Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Bild på fyra ungdomar, en rödhårig tjej tittar upp och ler mot kameran. Foto: Wavebreakmedia

Lena Nyberg: ”Viktigt hitta nya lösningar och att våga se framåt"

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Felix Oppenheim

För de flesta av oss har vardagen kraftigt förändrats. Många, som har möjligheten, sitter hemma och arbetar. Kontor och olika mötesplatser står tomma, aktiviteter ställs in och människor isolerar sig. Även på MUCF sköter många sina arbetsuppgifter från hemmet.

Vi känner tacksamhet till alla som ser till att viktiga samhällsfunktioner fungerar. Vi ser också hur civilsamhället, både etablerade organisationer och nya initiativ, mobiliserar människors engagemang.

Det är tydligt att vi nu behöver nya sätt att hantera problem, frågor och möten. Vi måste alla ta till oss och respektera de nya förutsättningarna. Redan i dag sker mycket av vår kommunikation digitalt. Nu måste även vi som gillar det fysiska mötet lära oss att hantera de digitala mötesformerna och tänka nytt.

MUCF gör nu allt vi kan för att stödja civilsamhällets organisationer och hjälpa till att skapa goda förutsättningar för dem att hantera problem som kan uppstå på grund av pandemin.

MUCF har även uppdraget att arbeta med ungas etablering i samhället. Redan nu kan vi förespå en ökad arbetslöshet bland unga under en period efter denna kris. Det kommer att krävas särskilda åtgärder för att få unga ut på arbetsmarknaden. Det finns även all anledning att bevaka hur den psykiska hälsan utvecklas i tider som dessa.

Trots att mycket känns svårt så gäller det nu att fortsätta se framåt. Ur varje kris kommer det ny kunskap och nya förutsättningar.

Lena Nyberg, generaldirektör

MUCF:s verksamhet och coronaviruset

Bild på coronaviruset. Foto: Hannu Viitanen

Många påverkas av det pågående utbrottet av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19.

MUCF kommer att försöka hitta digitala lösningar för flera planerade konferenser, workshops, projekt, internationella utbyten och andra möten. Vi kommer tyvärr också att behöva ställa in en del arrangemang men i dagsläget är det svårt att ge ett klart besked om vilka. 

På mucf.se ger vi löpande information om hur MUCF:s verksamhet påverkas av coronaviruset.

  • Projekt- och organisationsbidrag (statsbidrag)

  • Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren (EU-bidrag)

  • Utbildningar och konferenser (Nationella och internationella)

Senaste nytt om hur coronaviruset påverkar MUCF:s verksamhet

Länk för dig som vill ta del av MUCF:s livesända evenemang 

Bild på grupp människor som sitter i möte vid bord.

3 april sista anmälningsdag till Civila samhället i samhället!

Kursen "Civila samhället i samhället" är en högskoleutbildning på 7,5 poäng som ges av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samverkan med MUCF. Kursen riktar sig till dig som är tjänsteperson inom offentlig verksamhet eller det civila samhället. 

Du får redskap att använda i ditt dagliga arbete samt kunskap om det civila samhällets historia, dagens situation med nya styrformer, civilsamhällets samhällsnytta och särart. Föreläsarna är forskare från universitet, högskolor och olika specialister. Med anledning av coronaviruset sker första kurstillfället på distans.

Sista anmälningsdag är den 3 april!

Läs mer om utbildningen, upplägget och hur du anmäler dig här.

Bild på fyra ungdomar, en rödhårig tjej tittar upp och ler mot kameran. Foto: Wavebreakmedia

Stora skillnader mellan ungas fritidsaktiviteter


MUCF:s nya rapport ”Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder, Ung idag 2020" visar att de flesta unga i Sverige upplever att de har lagom med fritid och bra tillgång till meningsfulla och utvecklande aktiviteter men det finns stora skillnader mellan olika grupper.

  • Unga som är nöjda med sin fritid har mindre symtom på psykisk ohälsa.

  • Det finns grupper av unga som inte har råd med fritidsaktiviteter och andra som avstår helt av rädsla för att bli dåligt bemötta.

  • Andelen tjejer som idrottar sjunker och andelen unga som läser böcker har halverats mellan 2007–2018.

Detta är några av flera intressanta resultat från rapporten som du kan ladda ner här.

Bild på flera Pride-flaggor som vajar i vinden. Foto: Michael Erhardsson

Mångmiljonsatsning för unga resulterade i jobb och studier

Mellan 2016–2018 fördelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nästan 52 miljoner kronor till projekt för unga som varken arbetar eller studerar (uvas). I en ny rapport redovisas hur pengarna använts och vad projekten resulterat l. 

De beviljade projekten nådde nästan 4 700 unga. Statistik saknas för ungefär en femtedel men av övriga, drygt 3 700 unga, så har cirka 40 procent gått vidare till arbete eller studier. Cirka 500 deltar fortfarande i åtgärder.

Myndig­heten föreslår därför en liknande satsning för att hjälpa unga att komma ut i arbete och studier men att det då görs i större skala och under längre period. MUCF vill också ha en särskild satsning för att nå fler unga kvinnor som varken arbetar eller studerar.

Lena Nyberg, generaldirektör MUCF och Rosaline Marbinah, ordförande LSU

MUCF och LSU tar gemensamt initiativ

kring bidragsfrågor

MUCF har tillsammans med Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, tagit initiativet till att starta två arbetsgrupper för att tillsammans utveckla myndighetens arbete med bidragsfrågor.

En grupp ska bland annat se över ansökningstider och hjälpfunktioner i ansökningssystemet. Den andra gruppen ska se över frågor som rör organisationernas demokratiska uppbyggnad, bland annat stadgar och innebörden av god föreningssed. Tanken är arbetet inleds före sommaren och att det eventuellt fortsätter under hösten. I båda grupperna välkomnas representanter från barn- och ungdomsorganisationer som inte är medlemmar i LSU.

Anmäl ert intresse att delta senast den 27 april till bidrag@mucf.se! Tre representanter kommer att utses.

Satsningar för att stärka demokratin och öka ungas inflytande lokalt

  • MUCF har fått ett nytt spännande uppdrag av regeringen. Vi ska ta fram och sprida modeller för hur kommunerna kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin. Regeringen avsätter högst 2 500 000 kronor 2020 och högst 3 400 000 kronor under 2021.
  • MUCF har också fått i uppdrag att under 2020 fördela cirka 7,75 miljoner kronor till projekt som syftar till att stärka demokratin. Bidraget får lämnas till en ideell förening som är självständig och demokratiskt uppbyggd och bedriver verksamhet i Sverige. Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal om den saknar vinstsyfte och bedriver verksamhet i Sverige. Läs mer om statsbidraget på vår hemsida.
Eva Jacobsson Börjesson, projektledare på MUCF deltar i ett digitalt möte med NOD. Hon sitter vid ett konferensbord med sin dator.

Inkludering av unga med funktions-nedsättning i fokus

Vi håller på att ta fram ett nytt stödmaterial med fokus på unga med funktionsnedsättning i öppen fritidsverksamhet. Just nu samlar vi in förslag på vad behövs för att inkludera  den här gruppen i öppen fritidsverksamhet. Nyligen höll vi ett digitalt möte med åtta aktörer från NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) som gav oss både nya idéer och ny kunskap.

Vill du veta mer om arbetet med stödmaterialet? Hör av dig till zarah.melander@mucf.se.

Bild på flera Pride-flaggor som vajar i vinden. Foto: Michael Erhardsson

Ny rapport om unga hbtq-personers mötesplatser

Under 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. I vår delrapport finns ny kunskap om vilka förutsättningar och behov det offentliga, privata och civilsamhället har för att driva mötesplatserna. Den innehåller ny kunskap om unga hbtq-personers behov av tillgängliga, trygga och stärkande fritidsaktiviteter. Vi har också kartlagt var det finns mötesplatser för unga hbtq-personer och intervjuat flera aktörer från det offentliga och från civilsamhälle. Länk till delrapporten

Vill du tipsa om någon hbtq-mötesplats eller har du inspel till MUCF:s uppdrag? Kontakta Zarah Melander på zarah.melander@mucf.se

Bild på en grupp ungdomar i silutt och som håller EU-flaggan framför sig. Foto MRRphotography

Nu möjligt jämföra ungdomsarbete i 29 länder i Europa

På EU- kommissionens webbportal Youth Wiki går det att jämföra hur 29 europeiska länder arbetar med ungdomsfrågor. Här finns information om ungas levnadsvillkor utifrån olika teman: social inkludering, kreativitet och kultur, hälsa och välmående, utbildning, arbets­marknad och entreprenörskap, ungas delaktighet i globala frågor, delaktighet i samhällslivet och volontärarbete. Sedan några veckor tillbaka går det även att jämföra ländernas villkor och inriktning för ungdomsarbete (Youth work).

- Alla länder svarar på samma frågor, vilket är en förutsättning för att jämförelser ska bli relevanta. Därför kan vi nu få en bra bild av hur olika länder stödjer ungdomsarbete, om unga själva kan påverka innehållet och hur utvecklingen ser ut i EU, säger Tiina Ekman, senior analytiker på MUCF.

EU förlänger ansökningsperiod 

För att fler ska kunna söka finansiering för att delta i internationella samarbeten framöver har ansökningsperioden för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren förlängts. Ansökan är öppen till och med den 7 maj kl. 12.00. Välkommen med er ansökan!

Har ni frågor om att ansöka om framtida EU-projekt? På mucf.se hittar ni tips och råd på möjligheter inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

Jobba hos oss

Just nu finns ingen ledig tjänst på MUCF men vi har lediga jobb på gång i vår. Är du intresserad – håll utkik på: www.mucf.se/jobba-med-oss

KALENDER

APR
02

Digital startkonferens för Lupp 2020

Den 2 april håller MUCF en digital startskonferens för årets Luppkommuner. Konferensen riktar sig till det 30-tal kommuner som ska genomföra Lupp i oktober och november 2020. Vi informerar om Lupp-processen och årets nyheter. Konferensen är obligatorisk för nya Luppkommuner men samtliga kommuner är välkomna att delta. 

OKT
13-14

Lokal utveckling av ungdomspolitiken

MUCF och Göteborgsregionen FoU Väst arrangerar en konferens i Göteborg riktad till alla kommuner som genomför statistiska uppföljningar av unga, till exempel Lupp eller Liv & hälsa ung-enkäten. Samtliga 13 kommuner som ingår i kommunförbundet bjuds in. Planering pågår.

OKT
21

Save the date! Kunskapskonferensen 2020 

Aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället presenteras. Forskare och praktiker från offentliga verksamheter och civilsamhället möts och kan byta erfarenheter. Målgruppe är främst tjänstepersoner och förtroendevalda från offentlig verksamhet och civila samhällets organisationer. MUCF arrangerar i samverkan med IDEELL ARENA, SKR samt Vetenskapsrådet.

Anmälan planeras att öppnas i augusti då vi också presenterar programmet. Information om konferensen uppdateras kontinuerligt på www.mucf.se. Frågor eller inspel? Kontakta Mattias Lunn, MUCF, mattias.lunn@mucf.se.

NOV
12

MUCF bjuder in till nätverksträff för regioner 

MUCF bjuder in representanter från ungdomspolitikens och civila samhällets aktörer från samtliga 21 regioner i Sverige till nätverksträff i Stockholm. Planering pågår.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet