Webbversion

Nyhetsbrev oktober 2022

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd | 2022-10-24

Karlstad.se - officiell webplats för Karlstads kommun

Möte om tillgänglighet och delaktighet i samband med valen 2022

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet inom funktionshinderområdet och arbetar för att alla ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Myndigheten bjuder in till ett möte om tillgänglighet och delaktighet i samband med valen 2022 fredagen den 11 november. Det finns möjlighet att delta digitalt. Här kan du läsa mer om mötet. Anmäl dig senast den 31 oktober.

Adventsmingel för ställföreträdare

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd bjuder in våra ställföreträdare till adventsmingel med information från överförmyndarenheten tisdagen den 22 november kl 17. Eftersom det är första gången överförmyndarnämnden ordnar en sådan här tillställning är det begränsat antal platser. Inbjudan med information om hur du anmäler dig kommer snart.

Omprövning av förvaltarskap

Inom kort kommer överförmyndarenheten att skicka ut blanketten Omprövning av förvaltarskap till alla förvaltare. Förvaltarskap ska granskas varje år för att pröva om det finns skäl att ansöka hos tingsrätten om att det till exempel ska upphöra eller begränsas. Förvaltarens yttrande är en del av granskningen. 

Huvudmannens personuppgifter på handlingar till överförmyndarenheten

När du lämnar in handlingar till överförmyndarenheten är det viktigt att huvudmannens namn och personnummer framgår. Överförmyndarenheten ska registrera handlingarna och för att det ska bli korrekt måste det framgå vem handlingarna gäller.  

Svenska bankföreningen

Svenska bankföreningen är en branschorganisation och företräder de banker som är medlemmar i olika frågor. Det handlar bland annat om frågor som rör de som utför bankärenden för någon annan, till exempel ställföreträdare eller vårdnadshavare. På Bankföreningens webbplats kan du läsa om vad som gäller när man hanterar andras pengar.