Länsstyrelsen Västra Götaland

Alkohol, tobak och rökfri miljö

Nyhetsbrev juni 2023

Alkohol, tobak och rökfri miljö

 

Glad sommar!

Nu närmar sig midsommar och semestertider. Under veckorna 28-30 finns det inte någon bemanning inom alkohol- och tobakstillsynen på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vid brådskande frågor går det bra att kontakta tillsynshandläggare på följande länsstyrelser:

V. 28-29 Länsstyrelsen Östergötland, Susanne Lundström, tfn 010-2235291
susann.lundstrom@lansstyrelsen.se 

V. 28-29 Länsstyrelsen Örebro,
Anton Öberg, tfn 010-2248617
anton.oberg@lansstyrelsen.se 

V 28-30 Länsstyrelsen Skåne, 
Alexander Zagajewski, tfn 010-2241502
alexander.zagajewski@lansstyrelsen.se

Vi som arbetar inom Länsstyrelsens alkohol- och tobakstillsyn vill önska er en riktigt fin sommar!

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter.

Föreskrifterna innehåller mer detaljerade regler än vad som anges i lagen och förordningen om tobaksfria nikotinprodukter och ska tillämpas av tillverkare, importörer, partihandlare och detaljhandlare. Föreskrifterna gäller produktanmälan, märkning, rapporteringsskyldighet och underrättelseskyldighet.

Hur fungerar rökförbudet utomhus?

Folkhälsomyndigheten har gjort en uppföljning om hur rökförbudet fungerar på de platser utomhus som blev rökfria 2019. Resultaten visar att rökförbudet fungerar bra på uteserveringar, lekplatser och idrottsanläggningar. Vid offentliga entréer och i anslutning till kollektivtrafiken fungerar rökförbudet däremot inte lika bra. Förstärkta insatser kan därför behövas för att förbättra efterlevnaden av rökförbudet. Läs mer om detta i Folkhälsomyndighetens faktablad Hur fungerar rökförbudet utomhus.

Krav på tobakstillstånd vid taxfree-försäljning

Folkhälsomyndigheten har publicerat sin bedömning i frågan om huruvida det krävs ett tobakstillstånd vid taxfree-försäljning. Myndigheten konstaterar att taxfreebutiker inte är undantagna bestämmelsen om att ha ett tillstånd för att sälja tobak till konsumenter och att ett försäljningstillstånd således krävs. För motsvarande försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter krävs en anmälan till kommunen.

Vägledningar senareläggs

De vägledningar för tillsyn över detaljhandel respektive märkning enligt LTLP och LTN som Folkhälsomyndigheten planerade att publicera i juni senareläggas till efter sommaren.

Danstillståndet tas bort den 1 juli 

Kravet på tillstånd ska tas bort för offentliga danstillställningar som hålls på platser som inte är offentliga, exempelvis restauranger och nattklubbar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Istället för att söka tillstånd ska arrangören anmäla tillställningen till Polismyndigheten. Detta kan göras muntligt och är kostnadsfritt, vilket ska underlätta för arrangören. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2023.

Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig.

Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet

Utredningen En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter har bytt namn till Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet. Innehållet är detsamma plus att utredningen fått ett Tilläggsdirektiv vilket innebär att utredaren även får i uppdrag att:

- analysera och ta ställning till om utformningen av förvaringsförbudet för alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat bör ändras

- analysera och ta ställning till om det ska införas ett förvaringsförbud för tobaksvaror och nikotinprodukter

Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas för att motverka illegal handel. 

Handläggarkonferens 10-11 oktober

Nu är programmet klart för handläggarkonferensen den 10-11 oktober som riktar sig till alkohol- och tobakshandläggare i Västra Götaland och Halland. Du hittar information om innehåll samt anmäler dig här. Sista anmälningsdag är den 7 september!

 

 

E-utbildning i Krogar mot knark

I tidigare nyhetsbrev har ni kunnat läsa om att Regeringen ger Folkhälsomyndigheten uppdrag att stödja kompetenscentrum STAD och arbetsmetoden Krogar mot knark. 

Under 2023 kommer STAD att erbjuda krogpersonal att gå e-utbildningen gratis. Ni hittar mer information och anmälan till kursen här: Krogar mot knark (e-kurs) (sll.se).

 

Utbildningar och konferenser

13 

dec

Rättsfallsgenomgång

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en timmes digital genomgång av ett urval av de domar som kommit det senaste året som berör alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter.

Kl. 13-14 via Länsstyrelsens mediaflowkanal. Länk till Mediaflow (öppnas i nytt fönster).

Om nyhetsbrevet

Alkohol, tobak, e-cigg & rökfri miljö är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med alkohollagen, tobakslagen samt lag om tobaksfria nikotinprodukter och lyfter sådant som är aktuellt på området.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick