Länsstyrelsen Västra Götaland

Alkohol, tobak och rökfri miljö

Nyhetsbrev maj 2023

Alkohol, tobak och rökfri miljö
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Vägledning i ekonomisk granskning

 

Nu är den nya vägledningen i ekonomisk granskning, Lingonboken, publicerad på länsstyrelsens webbsida. Vägledningen kan laddas ner i pdf format. Till vägledningen finns även två bilagor om begäran av uppgifter från Skatteverket. Om du vill ha bilagorna som word-fil kan du skicka e-post till alkohol.tobak.vastragotaland@lansstyrelsen så skickar vi bilagorna.

Det planeras även för utbildningsinsatser kopplat till Lingonboken. Vi hoppas på fyra fysiska tillfällen och en digital. Som det ser ut kommer det bli på följande platser och datum:

  • Umeå 13 september
  • Stockholm 14 september
  • Hässleholm 18 september
  • Göteborg 19 september

Utbildningsinsatsen vänder sig primärt till kommunala handläggare och kommer att vara kostnadsfri. Mer info kommer! 

Uppföljning av tillsyn och marknadskontroll 

Folkhälsomyndigheten har publicerat en uppföljning av deras tillsyn och marknadskontroll av tobaksvaror för 2022. Syftet med tillsyn och marknadskontroll av tobaksvaror är att motverka illegal handel. Under 2022 fattade Folkhälsomyndigheten beslut i 390 tillsynsärenden. Bland annat förbjöds vissa produkter, medan andra produkter avvisades från marknaden. En stor andel av de 900 produkter som Folkhälsomyndigheten förra året kontrollerade i webbhandeln hade brister i märkningen. De flesta webbhandlare rättade sig efter att bristerna hade uppmärksammats.

Ansvarsfull alkoholservering

 

Den nya versionen av Ansvarsfull alkoholservering har nu publicerats på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Fel i restaurangrapporteringen

Det har uppmärksammats att det förekommer fel i restaurangrapporteringen för 2022. Det gäller blanddrycker med 5.5 vol% där restauranger fått information från tillverkaren att det ska redovisas som annan jäst alkoholdryck. Folkhälsomyndigheten har informerats om felaktigheten och låter meddela att blanddrycker som innehåller sprit ska redovisas som spritdryck trots att den innehåller låg vol%.

Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

Regeringskansliet föreslår förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Detta efter att den Europeiska kommissionen har antagit ett så kallat delegerat direktiv som medför förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Upphettade tobaksvaror för rökning ska även förses med en informationstext och kombinerade hälsovarningar. Kommunens, länsstyrelsens och Folkhälsomyndighetens nuvarande tillsynsansvar bör omfatta även de nya kraven. Folkhälsomyndigheten och kommunen bör få ta ut avgifter för sin tillsyn och sekretess bör gälla i Folkhälsomyndighetens och kommunens tillsyn. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2024.

Läs mer på regeringens hemsida.

En ny lag om ordningsvakter

Regeringen föreslår en ny lag om ordningsvakter som skapar förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter. Ordningsvakter ska få användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. De ska även ges fler befogenheter, till exempel få transportera vissa omhändertagna personer och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa. I och med detta införs också en ny tillståndsprocess för att använda ordningsvakter. Fokus ska vara både behov och ändamålsenlighet. Tillståndsprocessen stärker också polismyndighetens möjligheter till ledning och kontroll av ordningsvakter. Ett beslut om tillstånd att använda ordningsvakter får under vissa förutsättningar återkallas.

Stöd till kompetenscentrum STAD och metoden Krogar mot knark

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja kompetenscentrum Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, STAD, och arbetsmetoden Krogar mot knark. Krogar mot knark är en arbetsmetod som bygger på samverkan, utbildning och effektiv tillsyn, med en vision om att krogbransch och myndigheter ska skapa en krogmiljö som är fri från narkotika. 

Digital föreläsning om center mot arbetslivskriminalitet i region syd

 

Under hösten 2023 kommer ett center mot arbetslivskriminalitet (AKC) att öppnas i Malmö för region Syd. Inom centret samverkar nio myndigheter i arbetet mot arbetslivskriminalitet. Centren ska fungera som ett nav för myndigheternas arbete avseende planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på myndighetsgemensamma kontroller.

Med anledning av detta bjuder Enheten för mänskliga rättigheter och jämställdhet på Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Polismyndigheten och regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel in till en digital föreläsning den 2 juni kl 10.00-12.00. Föreläsningen syftar till att fler får kännedom om center mot arbetslivskriminalitet och hur lokala aktörer kan använda sig av centret för att motverka arbetslivskriminalitet samt hur man lokalt och regionalt kan stärka arbetet mot arbetslivskriminalitet. Observera att sista anmälningsdag är den 26 maj!

Läs mer och anmäl dig här.

Webbinarium om nikotinprodukter

Den 31 maj bjuder Länsstyrelsen till ett webbinarium om nikotinanvändningens konsekvenser för barn och unga. Webbinariet kommer att fokusera på de nya nikotinprodukterna. Sista anmälningsdag är den 24 maj 2023 så vänta inte med er anmälan!

Läs mer och anmäl dig här.

Utbildningar och konferenser

27-28

sept

Grundutbildning för nya tobakshandläggare

Utbildningen riktar sig till dig som är ny i rollen som tobakshandläggare, eller som arbetat i upp till något år. Tillsammans orienterar vi oss i reglerna, lär oss vad som är viktigt att tänka på när vi utreder tillstånd och hur vi kan hitta i det tolkningsstöd som finns. Det finns också möjlighet att titta på olika tobaks- och nikotinprodukter, ställa frågor om dessa och att lära sig mer om hur tillsyn kan genomföras. Efter utbildningen har du fått värdefulla verktyg att använda i handläggarvardagen.

Kursen anordnas av länsstyrelserna gemensamt och är öppen för deltagare från hela landet. Anmäl dig här. 


Kl. 9.30-15.00

Piperska muren, Scheelegatan 14 Stockholm

10-11 

okt 

Handläggarkonferens för alkohol- och tobakshandläggare 

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland bjuder in till en kostnadsfri handläggarkonferens den 10-11 oktober på Marstrands Havshotell. Konferensen vänder sig till dig som arbetar som alkohol- och tobakshandläggare i Halland eller Västra Götalands län. Så snart programmet är färdigt kommer en inbjudan att skickas ut tillsammans med en anmälningslänk.  

 

Om nyhetsbrevet

Alkohol, tobak, e-cigg & rökfri miljö är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lyfter sådant som är aktuellt på området.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick