ESV-nytt augusti 2022

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Person talar i balgrunden framför ljuskuber med ESV:s logotyp.

Läs mer om programmet till ESV-dagen den 13 oktober

Nu är programmet klart till årets ESV-dag, som blir en mötesplats för alla som arbetar med utveckling i staten. Vi kommer bland annat att diskutera hur vi kan minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen och ta pulsen på hur innovativa vi är i staten. Det blir en inspirerande heldag med talare från finska Finansministeriet, Vinnova, Komet, Arbetsgivarverket, Försvarshögskolan, Universum och AI Sweden. Glöm inte att anmäla dig senast den 9 oktober!

För en effektiv statsförvaltning

I månadens ledare reflekterar vår generaldirektör Clas Olsson över ESV:s nya uppdrag att samordna arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen och att samla in resultatinformation för de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) samt genomföra revisioner av dessa medel. Han konstaterar att de nya uppdragen passar väl in i ESV:s verksamhet, där en av de främsta gemensamma nämnarna är att bidra till en effektiv statsförvaltning.

ESV vill diskutera styrning med myndighetsledningar

ESV bjuder på nytt in myndighetsledningar för att diskutera frågor om ekonomistyrning i staten. Vi erbjuder möjligheten för myndigheterna att hålla ledningsgruppsmöten i våra lokaler, men våra experter kan också delta vid ett möte på plats hos er eller digitalt på distans. Vilka frågor som är aktuella att diskutera beror på den enskilda myndighetens behov. Kontakta gärna oss för att diskutera ett möjligt upplägg.

Remiss enkäten om intern styrning och kontroll och internrevision

Nu kan myndigheter med internrevision lämna synpunkter på enkätfrågorna som utgör ett underlag till ESV:s årliga redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Vi behöver synpunkterna senast den 26 september.

Jämställdhetsperspektivet i årsredovisningen

Välkommen på ett digitalt frukostseminarium den 28 september där ESV presenterar regeringsuppdraget om jämställdhetsperspektivet i årsredovisningar. Arbetsförmedlingen deltar på seminariet och ger exempel på hur de har arbetat med bland annat individbaserad statistik.

Momshandledningen är uppdaterad

ESV har uppdaterat handledningen i moms för statliga myndigheter. Uppdateringarna gäller främst förtydliganden, omarbetningar, hänvisningar och länkar. Handledningen är i webbformat men går att ladda ner som pdf‑fil.

Erfarenhetsutbyte om representation

Den 27 oktober bjuder ESV och Skatteverket in till ett erfarenhetsutbyte om representation. Utbytet vänder sig framför allt till dig som arbetar med redovisning i staten exempelvis som ekonomichef, ekonomihandläggare eller redovisningsansvarig.

Anmäl dig till höstens utbildningar, seminarier och nätverksträffar

Lediga jobb på ESV

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier