ESV-nytt mars 2021

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Temabild.

Myndigheternas internrevision och interna styrning och kontroll är betryggande

ESV har lämnat sin årliga redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. ESV bedömer att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Den statliga internrevisionen fungerar också väl och är till nytta för myndighetsledningen.

Öppen information om statens verksamhet är en demokratifråga

I månadens ledare reflekterar generaldirektör Clas Olsson över vikten av att kunna få insyn i statens verksamet. Tillsammans med alla ni över 200 myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen samlar ESV in och sammanställer information om bland annat statens budget. Informationen tillgängliggörs även via ESV:s webbplats, bland annat som öppna data, vilket bidrar till demokratisk insyn.

Coronapandemin bidrog till stort underskott i statens budget 2020

Statens budgetsaldo för 2020 blev ett underskott på 221 miljarder kronor. Det är 268 miljarder kronor lägre än beräknat i den ursprungliga budgeten. Den stora skillnaden beror framför allt på åtgärderna som beslutades med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Riksdagen har fattat beslut om ändringar i statens budget vid 16 tillfällen under året. Det visar ESV:s sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens transfereringar ökade under 2020

Statens resultaträkning för 2020 visar ett underskott på 110 miljarder kronor, vilket är 223 miljarder kronor lägre än 2019. Det beror framför allt på effekterna av riksdagens och regeringens åtgärder under coronapandemin. Skatteintäkterna minskade under året samtidigt som transfereringarna ökade kraftigt.

Lika stort underskott i år som förra året

Återhämtningen i ekonomin tar fart igen under de kommande månaderna och BNP ökar med 4,0 procent i år. Fortsatt höga utgifter och ytterligare skattesänkningar leder dock till att underskottet i det offentliga sparandet blir lika stort i år som förra året. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Uppdaterad inlämning av kommentarer på S-koder

Från och med första kvartalet 2021 har inlämningen av kommentarer på S-koder uppdaterats. Bland annat ska kommentarerna i Hermes lämnas om det finns stora förändringar i S-kodsutfallet mellan det inrapporterade kvartalet och motsvarande kvartal föregående år. Perioden för att lämna kommentarer har även justerats och du kan få ett påminnelsemejl när det är dags.

Jordbruksverket bör utveckla sin ekonomistyrning

Jordbruksverket behöver införa en mer aktiv ekonomi- och it-styrning samt lämna tydligare underlag till regeringen. Samtidigt bör regeringens finansiella styrning av myndigheten bli mer stabil och långsiktig. Det föreslår ESV i sin rapport för regeringsuppdraget att se över Jordbruksverkets ekonomiadministrativa processer och rutiner.

Följ upp resultaten i staten med ett klick

ESV har lanserat en betaversion av en webbapplikation där du snabbt och enkelt kan följa upp myndigheternas resultat. Applikationen är en del av projektet Datalabbet resultaten i staten som tillgängliggör befintlig data i en mer flexibel form. Gå gärna in på datalabbet och testa applikationen.

Webbinarier om ESV:s datalabb

I en serie webbinarier presenterar ESV erfarenheterna från projektet Datalabbet resultaten i staten. Serien inleds med en workshop den 5 maj där du får veta mer om de fyra applikationerna som utvecklats under projektet, testa och labba med funktionerna samt lämna synpunkter som ESV kan använda i det fortsatta arbetet.

ESV-dagen blir den 13 oktober

Årets ESV-dag går av stapeln den 13 oktober. ESV följer rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 men hoppas kunna genomföra en konferens där du kan välja att delta digitalt eller på plats på Stockholm Waterfront. Programmet släpper vi innan sommaren då anmälan öppnar. Om du missade förra årets ESV-dag om lärdomar från coronakrisen kan du titta på webbsändningen på vår webbplats.

Vill du vara med och utveckla den finansiella styrningen i staten?

Som utredare på enheten för redovisning och finansiering kommer du bland annat att delta i eller projektleda regeringsuppdrag och annat utredningsarbete, utbilda och genomföra workshoppar för myndigheter och Regeringskansliet, samt ge råd och stöd inom våra sakområden. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan senast den 11 april.

Kommande utbildningar, seminarier och nätverksträffar 

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier