Webbversion

DE VIKTIGASTE NYHETERNA INOM VINDKRAFT

SEPTEMBER 2020

”Den havsbaserade vindkraften måste öka om Sverige ska nå klimatmålen”

Sverige måste leva upp till överenskommelsen om slopade anslutningskostnader till stamnätet för havsbaserad vindkraft – för jobben, klimatet och elförsörjningen. Det skriver Charlotte Unger Larson, VD för Svensk Vindenergi, i en replik.

Läs debattinlägget i HD

Regeringens öppning för senare stoppdag gör illa värre

Öppningen för senare stoppdag i elcertifikatsystemet kan ge ytterligare överutbyggnad och motverkar därmed balans mellan utbud och efterfrågan. Om inte minst 46,4 TWh normalårsproduktion godkänts för tilldelning 2021-03-31, nio månader innan det föreslagna stoppdatumet, ska stoppdatumet flyttas fram två år till 2023-12-31.

Läs kommentaren från Svensk Vindenergi

Läs även pressmeddelandet från Regeringen

Felaktiga siffror ger felaktiga slutsatser

Teknikutvecklingen för de förnybara energislagen går så snabbt att debatten ibland inte hänger med. Ett exempel är senaste numret av Nordisk Energi, en tidning som tidigare haft mycket positiv rapportering kring vindkraft, men där ledaren nu drar slutsatsen att vindkraft är ett jämförelsevist dyrt och miljöskadligt kraftslag. Detta baserat på en artikel i samma tidning där gästskribenten utgår från föråldrade siffror och antaganden. 

Läs kommentaren från Svensk Vindenergi

Ny rapport: ”Utmaningen och möjligheten är elöverskott”

Risken för över- och underskott på effekt och energi i ett 100 procent förnybart elsystem kan hanteras med investeringar i infrastruktur, energilagring och flexibel elförbrukning, visar en ny rapport av konsultföretaget DNV GL. Tillfällen med ett stort överskott på elproduktion är betydligt fler och mycket större sett till effekt vilket visar att energidebatten om framtidens utmaningar är missriktad, skriver Svensk Vindenergi som beställt rapporten. 

Läs pressmeddelandet från Svensk Vindenergi

Tidiga investerare kämpar med lönsamheten

Den tekniska utvecklingen har skenat inom förnyelsebar energi. Vindkraftverk som byggdes för tio år sedan har dubbelt så höga driftkostnader som de som byggs idag. De som äger äldre vindkraftverk i vindkraft sitter i en svår sits med höga utgifter och låga intäkter. ”Investerade man för tio år sedan har man en hög produktionskostnad som inte täcks av elpriset, då behöver man stöd av elcertifikat”, säger Tomas Hallberg, projektledare på Svensk Vindenergi.

Hör inslaget i SVT

Framsynt planering nyckeln till framgång

Johan Svenningsson säger i en intervju att han ser brister och obalanser i elsystemet idag. Jag delar denna syn. Samtidigt vill jag betona vikten av att främja en framsynt planering och konkurrenskraftig utveckling av elsystemet. Havsbaserad vindkraft behövs för att minska utsläppen av växthusgaser och klara morgondagens försörjningsbehov. Grunden för framtidens elsystem skapar vi idag, skriver Charlotte Unger Larson, VD för Svensk Vindenergi. 

Läs debattartikeln i Second Opinion

”Frågan i den energipolitiska debatten har länge varit felställd”

Vi står, såväl i Sverige som globalt, mitt i ett stort skifte på energiscenen. Ett skifte som drivs av teknikutveckling inom förnybar energiteknik, elektrifiering och digitalisering. Ny teknik kommer in på etablerade marknader, ersätter avskrivna tillgångar och konkurrerar med befintliga affärsmodeller.

Läs slutrepliken från Svensk Vindenergi

EU-kommissionen föreslår 55 % minskade utsläpp fram till 2030

Vindkraftstorn i trä kan sänka koldioxidutsläppen med 25 procent vid tillverkningen. Vattenfall har därför ingått samarbete med Modvion för att kunna använda träteknologiföretagets trätorn i kommande vindkraftsparker.

Läs artikeln i Energinyheter

Norden måste gå samman – bilda allians för klimatet

Nu avgörs EU:s framtida klimatpolitik. Allt tyder på att politikerna kommer sätta ambitionen betydligt lägre än vad vetenskapen kräver – men de nordiska länderna har en unik möjlighet att förändra läget. Miljöorganisationer i Sverige, Danmark och Finland uppmanar sina regeringar att bilda en allians för höjda klimatmål i EU.

Läs artikeln i Expressen

De tidiga investerarna i vindkraft bör hyllas

Teknikutvecklingen har kapat priserna på vindkraft till hälften det senaste decenniet, och kraftslaget är i dag så kostnadseffektivt att det kan byggas helt utan stöd – givet genomsnittliga elpriser och ett gott vindläge. Klimatnyttan är enorm och beräknas hjälpa till att halvera Sveriges utsläpp till 2030, skriver Charlotte Unger Larson, VD för Svensk Vindenergi. 

Läs debattartikeln i Gefle Dagblad och Norrtelje Tidning

Miljö och klimat i budgeten 2021

Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco, sammanfattar förändringarna i budgetpropositionen inom miljö och klimat – det vill säga utgiftsområdena samhällsplanering, regional utveckling, allmän miljö- och naturvård, energi, kommunikationer, areella näringar. Här kommer budgeten ur hållbarhetsperspektiv i 15 punkter.

Läs artikeln i Miljö & Utveckling

Trätorn kan minska vindkraftens utsläpp

Vindkraftstorn i trä kan sänka koldioxidutsläppen med 25 procent vid tillverkningen. Vattenfall har därför ingått samarbete med Modvion för att kunna använda träteknologiföretagets trätorn i kommande vindkraftsparker.

Läs artikeln i SvD Näringsliv

Elsatsning på 75 miljarder ska lösa flaskhals

På senare år har det blivit allt mer uppenbart. All el som produceras i norr når inte fram till södra Sverige, med kapacitetsbrist och högre elpriser i syd som följd. Flaskhalsen finns framför allt i Mellansverige. Därför har Svenska kraftnät beslutat om att öka överföringskapaciteten rejält.

Läs artikeln på Vindkraftsnyheter.se

250 förvaltare kräver högre klimatambition inom EU

Förvaltarorganisationen IIGCC, som representerar totalt 250 banker och institutionella fondinvesterare med över 33.000 miljarder euro i förvaltat kapital, vill att EU höjer ambitionsnivån betydligt i klimatfrågan. Om inte mer ambitiösa mål läggs fram så kommer inte dammluckorna öppnas från de privata aktörer vars finanser måste komma fram för att omställningen ska bli möjlig, skriver IIGCC.

Läs nyheten från Avanza 

Ekonomiekot om kapacitetssituationen

”Vi har fått en situation där Svenska kraftnät inte har byggt ut stamnätet i samma takt som kraftbranschen har byggt elproduktion och då behöver man ju göra något från politiskt håll för att trycka på Svk. Det räcker inte att bara snacka kapacitetsbrist, nu är det handling som gäller”, säger Daniel Kulin, analytiker på Svensk Vindenergi.

Hör inslaget i Sveriges Radio

Företagande och jobb får mig att rösta ja till vindkraft

Elanvändningen i Sverige förutspås att öka kraftigt. Elmixen i Sverige i dag består av vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, biokraft och lite solkraft. Det vi i dag har störst möjlighet att bygga ut är vindkraft. Det skriver Carl-Johan Åkerstedt, ordförande för Företagarna Malung-Lima-Sälen.

Läs artikeln i DT debatt

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlättar samexistens mellan tjädrar och vindkraft banade väg för det sällsynt flexibla miljötillståndet.

Läs artikeln från Vindkraftcentrum

Drömmen om vätgas ska rädda klimatet

EU storsatsar på vätgas för en grönare energi, och länder tävlar om att bli den nya supermakten på vätgasområdet. Klimatomställningen gör att de som länge drömt om ett vätgassamhälle nu kan få rätt.

Hör inslaget i Sveriges Radio

Elon Musk utmanar Vattenfall och E.ON

Tesla och Elon Musk vill börja sälja el i Europa. Blir Tesla en eldistributör kan de säkra tillgången på el till sina bilkunder och pressa ner priserna för el och snabbladdning. På sikt kan också Tesla fylla hemmabatterier med sin egen el.

Läs artikeln i Expressen

Nu stiger priset på el

Efter en sommar med rekordlågt elpris på den nordiska elbörsen Nordpool har nu priset på el vänt uppåt. Från ett snittpris på 1-5 öre per kWh under sommaren, till 25 öre per kWh under innevarande vecka. Enligt elbolaget Bixias elprisrapport kommer priset att ligga kvar på ungefär samma nivå under september för att sedan stiga ytterligare.

Läs pressmeddelandet från Bixia

Förvaltarna tar fullt sikte på hållbart

De senaste veckorna har vi sett hur ytterligare banker och förvaltare valt att helt lämna investeringar i kol och olja. En annan lovande signal för klimatinvesteringar generellt är den stabila prisuppgången för EU:s utsläppsrätter som, risk för annalkande lågkonjunktur till trots, fortsatt noteras på historiskt höga nivåer kring 25-30 euro per ton koldioxid.

Läs artikeln i DI

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige.

Vi hanterar kontaktuppgifter enligt GDPR. Ditt namn, telefonnummer och din e-postadress sparas i vår databas för att vi ska kunna göra utskick med information och nyheter. Vill du veta mer om hur vi hanterar kontaktuppgifter, vänligen besök vår sida om GDPR här. Har du frågor kontakta oss på info@svenskvindenergi.org