ESV-nytt juni 2020

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Person som håller i talarkort med ESV-logga på

Anmäl dig till ESV-dagen 2020

Nu är stora delar av programmet färdigt och anmälan är öppen till ESV-dagen den 15 oktober på Stockholm Waterfront Congress Centre. Årets konferens fokuserar på den statliga styrningen med utgångspunkt i hur förvaltningen har hanterat coronakrisen. Vilka lärdomar kan vi ta med oss i förberedelserna för framtida kriser och vilka erfarenheter kan bidra till att utveckla den statliga styrningen i ett normalläge? 

Regeringsuppdrag och ESV-dagen i coronakrisens spår

I månadens ledare reflekterar generaldirektör Clas Olsson över hur coronakrisen har påverkat verksamheten. ESV har bland annat fått i uppdrag att följa upp hur de utbetalande myndigheterna förvaltar de stöd som regeringen beslutat om med anledning av coronaviruset. ESV-dagen präglas också av förvaltningens erfarenheter under krisen. ESV följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men förhoppningsvis kan vi ses under någorlunda normala omständigheter.

Underskott på 311 miljarder kronor i de offentliga finanserna

Den ekonomiska utvecklingen har påverkats dramatiskt av coronapandemin. Sverige har gått in i en djup lågkonjunktur. Ekonomin har bromsat in kraftigt och arbetslösheten ökar. BNP minskar med 6,5 procent i år och arbetslösheten ökar med drygt 2 procentenheter till 8,9 procent. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 6,5 procent av BNP och Maastrichtskulden ökar till 46 procent i år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Utvecklade sina ärendeflöden med hjälp av systemsyn

Länsstyrelsen i Västerbottens län har goda erfarenheter av att utveckla sin ärendehantering utifrån ett systemsynsätt. Myndigheten har bland annat använt sig av verksamhetsmodellering och styrdiagram för att kundanpassa processerna och börjat styra handläggningen på variation i stället för resurs eller medelhandläggningstid.

Staten ökar investeringarna i forskning och utveckling

Staten investerade 38,4 miljarder kronor i forskning och utveckling under 2019. Det är en ökning med 1,7 miljarder kronor jämfört med 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram underlag för de investeringar för forskning och utveckling som staten ansvarar för.

Tidsserier för statens budget 2019

ESV har nu publicerat tidsserier för statens budget 2019, som ingår i Sveriges officiella statistik. Rapporten beskriver bland annat det slutliga utfallet för inkomster, utgifter och saldo på statens budget 1995–2019. Det finns även tabeller klassificerade enligt internationell standard om offentliga ändamål och realekonomisk art.

Välkommen på nätverksträff för intern styrning och kontroll

Den 3 september bjuder vi in till en nätverksträff på distans där vi får höra Riksrevisionen berätta om hur det är att revidera myndigheternas arbete med intern styrning och kontroll. Vi diskuterar också utmaningar för den interna styrningen och kontrollen, utifrån ett av ESV:s regeringsuppdrag.

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier