Nyhetsbrev mars 2023

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd | 2023-03-30

Karlstad.se - officiell webplats för Karlstads kommun

Granskning av årsräkningar 2022

Granskningen av årsräkningarna för 2022 pågår för fullt. Vår målsättning är att alla kompletta årsräkningar som kommit in före den 1 mars ska vara klara innan midsommar. I år har vi tyvärr mycket kompletteringar till redovisningarna vilket gör att granskningen tar längre tid. För att nå vår målsättning behöver vi prioritera om vårt arbete. Därför kommer telefontiden på onsdagar att ställas in från och med den 5 april så att vi kan lägga tid på granskningen. Handläggningstiden kan komma att bli lite längre än vanligt så var därför ute i god tid med dina ärenden till oss.

Ändrad telefontid från och med 5 april

Telefontiden på onsdagar kommer att ställas in från och med den 5 april. Vi kommer att ha telefontid som vanligt på måndag klockan 13.00-14.30 samt tisdag, torsdag och fredag klockan 9.00-11.00.

Redovisning i e-Wärna Go

Använder du vår e-tjänst e-Wärna Go för att redovisa digitalt? Tänk då på att du bara ska redovisa transaktionskontot i fliken Kassabok. Övriga konton och tillgångar lägger du till i steg 2 Fyll i tillgångar när du ska lämna in års- eller sluträkningen.

Arvode och ersättning som ska betalas av huvudmannen

Har du fått ett beslut där huvudmannen ska stå för arvode och ersättning till dig eller någon annan ställföreträdare? Då ska du ordna med utbetalningen samt betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket från huvudmannens konto. På skatteverket.se hittar du information om hur du beräknar, redovisar samt betalar in skatt och arbetsgivaravgifter.

Har din huvudman rätt till ersättning från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som man ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd. Pensionsmyndigheten uppskattar att ungefär 130 000 pensionärer riskerar att gå miste om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Är din huvudman pensionär ska du som ställföreträdare därför undersöka om hen har rätt till dessa ersättningar.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Du kan göra en preliminär beräkning innan du ansöker. Det är viktigt att du lämnar in en korrekt och komplett ansökan för ett snabbare beslut.

Läs mer om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd i de bifogade filerna eller på pensionsmyndigheten.se.

Äldreförsörjningsstöd         Bostadstillägg

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder digitala informationsmöten om bostadstillägg. Du behöver inte anmäla dig och det är gratis. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och du kan ställa egna frågor via en chatt. Här hittar du mer information och aktuella tider.

Visste du att…

För ställföreträdare gäller gåvoförbud, det betyder att du inte får ge bort din huvudmans egendom. Du kan hjälpa huvudmannen med att ge bort personliga presenter så länge värdet inte står i missförhållande till hens ekonomi. Det betyder att du kan hjälpa till med att ge bort till exempel födelsedagspresenter och julklappar till ett normalt värde. Läs mer i vår handbok för gode män och förvaltare.