ESV-nytt december 2021

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Clas Olsson.

Tack för gott samarbete!

Det börjar bli dags att summera 2021, och jag kan konstatera att coronapandemin har präglat verksamheten även i år. Dels i form av fortsatt distansarbete. Dels i form av nya uppdrag i pandemins spår. För ESV handlar det bland annat om att följa upp myndigheternas hantering av de medel som Sverige kommer ta emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Gemensamt för de flesta av våra nya och gamla uppdrag är att vi behöver arbeta tillsammans med andra för att kunna genomföra dem. Så därför vill jag tacka alla myndigheter som bidragit till ett gott samarbete under året.

God jul och gott nytt år!

Clas Olsson,
generaldirektör, ESV

Anmäl dig till ESV:s utbildningar nästa år

Nu kan du anmäla dig till flera av ESV:s utbildningar under nästa år. I vårt kursutbud hittar du bland annat Statens controllerutbildning, som är en programutbildning i verksamhesstyrning, samt grund- och fortsättningskurser i statlig styrning, uppföljning, redovisning och finansiering.

Ny programutbildning för mellanchefer i staten

I april startar ESV en ny digital programutbildning i strategisk verksamhetsstyrning för mellanchefer i staten. Utbildningen utgår från en helhetssyn på styrning och utveckling och ska stötta cheferna i att hantera utmaningar som är gemensamma för statliga verksamheter.

ESV vill diskutera styrning med myndighetsledningar

ESV bjuder på nytt in myndighetsledningar för att diskutera frågor om ekonomistyrning i staten. Tidigare år har vi erbjudit möjligheten att hålla ledningsgruppsmöten i våra lokaler, i det rådande läget kan våra experter delta digitalt. Tanken är att det ska bli ett ömsesidigt utbyte mellan ESV och de inbjudna myndigheterna.

Offentliga finanserna förstärks automatiskt med 20 miljader per år

Den offentliga sektorns finansiella sparande stärks årligen med 0,37 procent av BNP, motsvarande 20 miljarder kronor. Detta gäller under förutsättning att regelverket för statliga utgifter inte ändras och att den uppskattade potentiella BNP-tillväxten nås. Det visar Ekonomistyrningsverkets analys av den automatiska budgetförstärkningen.

Momshandledningen är uppdaterad

Vi har uppdaterat momshandledningens avsnitt 3.2 om inköp av byggtjänster. Avsnittet är uppdaterat till följd av att Skatteverket omarbetat ett tidigare ställningstagande om staten och omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster.

Högre skatteinkomster i statens budget i november

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 37,5 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor lägre än i november 2020. Skatteinkomsterna ökade dock jämfört med november föregående år.

Informationsmöten, webbinarier och utbildningar våren 2022

Lediga jobb på ESV

Julkort med texten God jul och gott nytt år önskar ESV.
Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier