Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Berg med årtalet 2021 där 0 puttas ut över kanten.

Välkommen till en ny EU-programperiod!

Siluetter av ungdomar som håller EU-flagga.

Vid årsskiftet gick EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren in i en ny sjuårig programperiod (2021-2027).

MUCF, liksom övriga nationella kontor i Europa, väntar nu på slutgiltiga direktiv och detaljer från EU-kommissionen för hur programmen ska utformas och hanteras framöver.

I dagsläget går det till exempel inte att söka projektbidrag och vi har heller inga datum för årets ansökningsrundor att förmedla. Vi väntar även på att EU-kommissionen ska tillgängliggöra riktlinjer och ansökningsformulär för att verksamheter ska kunna ansöka om Quality Label (inom Europeiska solidaritetskåren) som behövs för att kunna ta emot eller sända volontärer. 

Det går däremot alldeles utmärkt att ansöka om Erasmus+ ackreditering som är en av nyheterna i den nya programperioden. Ackrediteringen gäller för programområdet Mobilitet (KA1) och garanterar årlig finansiering under hela programperioden, vilket möjliggör för ett mer systematiskt och långsiktigt engagemang i Erasmus+.

Ackreditering inom Erasmus+ Ungdom

På vår webbplats kan du läsa om nyheter och förändringar som kommer med den nya programperioden - som vi känner till. Det är också här som vi uppdaterar och publicerar ny informationen så snart vi får besked från EU-kommissionen.

Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)

Hej CERV!

Vid årsskiftet gick Europa för medborgarna ihop med EU-programmet ”Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap” och bildar ett nytt sjuårigt program, CERV (Culture, Equality, Rights and Values). Syftet med CERV är att skydda och främja rättigheter och värden genom att stödja civilsamhällets organisationer. Detta för att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

Precis som för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren väntar vi på ansökningsformulär och datum för årets ansökningsrundor. 

SAVE THE DATE!
Digital lansering nya Erasmus+

Berg med årtalet 2021 där siffran 0 puttas över kanten.

2021 inleds en ny sjuårig programperiod för EU:s ungdomsprogram.

Fredagen den 19 mars kl. 9-12 välkomnar vi dig som är nyfiken på att veta mer om vad nya Erasmus+ kan erbjuda dig, din kommun eller organisation till ett digitalt lanseringsevent.

Vi är i full färd med att skapa ett attraktivt program och en mer detaljerad inbjudan kommer i februari.

Konferensen genomförs tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för utbildningsdelen av Erasmus+.

Spara datumet så hoppas vi att vi ses den 19 mars!

Erasmus+

57 projekt för unga får dela på 26 miljoner i EU-bidrag

 Bord med MUCF:s logga och foldrar. Foto: MUCF

57 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 26 miljoner kronor i bidrag från MUCF.

Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

Totalt, i 2020 års tredje och sista ansökningsrunda, fördelar MUCF cirka 20 miljoner kronor till 43 projekt inom Erasmus+ och cirka 6,1 miljoner kronor till 14 projekt inom Europeiska solidaritetskåren.

Läs mer i MUCF:s pressutskick. 

57 projekt för unga får dela på 26 miljoner i EU-bidrag

Storbritanniens exit ur Eurodesk

Att Storbritanniens lämnar EU innebär även att landet upphör med sin medverkan i EU-programmen. Det betyder också att Eurodesk förlorar grundaren för det nätverk som i över 30 år har infomerat och inspirerat unga om deras möjligheter i Europa.

Eurodesk bildades i Skottland 1990. Sedan dess har Storbritannien väglett många unga att upptäcka en värld av mobilitetsmöjligheter. För den som vill läsa mer och ta del av arbetet som Storbritannien har gjort under alla dessa år, finns en publikation framtagen som du hittar på Eurodesks webbplats.

Eurodesk: a snapshot in 30 stories

Storbritannien kommer endast att delta i projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som beviljats och finansierats under den förra programperioden, 2014-2020.

Läs mer om Brexits påverkan på Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats.

Brexit och Erasmus+
 

EU-programmen ska ge ökad demokratisk delaktighet bland unga

Genom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren ska ungas deltagande i det demokratiska livet förbättras enligt en ny strategi. Det är SALTO Participation Resource Center som med stöd av kommissionen och nationella programkontor (däribland MUCF) som står bakom strategin. I strategin går det bland annat att läsa om hur dagens unga européers sätt att delta och engagera sig i det demokratiska livet skiljer sig från tidigare generationer.

Youth Participation Strategy

I tillägg till strategin finns en resurspool där du som ungdoms-/ och fritidsledare kan hitta metoder och material för att öka ungas möjligheter till deltagande.

Participationpool

På SALTO:s webbplats finns inspirerande projekt där ungas deltagande varit i fokus att ta del av.

Flagship Project Collection

På MUCF:s webbplats finns metoder och material för att arbeta med att öka kunskapen och delaktigheten i EU-frågor.

Prata EU

Portugal ny ordförande i EU:s ministerråd

”Nu ska vi uppnå en rättvis, grön och digital återhämtning” och återhämtning från Covid-19 är mottot och frågan som står i fokus när Portugal tar över som ordförande i EU:s ministerråd. EU:s medlemsländer turas om att sitta på ordförandeposten och Portugal som tog över vid årsskiftet i år kommer vara ordförande fram till och med 30 juni 2021.

Tillsammans med Tyskland och Slovenien samarbetar Portugal i en trio där de sätter långsiktiga mål för sina ordförandeskap på totalt 18 månader. I nästa trio som börjar sitt samarbete 1 januari 2022 kommer Sverige tillsammans med Tjeckien och Frankrike ingå.

Slutdeklaration för stark europeisk agenda

Under ”3rd European Youth Work Convention” som hölls digitalt från Bonn i Tyskland den 7-10 december 2020 presenterades den deklaration som redogör för riktlinjer och förslag som syftar till att implementera en stark europeisk agenda för ungdomsarbete på lokal, regional och nationell nivå.


Final declaration of the 3rd European Youth Work Convention: Signposts for the Future


Med 1000 deltagare från 46 länder blev det digitala konventet den mest omfattande som genomförts inom ramen för ungdomsarbete. Samtliga deltagare arbetar med ungdomsfrågor. I den svenska delegationen fanns framstående aktörer inom både ungdoms- och fritidssektorn från statlig, kommunal och ideell sektor.

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset ställs flera fysiska utbildningar om och blir digitala, andra kommer att ställas in eller skjutas på till framtiden. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

FEB
06

Sista dag för att ansöka till Intercultural Mediation as a Tool for Integration and Social Inclusion of Young (vulnerable) People
Den digitala utbildningen äger rum den 24–26 februari. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med unga och som vill lära dig mer om social dialog och positiv interaktion i syfte att inkludera unga med migrantbakgrund. Utbildningen organiseras av det tyska nationella kontoret.

Program och ansökan: Intercultural Mediation as a Tool for Integration and Social Inclusion of Young (vulnerable) People

MAR
03

Sista dag för att ansöka till Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021
En digital utbildning som riktar sig till dig som arbetar med ungas deltagande i demokratifrågor i kommunen. Under utbildningen får du verktyg att arbeta med att öka ungas deltagande i lokala beslutsfattandeprocesser. Utbildningen organiseras av det belgiska nationella kontoret.

Program och ansökan: Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet