NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Fotograf/källa: Joana Stolowicz/Unsplash

Projekt för unga får dela på nästan 36,5 miljoner kronor i EU-bidrag

Foto: Yuri Arcurs

Resultatet av årets första ansökningsrunda inom EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är nu klar (för de bidrag som hade ansökningsdeadline 23 februari).

Totalt har MUCF beviljat nästan 36,5 miljoner kronor (3 174 879 euro) i EU-bidrag till svenska projekt. Nytt för i år är att myndigheten även beviljar bidrag inom Erasmus+ Idrott.

Läs vårt pressmeddelande.

Rekommendationer från EU:s ungdomskonferens publicerade

EU:s ungdomskonferens i Växjö. Fotograf: Josefine Stenersen/Regeringskanliset

Slutrapporten från EU:s ungdomskonferens är nu publicerad.

Konferensen, som hölls i Växjö 20-22 mars inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap, resulterade i en rapport med fem rekommendationer. Dessa presenterades för EU:s ministerråd, som den 15 maj antog ett policydokument som bland annat reflekterade synpunkterna från ungdomskonferensen.

EU:s ungdomskonferens var inte öppen för allmänheten men alla plenarsessioner filmades och dessa går nu att se. Länkar till allt material finns på MUCF:s webbplats.

Slutsatserna från EU:s ungdomskonferens publicerade

Sök bidrag för att stärka medborgares engagemang och delaktighet inom demokratin

Arbetar du med medborgarengagemang och delaktighet inom demokratin? Då kan du söka bidrag för projekt som stärker medborgarens engagemang och delaktighet inom demokratin. Det är EU-programmet CERV som står bakom utlysningen.

Utlysningens fyra prioriteringar:

  1. Främja demokratiskt deltagande genom att debattera Europas framtid

  2. Engagera medborgare och samhällen i diskussioner och åtgärder relaterade till vårt klimat och miljö

  3. Engagera medborgare och samhällen i diskussioner och åtgärder relaterade till solidaritet

  4. Motverka desinformation och andra former av inblandning i den demokratiska debatten och främja mediekunskap

Läs mer om utlysningen och ansök senast 5 september:

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) Call for proposals

Är du intresserad av att söka och önskar få mer information eller håller du på att skriva en ansökan så är du välkommen att kontakta MUCF på cerv@mucf.se. Läs mer om CERV på MUCF:s webbplats.

Bidrag inom CERV (Citizens, Equality, Rights and Values)

Ungas valdeltagande diskuterades på Europadagen

Foto: MUCF på plats i Kulturhuset 9 maj 2023.

Den 9 maj firades Europadagen 2023 på Kulturhuset i Stockholm. MUCF var medarrangör av ett seminarium om frihet, demokrati och EU:s roll. Generaldirektör Lena Nyberg deltog i paneldiskussionen och lyfte fram vikten av ungas möjligheter att delta i alla demokratiska processer, från lokal nivå upp till EU-nivå.

Nästa år är det val till Europaparlamentet (6-9 juni 2024) och inför det jobbar MUCF med att nå ut med EU-kunskap till så många unga som möjligt, för att höja intresset och valdeltagandet bland unga.

SVT Forum direktsände Europadagens seminarium, som går att se i sin helhet på SVT Play fram till 5 november:

Europadagen 2023 - Frihet, demokrati och europeisk gemenskap

Stötta ungdomar att delta i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Varmt välkommen att delta på MUCF:s digitala Project Lab - Quality om volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren. Här kan du få inspiration, verktyg och kunskap om hur din organisation kan stödja ungdomar i Sverige att delta i volontärprojekt.

Utbildningen är för organisationer och kommuner som har en Quality Label med supportrollen eller har initierat processen för att ansöka om en Quality Label med supportrollen. Utbildningen sker vid 4 tillfällen:

7 juni klockan 10:00-12:00

8 juni klockan 10.00-12.00

13 juni klockan 10.00-12.00

15 juni klockan 10.00-12.00

Anmäl dig senast 2 juni.

Project Lab - Quality: Stötta ungdomar att delta i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Peter Knutsson, internationell koordinator i Haninge kommun

Hur ansöker man om ackreditering inom Erasmus+?

Inom Erasmus+ Ungdom kan organisationer eller kommuner ansöka om ackreditering och bli garanterade årlig finansiering fram till 2027. Det går att söka ackreditering för programområdena ungdomsutbyte och kompetensutveckling för dig som arbetar med unga.

Peter Knutsson delar med sig av erfarenheten från Haninge kommun - se hans video!

All info finns på MUCF:s webbplats: Ackreditering

Tack för er feedback - nu arbetar vi vidare med svaren

MUCF vill tacka för all värdefull respons vi fått när vi efter ansökningsdeadlinen i vår skickade ut en enkätundersökning.

I undersökningen efterfrågade vi information kring hur ni som ansökare hittar, upplever och önskar att få information, kontakt med handläggare och så vidare. Vi har mottagit era svar och ser att ni uppskattar webbinarier, har kommit med bra respons kring vår webbplats och har behov av bland annat profilprodukter och informationsmaterial från oss.

Vi tar detta vidare och arbetar med att ni som ansöker hos oss ska få den bästa upplevelsen i alla lägen. Ansökte du in bidrag och inte hann svara på enkätundersökningen? Det kommer finnas fler chanser att svara när du söker bidrag hos oss framöver.

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 – halvtidsutvärdering

EU-kommissionen håller ett offentligt samråd om EU:s ungdomsstrategi. Målet är att samla in information, sakkunskap och synpunkter från berörda parter och därmed kunna göra en evidensbaserad bedömning i halvtid av hur väl strategin fungerat. Samrådet är öppet för allmänheten fram till 2 augusti.

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 - delta i samrådet

SoliDARE - organisationer aktiva inom Europeiska solidaritetskåren möts i Prag

Den 18-22 september ordnas ett evenemang i Prag, Tjeckien, för organisationer och grupper som är aktiva inom Europeiska solidaritetskåren. Målet är att fortsätta bygga upp gemenskapen inom programmet. Evenemanget riktar sig till de som jobbar med unga eller ungdomsledare. Ansök om att delta i kursen senast idag, 31 maj! Mer info och alla kontaktdetaljer finns på SALTO:s webbplats.

SoliDARE - European meeting for organisations in the Solidarity Corps

Erasmus  
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet