Webbversion

Nyhetsbrev december 2022

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd | 2022-12-09

Karlstad.se - officiell webplats för Karlstads kommun

Utskick av nyhetsbrevet i december 

Det har framkommit att flera ställföreträdare inte får överförmyndarnämndens nyhetsbrev. För att säkerställa att våra nyhetsbrev når de som vill ha det, skickas nyhetsbrevet för december till alla ställföreträdare som vi har mejladress till. Om du har avbeställt nyhetsbrevet tidigare behöver du göra det igen om du inte vill ha det i fortsättningen. Du avbeställer genom att klicka på länken längst ner på sidan.  

Adventsminglet för ställföreträdare

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd vill tacka alla som deltog på adventsminglet för ställföreträdare. Det var en trevlig kväll där vi fick träffas och prata och njuta av gott tilltugg.

Snart dags att lämna in årsräkning 2022

Det är snart dags att lämna in årsräkningen och redogörelse för utfört arbete för 2022. Överförmyndarnämnden kommer att skicka ut begäran, blanketter och information i början av 2023. Årsräkningen och/eller redogörelsen ska vara inlämnade före den 1 mars 2023.

Årsräkningsinformation

För dig som vill få mer information om hur du ska fylla i en årsräkning finns möjlighet att delta på något av våra utbildningstillfällen. Du kan välja att delta digitalt via länk eller på plats hos överförmyndarenheten. Det finns begränsat antal platser vid varje tillfälle. Om det är fullt kommer du att erbjudas plats på ett annat tillfälle. Anmäl dig här senast 9 januari 2023.

Lämna in årsräkning och redogörelse via

e-tjänst

För dig som vill och har digital vana finns nu möjlighet att lämna in årsräkning och redogörelse för utfört arbete via en e-tjänst. Tänk på att även bilagor och andra handlingar ska lämnas in via e-tjänsten om du väljer att använda den. För att underlätta din digitala redovisning kommande år bör du börja föra kassabok, dagbok och körjournal i e-tjänsten från år 2023. Det kommer att finnas möjlighet till en utbildning. Vi återkommer med datum och tid.

Är du inte helt trygg med att lämna in digitalt? Oroa dig inte, du kan fortfarande lämna in pappershandlingar till oss.

Resultat från enkätundersökningen

Stort tack till er som deltog i vår enkätundersökning! Totalt fick vi in 249 svar. Vi använder svaren som underlag i vårt arbete att förbättra verksamheten.

Resultatet visar bland annat att det finns en stor efterfrågan av fler digitala tjänster och att det finns problem kopplade till olika banker/banktjänster. Resultatet visar också att ni får svar på era frågor och att ni får kontakt med överförmyndarenheten vid behov. Det efterfrågas mer utbildning inom juridik, redovisning och sjukdomsområden såsom psykiatri. Av kommentarerna framgår att det är meningsfullt att vara god man och förvaltare men att det ofta är svåra uppdrag. Vill du ta del av resultatet kan du läsa hela rapporten här.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd 2023-2026

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd hade sitt sista sammanträde för året den 5 december. Den 1 januari 2023 tillträder den nya överförmyndarnämnden för mandatperioden 2023–2026.

God jul och gott nytt år!

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd önskar en god jul och ett gott nytt år! Tack för din viktiga insats under året!

I mellandagarna 27–30 december når du överförmyndarenheten precis som vanligt, på telefontiden klockan 9–11 eller genom att skicka mejl till ofn@karlstad.se. Handläggningstiden kan dock vara lite längre än vanligt på grund av ledigheter. Var därför ute i god tid med dina ärenden till oss.