Länsstyrelsen Västra Götaland

Alkohol, tobak och rökfri miljö

Nyhetsbrev januari 2023

 

Alkohol, tobak och rökfri miljö
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nya krav på tobaksfria nikotinprodukter från årsskiftet

Från och med den 1 januari 2023 omfattas tobaksfria nikotinprodukter av nya lagkrav. Reglerna som träder i kraft omfattar produktkrav och märkningskrav, exempelvis att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration. Det införs även regler om produktkontroll.

Ni hittar mer information om de nya reglerna på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Under våren planerar Folkhälsomyndigheten att publicera föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter. Föreskrifterna kommer att innehålla mer detaljerade regler kring hur hälsovarningen och innehållsdeklarationen ska vara utformade.

Vägledning ålderskontroll vid försäljning av tobaksvaror och vissa nikotinprodukter

Folkhälsomyndigheten har publicerat en vägledning för ålderskontroll vid försäljning av tobaksvaror och vissa nikotinprodukter. Vägledningen avser försäljning via automat, internet och obemannade butiker. Syftet med vägledningen är att belysa vilka krav och begränsningar som finns vid olika försäljningsformer och vilka utmaningar det medför för berörda parter.

Dom avseende distansförsäljning av tobak

Kammarrätten i Göteborg har den 21 december meddelat dom i ett mål som avser distanshandel med tobak. Ansökan i det aktuella ärendet avslogs med anledning av att egenkontrollprogrammet inte bedömdes uppfylla kraven på den ålderskontroll som ska göras i samband med försäljning och utlämning av tobaksvarorna till slutkunden.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som konstaterade att egenkontrollprogrammet måste vara utformat på ett sådant sätt att det kan säkerhetsställas att kravet på kontroll av mottagarens ålder efterlevs i samband med utlämnandet av försändelsen till den slutliga mottagaren. Förvaltningsrätten konstaterade vidare att det inte är tillräckligt att beställa en viss tjänst av postoperatören som denne tillhandahåller inte bara för tobaksvaror specifikt, utan även för andra typer av leveranser. Det går inte att garantera att kontrollen faktiskt görs och verksamhetsansvarig har heller inte någon möjlighet att kontrollera att ålderskontrollen utförs. Förvaltningsrätten avslog därmed överklagandet.

Kammarrätten konstaterar att de gör samma bedömning som Förvaltningsrätten men utvecklar inte domskälen ytterligare.

Ni hittar domen i sin helhet nedan.

kammarrätten göteborg.pdf

Politikerutbildning

Länsstyrelsen erbjuder under 2023 politikerutbildning i alkohol- och tobakstillsyn för kommunerna i Västra Götaland. Utbildningen erbjuds från och med den 1 februari 2023, är kostnadsfri och kan erbjudas digitalt eller som ett fysiskt möte. Ni är välkomna att kontakta Länsstyrelsen för en diskussion om innehåll, datum och plats. Inbjudan med ytterligare information och kontaktuppgifter hittar ni nedan.

inbjudan politikerutbildning.pdf

KAF-T´s medlemskonferens 2023

Den 16-17 mars 2023 bjuder KAF-T in till sin medlemskonferens. Konferensen vänder sig främst till medlemmar i Kommunala alkohol- och tobakshandläggares förening. I mån av plats får även icke-medlemmar med anknytande arbetsuppgifter delta. Sista anmälningsdag är den 26 februari. Se mer information i nedanstående inbjudan och program eller på kaf.t.se.

jubileumskonferens 2023 inbjudan.pdf

konferensprogram 2023.pdf

Vårens handläggarträffar

8

mars

Handläggarträff alkohol

Länsstyrelsen bjuder in länets alkoholhandläggare till en digital handläggarträff. Sista anmälningsdag är den 21 februari. Du hittar mer information om innehåll samt hur du anmäler dig här

Kl. 13-15 via Skype. 

Handläggarträff tobak

Längre fram i vår kommer Länsstyrelsen bjuda in länets tobakshandläggare till en handläggarträff. Vi återkommer med datum och innehåll lite längre fram!

Om nyhetsbrevet

Alkohol, tobak, e-cigg & rökfri miljö är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lyfter sådant som är aktuellt på området.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick