Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Vallmofält i solnedgång. Foto: Pixabay

Lena Nyberg: "En omtumlande vår och flera nya viktiga uppdrag"

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Felix Oppenheim

Under våren har MUCF fått flera nya spännande uppdrag. Senast i raden är uppdraget att fördela bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Detta är livsviktig hjälp. Det kan vara en sängplats för den som saknar tak över huvudet eller en middag till den som inte har råd att köpa mat.

Vi jobbar för att snabbt bli klara med ansökningar och beslut så att bidraget kan göra nytta redan under sommaren. Behovet är stort och vi vet att det här är en satsning som kommer att göra skillnad.

Ett annat viktigt uppdrag MUCF fått är att stärka ungas kunskap och delaktighet i den lokala demokratin. Mer angeläget än någonsin eftersom många unga inte känner sig behövda eller involverade i samhället. Den ofta hårda och ibland även hotfulla tonen i det offentliga samtalet kan också avskräcka unga från att engagera sig. Det är en farlig utveckling. Engagemang, delaktighet och påverkan är själva livsnerven i vår demokrati.

Ett tredje viktigt uppdrag är att MUCF ska informera civilsamhället om de stödpaket och åtgärder som regeringen vidtar och som berör civilsamhället.

Sist, men inte minst viktigt, så har vi fått i uppdrag att utveckla ett samlat stöd för tidiga insatser för etablering av unga så att de inte hamnar utan arbete och studier. Det ska MUCF göra tillsammans med flera andra statliga myndigheter.

Det har varit en omvälvande vår. Nu är sommaren här och med den förhoppningsvis sol, värme och lite vila. En sommar som blir annorlunda för de flesta av oss. Kanske utan nära och kära som vi annars tillbringar tid tillsammans med. Kanske inställda resplaner. Eller ännu värre en tid av ovisshet och oro.

I år blir det ännu viktigare att försöka njuta av det vi har omkring oss!

Skön sommar önskar jag till alla läsare!

Lena Nyberg, generaldirektör MUCF

Tillgänglighet i sommar

Nu tar vårt internationella nyhetsbrev ett kort sommaruppehåll. Nästa nummer ges ut i augusti.

Vår internationella verksamhet är bemannad under hela semesterperioden, men inte i lika hög utsträckning som vanligt. Vi hänvisar därför brådskande ärenden och frågor till erasmusplus@mucf.se respektive esc@mucf.se.

EU visar vägen när UNG IDAG 2020 tar form

Bild från inledningen i stora salen från rikskonferensen 2019. Foto: Mats Petersson

Från Bryssel till vår vardag och framför allt till nytta för Sveriges unga. Vi talar om EU:s ungdomsstrategi. En strategi vars ledord Engagera, Sammanföra och Stärka kommer att genomsyra UNG IDAG 2020 – MUCF:s rikskonferens. Tillsammans ger vi oss en möjlighet att göra verklighet av strategin!

Med hjälp av MUCF:s sakkunniga, inbjudna experter och dig som deltagare kommer vi att spana på ytan, gräva djupare, låta oss inspireras och diskutera frågor som rör unga och det civila samhället. Utifrån nämnda strategi fokuserar vi på fyra spår: Ungas fritid, Ungas hälsa, Unga & demokrati och Unga som varken arbetar eller studerar. Vi inleder och avslutar tillsammans och däremellan har du som deltagare möjlighet att följa två av spåren som är till störst nytta för dig.

Programmet presenteras i september, men redan nu kan du anmäla dig till UNG IDAG 2020 på mucf.se. Här finns också information om olika anmälningsmöjligheter och hur vi förhåller oss till coronapandemin. Vi ses den 25-26 november i Stockholm!

Digitala EU-projekt under coronapandemin

Student sitter och skriver på laptop. Foto: Pixabay

Som nationellt kontor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren har MUCF fått instruktioner löpande från EU-kommissionen om hur vi ska hantera projekt under coronapandemin. 

MUCF har bland annat fått möjlighet att förlänga projekt, flytta eller utöka projektmedel och möjligheter att göra vissa förändringar eller tillägg i avtal med verksamheter.

Inom Erasmus+ finns det nu även möjlighet att genomföra mobiliteter digitalt. Men eftersom fysiska mobiliteter är en primär del av programmet rekommenderar MUCF att organisation i första hand planerar för fysiska mobiliteter eller en kombination av digitala och fysiska mobiliteter. Vill din verksamhet av någon anledning planera för ett projekt med endast digitala mobiliteter vill vi att ni kontaktar MUCF för konsultation.

Volontäraktiviteter inom Europeiska Solidaritetskåren kan påbörjas digitalt, förutsatt att det finns arbetsuppgifter som volontären kan genomföra på distans.

Läs mer om vad som gäller för EU-projekt under coronapandemin på mucf.se.

Tillfälliga regler för EU-projekt under coronapandemin

Information om hur Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren påverkas av coronaviruset

Anmäl dig till Erasmus+ skrivarstuga

Blädderblock med post-it och pennor. Foto: Pixabay

Vill du och din verksamhet få fördjupade kunskaper om hur ni kan genomföra internationella ungdomsprojekt inom EU-programmet Erasmus+?

Välkommen till vår digitala skrivarstuga med fokus på programområdena Mobilitet (ungdomsutbyten och kompetensutveckling) (KA1) och Ungdomsdialog (KA3).

1 september kl. 10.00 – 14.45

Skrivarstugan riktar sig främst till verksamheter som är intresserade av att söka bidrag inom Erasmus+ men som inte har gjort det tidigare. Vi går igenom hur en ansökan ser ut och tittar närmare på hur ni skapar deltagande i projekten samt hur ni arbetar med måluppföljning, resultat och spridning.

Anmäl dig senast den 25 augusti 2020. Medverkan är kostnadsfri. 

Information och anmälan till Erasmus+ skrivarstuga

Ansök om plats: Utbildning om metoder för arbetet med unga med migrationsbakgrund

Bild på en logga där det står BpE: Becoming a part of Europe.

Arbetar du med unga med migrationsbakgrund eller med integrations- och inkluderingsfrågor i kommunal eller ideell sektor? Ansök om en plats till en kurs som fokuserar på att öka kompetensen och användandet av icke-formella lärandemetoder i arbetet.

Kursen äger rum den 2–4 november 2020 i Göteborg.

Ansök om en plats senast den 15 september via SALTO-Youth:s webbplats. Kursen är kostnadsfri.

Becoming a part of Europe – Training for Swedish and Norwegian pax (SALTO-Youth.net)

Kursen genomförs av MUCF och är en uppföljning av EU-projektet Becoming a part of Europe som genomfördes i flera europeiska länder 2016–2019, däribland Sverige. MUCF har samordnat Sveriges del av projektet.

Becoming a part of Europe (mucf.se)

Kom ihåg! Sök bidrag inom Europa för medborgarna

Logga med EU-flagga och texten Europa för medborgarna

Den 1 september är sista chansen för det här året att ansöka om projektmedel inom EU-programmet Europa för medborgarna och programområdet Demokratisk delaktighet och engagemang. Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer.

Bidrag inom Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet och visa på den mångfald som finns i EU samt till att stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid.

Du kan redan nu skicka in din ansökan!

Varmt välkommen att kontakta MUCF om du vill diskutera eller konsultera eventuella projektidéer eller om du har frågor eller vill veta mer om programmet. Hör då av dig till lars.nilsson@mucf.se eller andreea.maris@mucf.se.

Europa för medborgarna

Ansökningshandlingar (EU-kommissionen, EACEA)

Webbinarium: Hur påverkas unga människor av coronapandemin?

Bild med texten The Covid-19 impact on the youth sector.

Under juni kommer EU Youth Strategy platform att livesända ett flertal webbinarium för att lyfta hur coronapandemin påverkar unga människors sociala och yrkesmässiga liv. Plattformen samlar människor från olika intresseorganisationer som är aktiva inom ungdomssektorn för att diskutera och utbyta erfarenheter och idéer för att i sin tur skapa möjligheter för unga människor.

Under webbinarierna deltar bland annat frivilligorganisationer, ungdomsförbund och forskningsinstitutioner inom området för att föra en dialog om åtgärder som kan bidra till ett bättre liv för unga människor under och efter coronapandemin.

Vill du och din verksamhet bli en del av EU Youth Strategy platform? Läs mer på European Youth Portal eller mejla EAC-YOUTH@ec.europa.eu

European Youth Portal (europa.eu)

Rekommendationer från Youth Forum: Insatser för att hantera coronapandemins effekter på unga

Bild med pratbubblor och texten European Youth Forum.

Europeiska nätverket European Youth Forum har utifrån pandemins effekter på unga och deras framtid tagit fram ett antal rekommendationer för hur EU:s olika regeringar och institutioner kan hantera detta. Rekommendationerna har samlats i rapporten European Youth Blueprint to Recovery. Här lyfts bland annat vikten av att:

  • engagera ungdomar och ungdomsorganisationer i utformningen av akuta insatser och initiera samarbeten för att identifiera grupper av unga som är mest utsatta av pandemins effekter - och deras behov.

  • säkerställa ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter på lång sikt, liksom deras civila och politiska rättigheter.

  • ge stöd till aktiviteter och insatser som höjer ungas kunskap om nyhetsmedier samt stärker deras kapacitet att tänka källkritiskt för att minska risken för spridning av falska nyheter och desinformation.

Rapporten The European Blueprint Recovery – Equality needs to be our compass

European Youth Forum är ett europeiskt nätverk som består av landsråd och ungdomsorganisationer från hela Europa.

European Youth Forum (youthforum.org)

Nya verktyg från SALTO: Främjar ungas delaktighet

Illustration med jordglob och nyhetstext. Bild: Pixabay

SALTO Participation & Information har lanserat Participation Resource Pool. En plattform där du som möter och arbetar med unga får tillgång till bra och aktuella online-verktyg för att utbilda unga i mediekunskap och uppmana dem att tänka källkritiskt.

Via plattformen kan du även söka fram information om ungas rättigheter, hitta rapporter från olika länder som lyfter kunskap och metoder om ungas inflytande och delaktighet. Därtill lyfter plattformen aktuella webbinarier och annat som är relevant för dig som jobbar med unga och inflytandefrågor.

SALTO Participation & Information utbildar och informerar om vikten av medie- och informationskunnighet. Plattformen är en del av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth.

SALTO Participation & Information – Participation Resource Pool (participationpool.eu)

Res säkert i EU i sommar

Fem resväskor och fem ryggsäckar i olika färger. Bild: Pixabay

Med anledning av coronapandemin erbjuder EU ett interaktivt verktyg som gör det enklare att planera resor i Europa utan att behöva oroa sig över sin hälsa och säkerhet.

Verktyget ger dig möjlighet att på egen hand söka efter den information du behöver för att planera din resa till EU:s medlemsländer. Du kan bland annat läsa om vad som gäller vid olika gränser, reserestriktioner, hälsoregler och begränsningar av exempelvis offentliga samlingar.

Verktyget heter Re-open EU och finns på 24 olika språk.

Re-open EU (Europa.eu)

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset kommer SALTO-Youth inte att genomföra några fysiska utbildningar innan den 1 september 2020. Däremot genomförs en rad utbildningar digitalt. Här listar vi några av dem.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

JUN
29

Sista dag för att ansöka till onlinekursen Project manager in Erasmus+ 
Kursen genomförs digitalt och består av självständiga studier under cirka 32–40 timmar under perioden 1–12 juli 2020. Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga och som vill utveckla grundläggande kunskaper inom projektledning i Erasmus+ projekt. Efter avslutad kurs får deltagarna ett certifikat.

Program och ansökan: Project manager in Erasmus+

JUL
20

Sista dag för att ansöka till onlinekursen The Sustainability Academy – 5Rs in Youth work
Kursen genomförs digitalt under perioden 14 september – 9 oktober 2020 och riktar sig till dig som arbetar med unga. Under kursen får du lära dig mer om Design Thinking som koncept samt hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och socialt entreprenörskap. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Luxemburg.

Program och ansökan: The Sustainability Academy

JUL
30

Sista dag för att ansöka till onlinekursen Erasmus+ Virtual Exchange Training for Youth Organisations
Kursen genomförs digitalt den 13 september - 24 oktober 2020. Det är en kurs för dig som arbetar med eller mot unga. Kursen introducerar metoder för att genomföra utbytesprojekt inom Erasmus+ online. Värd för kursen är det nationella kontoret i Belgien. 

Program och ansökan: Erasmus+ Virtual Exchange Training

SEP
15

Sista dag för ansökan till Becoming a part of Europe - Training for Swedish and Norwegian pax
Kursen äger rum 2-4 november 2020 i Göteborg. Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga med migrationsbakgrund eller med integrations- och inkluderingsfrågor i kommunal eller ideell sektor. Kursen fokuserar på att öka kompetensen och användandet av-icke formella lärandemetoder i arbetet.

Program och ansökan: Becoming a part of Europe

Sök internationella bidrag

 

SEP
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan inom Europa för medborgarna 
Programområde: Demokratisk delaktighet och engagemang (Vänortssamarbete, Nätverk av städer samt Projekt för det civila samhället).

Europa för medborgarna (MUCF:s webbplats)

OKT
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Erasmus+ Ung och Aktiv:
Ansökningsrunda 3 av 3, 2020. 
Programområden: Ungdomsdialog, Strategiska partnerskap samt Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling.

Erasmus+ Ung och Aktiv (MUCF:s webbplats)

OKT
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Europeiska Solidaritetskåren:
Ansökningsrunda 3 av 3, 2020. 
Programområden: Volontärprojekt, Solidaritetsprojekt samt Projekt för praktikplatser och jobb.

Europeiska Solidaritetskåren (MUCF:s webbplats)

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet