium för fler tillfällen att ta del av denna workshop på andra orter.

EU:s ungdomskonferens kommer till Växjö - MUCF lanserar Tankebarometern

EU:s ungdomskonferens går av stapeln i Växjö 20–22 mars. 250 delegater från hela EU kommer för att diskutera frågor kopplade till EU:s 11 ungdomsmål. Konferensen är en del av EU:s ungdomsdialog, där synpunkter från unga i hela EU samlas in för att bli rekommendationer till medlemsstaterna. De slutsatser som man kommer fram till på konferensen i Växjö kommer att läggas fram för EU:s ministerråd. (Nedan i nyhetsbrevet kan du läsa mer om hur din kommun eller organisation kan vara delaktiga i EU:s ungdomsdialog framöver.)

I samband med konferensen lanserar MUCF tillsammans med Växjö kommun Tankebarometern, en visuell installation av ungas tankar och åsikter kring EU-frågor, som är monterad utanför Konserthuset i Växjö fram till slutet av maj. Budskapen på Tankebarometern har tagits fram inom ramen för Europaåret för unga 2022 som MUCF varit nationell samordnare för.

Läs mer om Tankebarometern

Här kan du följa ungdomskonferensens konton på sociala medier som MUCF ansvarar för under Sveriges EU-ordförandeskap:

 

Vill din kommun eller organisation medverka i EU:s ungdomsdialog?

MUCF arbetar för att fler unga ska vara delaktiga i EU-frågor. Ett viktigt verktyg för detta är EU:s ungdomsdialog, en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för medlemsstaterna.

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har till uppgift att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige. MUCF stöder LSU i det här uppdraget genom att hjälpa till med olika insatser.

Alla unga i Sverige är välkomna att delta i EU:s ungdomsdialog. Lokala demokrativerkstäder är ett sätt att samla in ungas åsikter. Demokrativerkstäder kan arrangeras av både kommuner och organisationer.

Läs mer om hur ni kan delta i EU:s ungdomsdialog

Nästa omgång av demokrativerkstäder kommer med största sannolikhet ske under perioden oktober 2023 - januari 2024. Mer information om detta kommer under våren.

Debatt - Fritidsgården kan rädda unga från brottsliget och utanförskap 

Läs MUCF:s generaldirektör Lena Nybergs debattartikel i Östersundsposten den 20 februari om öppen fritidsverksamhet som ett sätt att förebygga utanförskap.

Till debattartikeln Fritidsgården kan rädda unga från brottslighet och utanförskap

Stöd och verktyg till dig som arbetar med ungas fritid

För dig som jobbar med eller tar beslut om ungas fritid erbjuder MUCF verktyg och fakta som kan vara värdefulla för dig i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang och som kan göra ditt jobb roligare och bidra till förbättringar och utveckling för unga. Vi erbjuder kostnadsfria webbutbildningar, skriftligt stödmaterial, rapporter, statistik och digitala sändningar att ta del av.

Läs mer om ungas fritid, öppen fritidsverksamhet och vad MUCF kan erbjuda dig 

Möjligheter i EU för unga eller dig som jobbar med unga

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är EU:s främsta verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Här finns möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder för unga eller dem som arbetar med unga. Inom EU:s program Europeiska solidaritetskåren finns möjlighet för unga att resa som volontär.

Läs mer om Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

På gång

MARS
23

Regionträff om delaktighet

Träff med MUCF:s regionnätverk på temat Ökad delaktighet i samhällsbygget bland unga och civilsamhället.

Läs mer om regionnätverket och träffen

 

Vill du veta vad mer som är på gång? Klicka in på vårt kalendarium på www.mucf.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet