Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
En korg med äpplen på en gräsmatta. Foto: Yana Tatevosian

MUCF välkomnar nya hbtq-uppdrag 

Bild på Pride-flaggor. Foto Michael Erhardsson

"Viktigt få en helhetsbild av de ungas livssituation"

MUCF har länge lyft behovet av att försöka få en helhetsbild av hur unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) i Sverige mår och hur deras livsvillkor ser ut. Senast en större kartläggning gjordes var för tio år sedan och resulterade i rapporten "Hon, hen, han". Den visade att majoriteten av unga hbtq-personer mådde bra, men att deras livsvillkor var sämre än andra ungas.

Nu har MUCF fått i uppdrag av regeringen att åter kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. 

- Unga hbtq-personer känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre ekonomi, sämre sociala skyddsnät än andra unga och det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi är väldigt glada över uppdraget och vet att det finns behov av en uppdaterad helhetsbild där vi även kan belysa skillnader inom gruppen av unga hbtq-personer, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Pressmeddelande: MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Viktigt få en helhetsbild av unga hbtq-personer livsvillkor”

Läs rapporten "Hon, hen, han" på mucf.se 

Bild på ung person som sitter i fåtölj vid möte med psykolog.Foto: Nattawan Jayawan

Kartläggning av omvändelseterapi av unga i Sverige

MUCF ska kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer.

- Internationell forskning visar att det är mycket skadligt att utsätta unga för den här slags påtryckningar och tvång. Det här är ett oerhört angeläget uppdrag. Vi kommer att behöva dialog med flera aktörer och även tips och kunskap från unga som utsatts för omvändelseterapi, säger generaldirektör Lena Nyberg.

På grund av kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck ska myndigheten beakta den kunskap som finns bland de aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. 

Pressmeddelande: MUCF ska kartlägga om unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi

P1 Morgon, 31 juli: Lena Nyberg, Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL och Robert Hannah, riksdagsledamot för Liberalerna intervjuas om omvändelseterapi

Loggor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren

Sök bidrag inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren

Den 1 oktober är sista ansökningsdag för årets sista ansökningsrunda inom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

Med anledning av corona har EU-kommissionen löpande anpassat och justerat EU-programmen så att verksamheter kan fortsätta att söka och enomföra internationella projekt som kommer unga till nytta. Det är till exempel möjligt att förlänga projekt, flytta eller utöka projektmedel eller genomföra delar av projekten digitalt.

I årets sista ansökningsrunda har MUCF möjlighet att bevilja fler projekt inom Erasmus+ Ungdomsdialog (KA3). Är du till exempel verksam inom offentlig sektor med ansvar för dialog mellan ungdomar och beslutsfattare kan det här bidraget vara något att kika på.

Erasmus+ Ung och Aktiv
Europeiska Solidaritetskåren

Ny programperiod 2021-2027

2020 års sista ansökningsrunda markerar också den sista ansökningsrundan inom nuvarande programperiod (2014–2021). Från och med 2021 inleds en ny sjuårig programperiod som varar till och med 2027.

EU-kommissionen har tagit fram ett programförslag som förväntas godkännas under hösten 2020. Förslaget indikerar att stora delar av programmens utformning och innehåll kommer att vara desamma, men erbjuda fler möjligheter för verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt.

Mer information om den nya programperioden och vad den innebär för ungdomsområdet kommer under hösten.

Bild på ungdomar som sitter i grupp i siluett med en vägg med färgglada symboler i bakgrunden. Foto: Wavebreakmedia

Flera satsningar för att värna om allas rätt till inflytande

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati, en satsning som engagerar flera aktörer i samhället. MUCF ska ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande samt fördela statsbidrag till civilsamhället för projekt som stärker demokratin.

- I dessa tider ifrågasätts demokratin av starka krafter, både i vårt och i andra länder. Att öka ungas kunskap om lokal demokrati och att till exempel få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande är oerhört viktigt, säger generaldirektör Lena Nyberg.

  • Bidraget på totalt 7,75 miljoner kronor kan gå till projekt för att få fler att rösta i områden med lågt valdeltagande eller att öka möjligheterna för olika grupper att delta i demokratiska processer. Läs mer om förordningen på regeringen.se

  • Det tvååriga uppdraget ska främja ungas förutsättningar att delta i demokratin med fokus på kommuner, stadsdelar och civilsamhällesorganisationer. MUCF ska kartlägga kunskap och metoder om ungas förutsättningar att delta samt ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt. Läs mer om uppdraget på regeringen.se

MUCF har mottagit 124 ansökningar och ett beslut kommer att fattas i början av november. Nästa utlysning om bidrag kommer ske i januari 2021.

Pressmeddelande: Satsningar för ”Demokratin 100 år”: Öka ungas inflytande och bidrag till civilsamhället

Läs mer om "Demokratin 100 år" på regeringen.se  

Illustration på på tre hus. Människor står utanför husen.

17 organisationer fick bidrag för hjälp till de mest utsatta

Den 1 juli 2020 beslutade MUCF om att ge bidrag till 17 organisationer till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin, bland annat Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen.

- Vi är glada över att få fördela medel till civilsamhällets viktiga verksamheter, de gör oerhörda insatser även i kristider. Det här är hjälp som går till de mest utsatta i samhället, de som helt saknar skyddsnät under coronapandemin, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Läs mer om vilka organisationer som fick bidrag på mucf.se

Pressmeddelande: 17 organisationer får dela på bidrag till civilsamhället: "Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin

Generaldirektör Lena Nyberg på kunskapskonferensen 2019. I år ses vi digitalt!

Årets kunskapskonferens blir digital

Kunskapskonferensen är ett årligt evenemang där aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället presenteras. Årets konferens äger rum den 21 oktober med temat civilsamhället under kris. Med anledning av coronapandemin ställer vi om konferensen till en digital mötesplats.  

Ett smakprov ur innehållet:

  • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inleder

  • Profesor Anette Zimmer är vår huvudtalare under titeln "Civil society in times of crises"

Ett fullständigt program presenteras inom kort på mucf.se, där du också kan anmäla dig. 

Konferensen är kostnadsfri och sista anmälningsdag är den 14 oktober.

Bild på en person som står på en scen och föreläser andra människor.

UNG IDAG 2020 är inställd

Med anledning av coronapandemin har vi tagit beslut om att årets UNG IDAG - MUCF:s rikskonferens, ställs in. 

Vi ser istället fram emot att kunna erbjuda och börja planera för en fysisk mötesplats i Stockholm den 24-25 november 2021. 

Mer information om UNG IDAG hittar du på mucf.se.

Bild på en grupp ungdomar isiluett som håller EU-flaggan. Foto Michael Erhardsson

Nu söker vi 3-6 personer för arbete med EU-program 

Nu söker vi efter 3-6 personer (training administrators and senior trainers) som kan arbeta med att administrera och leda utbildningar inom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Det går att ansöka fram till och med 20 september!
Läs mer och ansök på mucf.se

Blädderblock med pennor och post it-lappar. Foto: Pixabay

Anmäl dig till Erasmus+ skrivarstuga

Välkommen till digital skrivarstuga med fokus på praktisk kunskap om hur din verksamhet kan genomföra internationella ungdomsprojekt med stöd från EU-programmet Erasmus+.

Fokus under skrivarstugan är programområdena Ungdomsutbyten, Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga och Ungdomsdialog.

1 september kl. 10.00 – 14.45

Anmäl dig senast den 30 augusti 2020. Medverkan är kostnadsfri.

Skrivarstugan riktar sig främst till verksamheter som är intresserade av att söka bidrag inom Erasmus+, men som inte har gjort det tidigare.

Läs mer och anmäl dig på vår webbplats.

Digital skrivarstuga: Erasmus+ Mobilitet och Ungdomsdialog

Illustration av fyra ungdomar som står och pratar ifrån umo.se.

Stöd att skapa trygga samtal - ny webbutbildning

Den 14 september lanserar MUCF webbutbildningen Rätt att veta!, som riktar sig till yrkesverksamma som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige. Utbildningen är skapad i samarbete med UMO (som driver sajten Youmo.se) och är kostnadsfri. Rätt att veta! innehåller metoder, tips från experter och unga och inte minst konkreta verktyg för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet – både enskilt och i grupp.

Är du intresserad av att gå utbildningen? Här kan du anmäla intresse, så får du mer information när den lanserats!

Konferenserna Regionträffen och Lokal utveckling av ungdomspolitiken blir digitala

På grund av coronapandemin kommer konferenserna Regionträffen och Lokal utveckling av ungdomspolitiken att genomföras i ett digitalt format.

Regionträffen som handlar om psykisk ohälsa samt samverkan med civilsamhället kommer att sändas digitalt den 12/11.

Lokal utveckling av ungdomspolitiken kommer att sändas den 14/10 emellan kl. 10-15.

Mer information kommer inom kort.

Webbutbildning: Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en webbutbildning om psykisk hälsa framtagen av Folkhälsomyndigheten och riktar sig till dig som leder barn och unga på fritiden.

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du kan stötta barn och unga som mår dåligt och hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de som du leder.

Utbildningen består av fyra delar och är kostnadsfri.

Webbutbildning Ledare som lyssnar

KALENDER

SEP
04

Lena Nyberg föresläser på demokratidag

I fjol undertecknade landshövding Maria Larsson en särskild demokratideklaration för Örebro län. Som ett led i detta bjuder Länsstyrelsen i Örebro den 4 september in till ett strategiskt samtal om delaktighet och inflytande för barn och unga. MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg kommer bland annat att föreläsa om hur man konkret ökar ungas engagemang för demokrati och deltagande i lokalpolitiken. 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet