ESV-nytt juni 2021 

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Temabild: person som håller i talarkort.

Välkommen till ESV-dagen!

Nu är programmet färdigt och anmälan är öppen till ESV-dagen den 13 oktober. I år träffas vi digitalt för att diskutera olika förändringar som statsförvaltningen står inför, bland annat med anledning av erfarenheterna från coronapandemin och den alltmer datadrivna utvecklingen. Läs mer om konferensen och anmäl dig på vår webbplats.

Pandemin präglar verksamheten

Restriktionerna har inverkat på verksamheten, inte minst på ESV-dagen som kommer att anordnas digitalt även i år. Pandemin präglar också våra uppdrag, och i propositionen för den åttonde extra ändringsbudgeten föreslår regeringen att tillföra ESV medel för nya uppdrag med anledning av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Så fastän det kanske blir färre restriktioner i höst fortsätter pandemin att påverka verksamheten.

Agil förändringsledning kortar beslutsvägarna

Pensionsmyndigheten har goda erfarenheter av att arbeta agilt med förändringsledning. Aktiviteterna är desamma som i traditionell förändringsledning, men framför allt planeringshorisonterna och beslutsvägarna skiljer sig åt. Erfarenheterna visar att ett agilt arbetssätt kan bidra till att det blir mindre motstånd och mer delaktighet i att driva igenom förändringar.

Tidsserier för statens budget 2020 är publicerade

ESV har nu publicerat tidsserier för statens budget 2020, som ingår i Sveriges officiella statistik. Rapporten beskriver bland annat det slutliga utfallet för inkomster, utgifter och saldo på statens budget 1995–2020. Det finns även tabeller klassificerade enligt internationell standard om offentliga ändamål och realekonomisk art.

Staten ökar investeringarna i forskning och utveckling

Staten investerade 39,3 miljarder kronor i forskning och utveckling under 2020. Det är en ökning med 0,9 miljarder kronor jämfört med 2019. Det visar ESV:s redovisning av regeringsuppdraget att ta fram underlag för de investeringar för forskning och utveckling som staten ansvarar för.

Kommande utbildningar och nätverksträffar

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier