Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Bilder från förberedelserna för "MUCF-dagarna 2020" pågår för fullt i MUCF:s studio i Växjö där den digitala konferensen samordnas och sänds ut. Fr v projektledare Karin Hellström, medieproducenterna Christoffer Rikardsson och Ola Hallqvist, utredaren Elisabet Johansson och generaldirektör Lena Nyberg. Foto: MUCF

Lena Nyberg: "Fyra dagar om några av samhällets största utmaningar" 

Under fyra dagar, 30 november till 3 december, arrangeras digitala ”MUCF-dagarna 2020”. Sändningarna är gratis och pågår från 10.00-12.00 varje dag, samt även klockan 13.00-14.00 den 30 november. Hittills är över 500 anmälda men det finns plats för fler!

- Vi lyfter några av de stora utmaningar som samhället står inför, exempelvis en oroande utveckling när det gäller ungas situation på arbetsmarknaden. Många aktiva i föreningslivet upplever att de utsätts för hot och hat i sociala medier och unga upplever ofta sexuella trakasserier i utbildningsmiljön. Vi påverkas också allt mer av beslut i EU. Detta är viktiga frågor som beslutsfattare på alla nivåer behöver få mer kunskap om, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Läs mer och anmäl dig på mucf.se

Snabbguide till "MUCF-dagarna 2020"

Grafik som berättar att temat är EU för unga den 30 november på MUCF-dagarna.

MÅNDAG

EU-minister Hans Dahlgren håller ett kort inledningstal om varför vi behöver inkludera EU-frågor och ha ett EU-perspektiv i ungdomarbetet.

Andra medverkande: EU-parlamentarikern Heléne Fritzon, Sveriges två ungdomsrepresentanter i EU, Elsie Gisslegård och Hanna Waerland-Fager, Sophia Eriksson Waterschoot, direktör för ungdomsfrågor, utbildning och Erasmus+ vid Europeiska kommissionen, statsvetaren Daniel SilanderAnnina Kurki från finska Utbildningsstyrelsen samt läraren och författaren Charlotta Granath.

Sista anmälningsdag den 27 november!

MUCF:s Karin Persdotter berättar mer om EU-perspektivet på mucf.se

Grafik som berättar att temat är Hat och hot den 1 december på MUCF-dagarna.

TISDAG

Utredaren Carl Heath, presenterar betänkandet om det demokratiska samtalet i en digital tid och hur vi kan stå emot desinformation, propaganda och näthat. Hampus Nilsson från LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, presenterar sin kartläggning av hat och hot mot unga.

Andra medverkande är: Karin Wikman från Brottsoffermyndigheten, poeten Nawar Hermiz framför sin dikt "En Åsikt". Det blir panelsamtal med Christine Grahn från Facebook, Göran Arrius, ordförande, SACO, Patrik Schröder, ordförande för Forum och Eva Sund,  Polismyndigheten.

Sista anmälningsdag 30 november!

MUCF:s Gisela Ivarsson berättar mer om hot och hat-dagen på mucf.se

Grafik som berättar att temat är Unga utanför arbetsmarknaden den 2 december på MUCF-dagarna.

ONSDAG

MUCF har djupdykt i statistiken över unga som varken arbetar eller studerar (uvas) och tittat på hur det har gått för unga som befann sig i denna situation för 10-15 år sedan. Vi presenterar rapporten ”Ett långvarigt utanförskap – olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar”.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark inledningstalar och ger regeringens syn på uvas och vilka utmaningar som finns. Andra medverkande är: Anders Forslund, professor vid Uppsala universitet, Therese Ydrén, ”Vi-projektet”, Daniel Diaz, Rädda Barnen, Åsa Askeskär, Storfors kommun och Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall.

Sista anmälningsdag 1 december!

MUCF:S Rebecka Herdevall  berättar mer om uvas på mucf.se

Grafik som berättar att temat är Ungas utsatthet den 3 december på MUCF-dagarna.

TORSDAG

Victoria C Wahlgren, senior utredare, på MUCF, presenterar den årliga FOKUS-rapporten som är en del av myndighetens uppföljning av de ungdomspolitiska målen. I år handlar rapporten ”Det blir ju bara värre om jag berättar, om sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer, tre år efter #Metoo-uppropet. Deltagarna får också höra ungas egna berättelser.

Dagen avslutas med panelsamtal mellan Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer och Cem Celepli Atci, vd och grundare av Snaptive – en digital kurator i mobilen samt Louise Nordquist, processledare från den ideella organisationen MÄN.

Sista anmälningsdag den 2 december!

MUCF:s Victoria C Wahlgren berättar mer om ungas utsatthet på mucf.se

Foto på en ung person som står lutad mot en väg och tittar ner. Fotograf: Eric Ward

Vi vill prata om psykisk ohälsa

Vi söker efter unga i åldern 13-25 år som antingen själv har erfarenhet av psykisk ohälsa eller har någon ung i närheten, till exempel en kompis, syskon eller släkting som upplevt psykisk ohälsa.

Möter du unga i din profession? Tipsa dem gärna om möjligheten att göra sin röst hörd i en intervju med oss och be dem fylla ett formulär. Intervjun genomförs digitalt men alla svar kommer att vara anonyma.

Syftet med intervjuerna är att vi vill öka vår kunskap om ungas psykiska hälsa så att våra förslag på förbättringar till regering och riksdag kan bli ännu bättre. Det kan i sin tur leda till bättre förutsättningar och stöd till unga som drabbas.

Tack för din hjälp!

Bild på  Marie Pettersson Hallberg, chef, avdelningen för statsbidrag. Foto: Foto: Ebba Hallberg

MUCF fördelade 7,75 miljoner kronor i demokratibidrag

Statsbidraget är en del i regeringens satsning "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati". Intresset för det nya demokratibidraget var stort och MUCF fick in totalt 124 ansökningar. Vi prioriterade projekt som kan öka ungas kunskap om lokal demokrati, få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande och projekt som kan få unga och andra grupper att delta och känna sig delaktiga i demokratin. 

- Överlag har kvaliteten på ansökningarna varit väldigt hög. Vi har varit tvungna att prioritera hårt bland projekten. Det finns därför flera bra projekt som medlen tyvärr inte räckte till, säger, säger Marie Pettersson Hallberg, chef, avdelningen för statsbidrag.

Tio projekt får dela på 7,75 miljoner kronor och dessa drivs av Riksförbundet FUB, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Den kooperativa kvinnoorganisationen ASOV, ABF Huddinge, Ensamkommandes förbund, FOLK, Föreningen Norden, Zigzag föreningen, Romska Ungdomsförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan.

Länk till pressmeddelande: 10 projekt får dela på 7,75 miljoner kronor: ”Stort intresse för demokratibidrag”

Collage av bilder på unga. Foto: Mostphotos

Ny statistik:150 000 unga som varken arbetar eller studerar

Andelen unga som varken arbetar eller studerar (uvas) har varit i stort sett konstant sedan MUCF startade mätningarna år 2007, mellan 140 000 och 170 000 individer per år. Nya siffror från 2018 visar att andelen ligger på 8,5 procent, 2017 låg den på 8,8 procent. För 2018 rör det sig om totalt 151 305 individer, varav 68 095 i åldersgruppen 16–24 år (6,5 procent) och 83 210 i åldersgruppen 25–29 år (11,2 procent).

På mucf.se kan du se statistik om unga som varken arbetar eller studerar i din kommun!

Unga riskerar att drabbas hårt när många branscher påverkas negativt av restriktioner och beteendeförändringar till följd av covid-19-pandemin. MUCF anordnar nu digitala workshops som vänder sig till förvaltningschefer och/eller chefer med mandat att fatta beslut kring uvas. Syftet är att göra en nulägesanalys och en handlingsplan.

Är du och din kommun intresserade, skicka ett mejl till uvas@mucf.se

Bild på MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg deltog i senaste avsnittet av podden "Landet" . Foto: Felix Oppenheim

Lena Nyberg i podden "Landet" om unga och landsbygdspolitik

Hälften av de unga i Sverige känner sig inte inkluderade och behövda. Senaste avsnittet av podden "Landet" handlar om ungdomar som en del av landsbygdspolitiken och vilka insatser och resurser behövs för att de ska göras delaktiga i samhällsutvecklingen. En förenad ungdoms- och landsbygdspolitik - hur ser den ut?

MUCF:s Generaldirektör Lena Nyberg deltog tillsammans med Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson, Bartosz Stroinski: förbundsordförande i förbundet Vi Unga och Lovisa Wallin som var med i Falköpings kommuns verksamhet ”Unga tar ordet”.

Lyssna på senaste avsnittet på landsbygdsnätverkets.se

Bild på fyra ungdomar som står och lutar sig mot ett räcke och skrattar. Foto: LightField

Nya europeiska riktlinjer för öppen ungdoms- och fritidsverksamhet

Nu finns det europeiska riktlinjer för öppen ungdomsverksamhet och fritidsverksamhet. De bygger på centrala politiska dokument från EU och Europarådet och de beskriver vad som behövs för att etablera och upprätthålla kvalitet i verksamheter. Här ingår även online-verktyget Changemakers kit, med stödmaterial som referenser, stödfrågor och goda exempel (svensk översättning kommer).

Riktlinjerna arbetades fram inom ramen för Europe Goes Local (EGL), ett europeiskt samarbetsprojekt. I varje medlemsland finns en nationell arbetsgrupp som ska stödja arbetet med att sprida och implementera dem. I Sveriges nationella arbetsgrupp ingår MUCF, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening (SFK), LSU, Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC), KEKS och Nackanätverket.

Vill du veta mer om riktlinjerna och hur ni kan ta del av kommande spridningsinsatser? Mejla till marwa.chebil@mucf.se

Länk till dokumentet Europeiska principer och riktlinjer för öppen fritids- och ungdomsverksamhet”

Läs mer om öppen fritidsverksamhet och Europa/EU på mucf.se

Illustration med människor som håller hand.

Digital utbildning: Inkludering av unga med begränsade möjligheter

Vill du lära nytt och utvecklas inom området för inkludering av unga med begränsade möjligheter? Välkommen att ansöka om en plats till en internationell utbildning! Du får bland annat en inblick i hur du kan använda Europeiska Solidaritetskåren, ett av EU:s ungdomsprogram, som ett effektivt verktyg för inkludering.

Arrangör är MUCF och SALTO-Youth som är europeiskt resurscentrum för EU-programmen Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska Solidaritetskåren. Yrkesverksamma inom ungdomssektorn från hela Europa medverkar.

  • Utbildningen genomförs digital den 18–21 januari 2021. Den är kostnadsfri och hålls på engelska.
  • Ansök senast den 29 november.

Program och ansökan: Key to Inclusion (SALTO-Youth:s webbplats)

Information och villkor för medverkan i internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

Logga där det står RAY.

Enkät: Hur påverkas ungdomsarbetet i Europa av coronapandemin?

Välkommen att delta i en europeisk undersökning om hur coronapandemin påverkar ungdomsarbetet i Europa. Undersökningen består av en enkät som är öppen för såväl ungdomar som för personer som arbetar med unga. Enkäten tar cirka 15–20 minuter att svara på och du väljer vilket språk du vill svara på. Inga personuppgifter samlas in.

Undersökningen genomförs av RAY Network, ett europeiskt nätverk för forskningsbaserad analys av EU:s ungdomsprogram. Resultatet ska användas för att skapa möjligheter för politik och samhällsinstanser att stötta ungdomssektorn i arbetet med att hantera pandemins effekter på unga.

Tack på förhand för att du tar dig tid att svara!

Enkät: The impact of the corona pandemic on youth work in Europe

KALENDER

DEC
1

MUCF presenterar ny modell för ungas rätt

Hur kan vi ta vara på de ungas perspektiv som en resurs? Och hur leder det till bättre beslut och klokare investeringar? I ett webbinarium för "Landet lär" presenterar Linus Wellander MUCF:s nya modell för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. 

Alla Landet-lär webbinarier hittar du på landsbygdsnätverket.se

DEC
10

Dialog om lokala föreningars kunskapsbehov

MUCF är tillsammans med Sveriges Föreningar och Malmö Ideella intresserad av att träffa dig som har en ledande position i en civilsamhällesorganisation. Kanske är du förtroendevald, verksamhetsledare eller har ett extra ansvar för utveckling inom din organisation.

Information och anmälan till det digitala mötet!

DEC
15

MUCF presenterar ny modell för samverkan

MUCF har under 2020 arbetat fram en ny modell för att underlätta samverkan mellan civilsamhället och offentliga aktörer. Elisabet Johansson håller i ett webbinarium för "Landet lär" där hon presenterar modellen och ger exempel som visar hur samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället kan bidra till landsbygdsutveckling.

Alla Landet-lär webbinarier hittar du på landsbygdsnätverket.se

JAN
14

Så leder du HBTQ-arbetet i förskola och skola - få platser kvar!

Vår konferens för skolchefer och rektorer om HBTQ har väckt stort intresse och nu finns det bara ett fåtal platser kvar. Under dagen ger vi dig verktyg för hur du på bästa sätt kan uppfylla kraven och stärka arbetet med HBTQ i dina verksamheter. Anmäl dig via Skolverkets webbplats. 

Konferensen är ett samarbete mellan de tre HBTQ-strategiska myndigheterna MUCF, Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet