ESV-nytt januari 2022

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Tre personer sitter vid ett bord och arbetar.

Dags att rapportera budgetunderlag till regeringen

Senast den 1 mars ska alla myndigheter lämna budgetunderlag till regeringen. Information om planerade investeringar inklusive finansiering, kontokrediter och utlåning ska rapporteras i Hermes. Myndigheterna ska även lämna budgetunderlag i pdf-format. Notera att ESV har vidareutvecklat vissa funktioner för inrapporteringen i Hermes under året.

Samordnat arbete med rättsliga kvalitetsuppföljningar

I månadens ledare reflekterar vår enhetschef Martin Sparr över ESV:s regeringsuppdrag att initiera och samordna en arbetsgrupp med berörda myndigheter inom området rättsliga kvalitetsuppföljningar. Hur vi i staten kan bli ännu bättre på att hantera den oönskade variabiliteten i bedömningar som borde vara identiska är en av de frågor som bör diskuteras i arbetsgruppen.

Anmäl dig till ESV:s nya utbildning för mellanchefer i staten

Nu kan du anmäla dig till ESV:s nya digitala programutbildning i strategisk verksamhetsstyrning för mellanchefer i staten som startar i april. Utbildningen utgår från en helhetssyn på styrning och utveckling och ska stötta dig som chef i att hantera utmaningar som är gemensamma för statliga verksamheter. Sista anmälningsdag är den 20 februari.

Treårssamråd under 2022

Enligt reglerna för avgiftssamråd ska statliga myndigheter vart tredje år samråda med ESV om de avgifter de tar ut. Under 2022 ska myndigheterna som sorterar under utgiftsområde 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 och 22 genomföra treårssamråd. Räkna med att handläggningen hos ESV normalt tar 20 arbetsdagar.

Lämna uppgifter om avgiftsbelagd verksamhet senast 23 februari

Samtliga myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska lämna uppgifter i Hermes om sin avgiftsbelagda verksamhet för 2021. Det gäller även för myndigheter som inte har tagit ut avgifter 2021. Senast den 23 februari ska inrapporteringen vara klar. 

Besvara enkäten om internrevision och intern styrning och kontroll

Glöm inte att besvara enkäten till den årliga redovisningen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. De så kallade internrevisionsmyndigheterna ska besvara frågorna senast den 14 februari 2021.

Glöm inte att rapportera myndighetens utfall för januari

Senast den 9 februari ska alla myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen rapportera sitt utfall för januari 2022 i statsredovisningssystemet i Hermes. Alla datum för inrapportering i Hermes finns i ESV:s kalender.

Referensgrupp för myndigheter utan krav på internrevision

ESV kommer under 2022 att fördjupa sig i hur myndigheter utan krav på internrevision arbetar med intern styrning och kontroll. Nu söker vi dig som jobbar med dessa frågor på en myndighet som inte har krav på internrevision till en referensgrupp för vårt arbete.

ESV undersöker allmänhetens inställning till välfärdsbrott

Just nu genomför ESV en attitydundersökning om allmänhetens inställning till välfärdsbrott. Undersökningen är en del av ESV:s uppdrag att stödja och samordna välfärdsmyndigheternas arbete med att främja korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

ESV söker ekonomichef

Vill du arbeta som ekonomichef på en central myndighet i statsförvaltningen tillsammans med professionella medarbetare? Trivs du med att jobba både strategiskt och operativt med frågor om ekonomi- och verksamhetsstyrning? Då kan du vara den vi söker. Läs mer om tjänsten på esv.se och ansök senast den 31 januari.

Erfarna revisorer till nytt uppdrag

ESV:s avdelning för EU-revision söker erfarna revisorer till nytt uppdrag. Du kommer att arbeta med revision av den svenska förvaltningen och redovisningen av EU-medel, med särskilt fokus på EU:s nya facilitet för återhämtning och resiliens efter covid-19. Läs mer på esv.se och ansök senast den 31 januari.

Kommande informationsmöten och utbildningar

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier