Webbversion

Nyhetsbrev september 2022

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd | 2022-09-23

Karlstad.se - officiell webplats för Karlstads kommun

TELEFONTIDEN INSTÄLLD 28-29 SEPTEMBER

Den 28 och 29 september är samtliga medarbetare hos överförmyndarenheten på kompetensutveckling vilket gör att telefontiden dessa dagar är inställd. Myndighetsbrevlådan ofn@karlstad.se kommer bevakas som vanligt, dock kan fullständigt svar dröja.

ENKÄT TILL STÄLLFÖRETRÄDARE

Inom de närmsta veckorna kommer överförmyndarnämnden mejla ut en enkät till ställföreträdare i Karlstad och Hammarö. Enkäten är ett led i vårt förbättringsarbete där du som ställföreträdare får möjlighet att delge vad som fungerar bra idag och var det finns utvecklingsmöjligheter. Vi vore tacksamma om du vill hjälpa oss genom att svara på enkäten.

HAMMARÖ KOMMUN ERBJUDER SOCIAL LOTS

Social lots är en frivillig och kostnadsfri insats som vänder sig till alla invånare i Hammarö kommun. Den sociala lotsen kan till exempel vara ett stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård, hjälpa till med olika ansökningar och även ge information, råd, stöd och vägledning till enskilda men även till anhöriga. Läs mer om social lots här.

ÅRLIGA KONTROLLER

Överförmyndarnämnden genomför årligen kontroller i form av utdrag från Kronofogden, socialnämndens register och belastningsregistret. Det är en trygghet för dig som ställföreträdare i ditt uppdrag och en del i överförmyndarnämndens uppdrag att utöva tillsyn.