Webbversion

DE VIKTIGASTE NYHETERNA INOM VINDKRAFT

AUGUSTI 2020

Vi inkluderar ett fåtal nyheter även från juli då vindnytt utgick pga semester

Regeringen föreslår verkningslös stoppregel inom elcertifikatsystemet

Det svensk-norska elcertifikatsystemet har bidragit till en snabb utbyggnad av klimatnyttig elproduktion, pressat elpris för svenska konsumenter, ökad försörjningstrygghet och förutsättningar för elektrifiering och digitalisering

Läs kommentaren från Svensk Vindenergi

Replik: Säg ja till både energieffektivisering och elbilar

Linda Burenius och Charlotte Unger Larson: Utsläppen måste minska både utomlands och i Sverige, både via ökad elexport och elektrifiering.

Läs debattinlägget i DN debatt 

”Frågan kvarstår: Varför låta kärnkraftsägare utreda elförsörjningen?”

Charlotte Unger Larson, Johanna Sandahl och Anna-Carin Windahl: Om Svenskt Näringslivs projekt ska få den tyngd det förtjänar måste det utföras av oberoende experter.

Läs debattinlägget i DN 

Replik: Det behövs en diskussion om miljönytta

Barbro Rabenius efterlyser i sin insändare den 25 augusti svar på ett antal frågor om vindkraft som vi gärna vill hjälpa till att besvara. Faktum är, att om vi fortsätter vi bygga ut vindkraften i samma takt som nu, så kan vi minska Sveriges klimatutsläpp med hela 50 procent redan 2030.

Läs debattinlägget i Hela Hälsingland

Ja till vindkraft – ja till trygghet

I en insändare uppmanar Torbjörn Eriksson invånarna i Malung-Sälen att rösta nej till vindkraft. Det har han all rätt att göra – men flera av hans argument är inkorrekta och behöver bemötas.

Läs debattinlägget i Gefle Dagblad

Förslag på gång om havsbaserad vindkraft

Ett regeringsförslag om stöd till havsbaserad vindkraft är att vänta under hösten. Detaljerna meddelas först vid lanseringen, men klart är att förslaget kan få en annan utformning än vad som hittills diskuterats.

Läs artikeln på Second Opinion

Omtag för miljötillstånden – men kniviga avvägningar väntar

Den nya utredningen som ska ta fram förslag till förändringar av miljötillståndsprocessen kommer troligen stöta på patrull, tror den förra utredaren. Samtidigt finns en farhåga hos näringslivet att lagändringarna kommer dra ut på tiden.

Läs artikeln i Altinget

COVID-19: Påverkan på Europas vindkraftsektor

WindEuropes nya sammanställning COVID-19: Påverkan på Europas vindkraftsektor analyserar hur den pågående pandemin påverkat installationer av ny vindkraft, auktioner, investeringar och elproduktion från vindkraft under första halvan av 2020.

Läs pressmeddelandet från WindEurope (eng) 

Nystarten kräver massiv grön industripolitik

Sverige har en lång tradition av grön industripolitik, men nästintill samtliga politiska verktyg och investeringsmekanismer är i dag småskaliga. När skalan på de industriella satsningarna i Sverige ökar bör politiken följa efter, skriver Northvolts vd Peter Carlsson.

Läs debattinlägget i Di

Tvågradersmålet bra för ekonomin

Forskare i Göteborg har räknat ut att det lönar sig att satsa på två graders begränsning av temperaturen enligt Parismålet. De har använt Nobelpristagaren William Nordhaus egen beräkningsmodell för att visa att han har fel i att 3,5 grader är det ekonomiskt optimala.

Läs artikeln i Miljö & Utveckling 

Energipolitiken måste skifta fokus

Det kommer krävas stora investeringar i elnätet de närmaste åren. En ny rapport till ESO ”Spänning på hög nivå – en ESO-rapport om elnätets roll för säkra elleveranser” diskuterar hur en effektiv energimarknad kan etableras de kommande åren. Den är författad av Lars Bergman och Bo Diczfalusy.

Läs debattinlägget i Di

Sverige petar ner Tyskland från andraplatsen på listan över Europas elexporterande länder

Under det inledande halvåret av 2020 petade Sverige för första gången ned Tyskland från andraplatsen på listan över Europas elexporterande länder, enligt en rapport från EnAppSys. Sveriges totala nettoexport uppgick till 14,3 TWh, varvid den största delen av kraften gick till Finland (9 TWh) och Litauen (2,6 TWh).

Läs artikeln i NewEurope (eng) 

Stor prisskillnad mellan elområdena

Det är stora skillnader på elpriserna mellan norra och södra Sverige. Det beror framförallt på en lägre tillgång av kärnkraft, vindkraft och fortsatta överföringsbegränsningar av vattenkraft från Norge. Samtidigt som vattenmagasinen i norra Sverige är välfyllda.

Läs artikeln i Di 

Svenska Kraftnät: Gotland behöver en tredje elkabel

Vid ett möte under onsdagen med representanter för Vattenfall, Geab, Cementa, länsstyrelsen och Region Gotland presenterade Svenska Kraftnäts kraftsystemanalytiker Erik Böhlmark en preliminär analys som utmynnar i att Gotland på sikt behöver en tredje elkabel för sin elförsörjning.

Hör inslaget från SR

Modern och effektiv miljöprövning för att möta framtidens samhällsomställningar

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning.

Läs pressmeddelandet från Miljödepartementet

Svart turbinblad räddar fåglar

Ett norskt forskarlag har visat att antalet fåglar som dör genom kollision med vindkraft kan minskas med 72 % genom att måla ett av de tre turbinbladen svart.

Läs artikeln i Renew Economy (eng) 

Vindkraft viktig för hela bygden

När vindkraften tog fart som energikälla i början på 2000-talet var intresset stort inte bara från de snabbväxande vindkraftsföretagen utan också från ägare till jordbruk och skog.

Läs artikeln i ATL

Krav på snabbare tillståndsprocess för vindkraftverk

Det byggs vindkraftverk i rekordfart ute i landet men för att klara Sveriges miljömål – hundra procent förnybar elproduktion till 2040, måste tillståndsprocessen blir snabbare. Det menar branschorganisationen Svensk vindenergi (…).

Se reportaget från TV4 Nyheterna 

Ekonomiska förutsättningarna för mindre produktionsanläggningar av förnybar el behöver utredas

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el. I översynen ingår bl.a. att se över ellagen i den del som handlar om reducerad inmatningstariff för produktionsanläggningar upp till 1 500 kilowatt och att kartlägga inmatningstariffens utformning.

Läs pressmeddelandet från Infrastrukturdepartementet 

Vind- och solkraft nu lika stort som kärnkraft

Produktionen av vind- och solkraft ökade under första halvåret 2020 till en tiondel av den globala elproduktionen. Det innebär att de förnybara energikällorna nu motsvarar produktionen från kärnkraftverk, som globalt står för 10,5 procent av elproduktionen. Det framgår av tankesmedjan Embers energirapport som även visar att marknadsandelarna för vind- och solkraft har dubblerats sedan Parisavtalet slöts 2015.

Läs artikeln i Aktuell Hållbarhet 

"Hållbart elsystem kan uppnås med förnybart"

Energidebattören Lars-Evald Kaliff och KTH-professorn Janne Wallenius skriver i Svenska Dagbladet under rubriken ”Med ny teknik kan elsystemet bli hållbart”. Deras tes är att ”det går att ersätta dagens befintliga sju svenska kärnkraftsreaktorer med 150 små blykylda reaktorer".

Läs debattinlägget i SvD 

Myndighetssamarbete ska stödja hållbara batterier för elektrifieringen

Regeringen har gett Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU i uppdrag att utveckla myndighetssamverkan för att stödja utvecklingen av verksamheter i Sverige som kan bidra till en hållbar, konkurrenskraftig och resurseffektiv batteriproduktion som har låga utsläpp av växthusgaser och som inte innebär spridning av farliga ämnen till miljön. Uppdraget ska bidra till den ökade elektrifieringen som behövs för att klara klimatmålen.

Läs pressmeddelandet från Regeringskansliet

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige.

Vi hanterar kontaktuppgifter enligt GDPR. Ditt namn, telefonnummer och din e-postadress sparas i vår databas för att vi ska kunna göra utskick med information och nyheter. Vill du veta mer om hur vi hanterar kontaktuppgifter, vänligen besök vår sida om GDPR här. Har du frågor kontakta oss på info@svenskvindenergi.org