Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev augusti 2023

Fotograf: Ola Kjelbye. Ungdomar, beachflaggor och tält på Frihamnsdagarna.
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Välkommen till Frihamnsdagarna!

Precis som förra året är Länsstyrelsen partner och medverkande på Frihamnsdagarna - tre dagar späckade med seminarier och debatter om olika framtidsfrågor. I detta nyhetsbrev kan du läsa om de seminarier och aktiviteter som Länsstyrelsen Västra Götaland arrangerar.

Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats som är gratis för allmänheten att besöka. Evenemanget genomförs för tredje året i rad på Bananpiren i Göteborg den 31 augusti – 2 september.

Kom och träffa oss i vår monter 87 eller lyssna till något av våra spännande seminarier!

TORSDAG ─ 31 AUGUSTI

UTSTÄLLNINGEN ─ Monter 87

Träffa våra medarbetare som arbetar med uppbyggnaden av det civila försvaret och ta reda på hur du kan stärka din egen beredskap inför en kris.

På eftermiddagen har du möjlighet att träffa medarbetare som berättar om länets livsmedelsproduktion och hur arbetet med omställning till en hållbar livsmedels-produktion ser ut. Vi är nyfikna på dina funderingar och tankar kopplat till lantbruk och livsmedelsproduktion och ser framemot att träffa dig.

Framtidens hållbara livsmedelsproduktion

Fotograf: Amanda Jemsund

Kl 13.00-13.40        Scen: Frigga (Kajskjul)

I ett samtal resonerar paneldeltagarna kring hur ett framtida hållbart livsmedelssystem i Västra Götaland kan se ut och förutsättningarna för det.

  • Hur bidrar mångfald till innovation och utveckling?

  • Hur kan vi bidra till att hållbar mat kommer alla till del?

  • Hur påverkar dagens matval framtidens landskap och landsbygd?

Medverkande: Ingrid Undeland - Professor i Livsmedelsvetenskap vid Chalmers, Magdalena Bergh - Innovation & Product Management Director, Anna Hessle - Docent inom nötköttsproduktion vid SLU Skara, Gunilla Martinsson - Verksamhetsledare för skolmatsakademien och Katarina Wolf - Vice ordförande i LRF-ungdomen Sverige

* Panelsamtalet livesänds. Följ samtalet här om du inte har möjlighet att vara på plats.

”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”

Fotograf: Roine Magnusson

Kl 13.20-14.00          Scen: Fadime

”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas” – det slog försvarsberedningen fast redan 2017. Hur ser det ut med insikten, viljan och modet att på den civila sidan stå emot, försvara och möta ett väpnat angrepp mot Västra Götaland? Sedan första oktober förra året är Sverige indelat i ett nytt beredskapssystem med sex olika civilområden och förvaltnings-Sverige ställer om. Tillsammans bygger vi ett mer robust och motståndskraftigt län.

Hör hur en kommun, Svenska Röda Korset och det nyinrättade Västra civilområdet bygger vår gemensamma beredskap.

Medverkande: Niclas Muhrblom - Säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef, Skövde kommun, Anders Forsberg - Sakkunnig krisberedskap och totalförsvar, Svenska Röda Korset, Kristina Sundholm - Kanslichef Västra civilområdet, Länsstyrelsen Västra Götaland och Filippa Almlund - Beredskapshandläggare civilt försvar, Länsstyrelsen Västra Götaland

Change the tech game med Pink Programming!

Foto: Pixabay

Kl 14.20-15.00          Scen: Fadime

Techbranschen är en innovativ framtidsbransch med en avgörande påverkan på samhället och i enormt behov av kompetens och talang. Samtidigt är inte ens 10% av programmerare i Sverige idag kvinnor. Hur hänger det ihop?

Kom och träffa den ideella föreningen Pink Programming och hör om potentialen och utmaningarna för jämställdheten i framtidens techbransch! Här får du träffa förebilder från branschen och höra om Pink Programmings verksamhet, och strategin för att nå ut med programmeringsglädje till tusentals personer varje år.

Medverkande: Andrea Arvidsson - Managing Director, Pink Programming och Sara Thiringer - Medlem i Pink Programming och Data Scientist på Kognic

FREDAG ─ 1 SEPTEMBER

UTSTÄLLNINGEN ─ Monter 87

Illegal avfallshantering är ett växande problem både i Sverige och internationellt, vilket kan få stora konsekvenser både för miljön och människors hälsa. Systematisk avfallsbrottslighet är starkt sammankopplad med annan organiserad brottslighet såsom ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet. Kom till oss på förmiddagen och diskutera hur du kan bidra till att motverka problemet.

Länsstyrelsen samverkar med Västra Götalandsregionen i samverkans-plattformen "Klimat 2030". Inom Klimat 2030 samverkar vi även med andra aktörer i länet för att nå vårt mål om en fossiloberoende region till 2030. På erftermiddagen kan du träffa medarbetare från Länsstyrelsen som arbetar med Klimat 2030 och närliggande satsningar inom klimat- och energifrågor.

Lokal elproduktion avgörande för jobben!

Foto: mostphotos.com 

Kl. 13.00-13.40          Scen: Frigga (Kajskjul)

* Samtalet livesänds. Följ samtalet här om du inte har möjlighet att vara på plats.

Välkommen till Klimat 2030s samtal om industrins omställning och hinder för den!

Elbehovet förväntas dubbleras till 2030 och idag importeras 2/3 av elen till länet. Industrins omfattande omställning kommer kräva kraftigt ökad lokal elproduktion. Det som står på spel är både befintliga jobb och stora nyetableringar. Elen är helt central för att det fossila ska kunna fasas ut.

Representanter från industrin, akademin och riksdagen samtalar om beslut som riksdag och regering måste fatta för att omställningen ska ske.

Medverkande: Karin Svensson - Chief Sustainability Officer, Volvo Group, Helena Gellerman - Riksdagsledamot för Liberalerna, Johan Hultberg - Riksdagsledamot för Moderaterna och Frances Sprei - Docent, Chalmers

LÖRDAG ─ 2 SEPTEMBER

UTSTÄLLNINGEN ─ Monter 87

Länsstyrelsen berättar om arbetet med invasiva arter i vatten och hur du känner igen dem. Du kan hjälpa till i arbetet genom att rapportera in fynd av nya arter i Rappen.nu. Kom och prata med oss medan du klappar på den kolonibildande invasiva Filtsjöpungen eller lär dig se skillnad på vårt platta ostron och det nya stillahavsostronet.

Länsstyrelsen förvaltar, genom Kosterhavets nationalpark, Sveriges första och hittills enda nationalpark med marint fokus. Kom och prata naturvård i marina miljöer och skärgård där naturvärden ska värnas samtidigt som det ska kunna ske ett hållbart nyttjande. Biologisk mångfald utan motstycke i Sverige!

Unga nationella minoriteters rätt till delaktighet och inflytande –
digital plattform för att stärka ungas röster

Illustratör: Annefrid Sjöman

Kl 13.20-14.00          Scen: Fadime

Ta del av hur Länsstyrelsen Västra Götaland och den webbaserade plattformen KESKI arbetar med nationella minoriteters delaktighet och inflytande i vårat län.

Digitalisering innebär ny teknik och nya mötesformer men också en möjlighet att låta fler vara med och bidra med perspektiv och erfarenheter. I höst testas en ny modell för delaktighet och inflytande som syftar till att skapa utrymme och möjlighet för ungas röster att höras innan och mellan viktiga forum där nationella minoriteternas frågor diskuteras.

Medverkande: Kalle Kinnunen – Projektledare, KESKI och Timmy Jensen - Utvecklare, Länsstyrelsen Västra Götaland

MER INFORMATION

Ladda ner vårat program i pdf-format 

På Länsstyrelsens sida hos Frihamnsdagarna finns ytterligare lite information om våra programpunkter.


Frihamnsdagarna är gratis att besöka. Fullständigt program, öppettider, hur du tar dig till Bananpiren och annan praktisk information hittar du på Frihamnsdagarnas hemsida.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick