Länsstyrelsen Västra Götaland

Vänerns vattenvårdsförbund

Nyhetsbrev juni 2023

Vänerns vattenvårdsförbund
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Sprid inte främmande arter till våra sjöar!

Nu har vi uppdaterat broschyren: Sprid inte främmande arter till våra sjöar! Här finns tips och råd på hur du kan rapportera in invasiva främmande arter. Men också vad du kan göra själv för att förhindra spridning.

Vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av misstänkta invasiva främmande arter. I broschyren har vi listat några av "värstingarna" som redan finns i eller nära våra sjöar och som vi inte vill ska spridas ytterligare. Det finns också tips på vad du kan göra för att förhindra spridning av främmande arter. 

Broschyren har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten. 

Läs mer om Främmande arter på Vänerns webb.

Beställ broschyren från Vänerkansliet: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Om algblomning i Vänern i sommar

 Sågspånsalg, Botryococcus brauni. Foto: Mats Rydgård.

En ovanlig men ofarlig algblomning i Vänern sommaren 2018. Såspånsalg, foto: Mats Rydgård.

Vänern har bra badvattenkvalitet med få rapporter om förhöjda halter av bakterier och förekomst av algblomningar.

De få rapporter som kommer in om algblomningar gäller oftast för instängda, grunda, näringsrika vikar och strandområden med dålig vattenomsättning. Man kan inte med blotta ögat se om en algblomning är giftig eller inte, därför rekommenderas generellt att både djur och människor avstår från bad i vatten där det förekommer en riklig algblomning.

Om du misstänker en blomning av giftbildande blågröna alger, hör av dig till kommunernas miljökontor. Det är kommunen som gör tillsyn över vattenkvaliteten vid de kommunala badplatserna. Be i så fall din kommun att ta prover och skicka till lämpligt laboratorium för analys.

I rapporten: Vad händer i Vänern? Årsskrift 2020 från Vänerns vattenvårdsförbund kan du läsa mer om Vänerns badvatten och dricksvatten, på sidan 28-32.

Tips på länkar:

Lästips i sommar från Sveriges vattenmiljö!

Foto: Scandinav bildbyrå.

 

Gör ett besök på Sveriges vattenmiljö i sommar. Här kan du hitta aktuell information om tillståndet i olika vattenmiljöer, från källa till hav. Du kan även läsa om olika arter i fokus som exempelvis gäddan - en svårfångad favorit!

"Informationen har olika grad av fördjupning och kan sorteras efter miljötema eller geografiskt område. Basen för beskrivningarna är resultaten från svensk akvatisk miljöövervakning, både nationell och regional. Tillsammans med vetenskapliga rapporter och en stor samlad expertis, ges en aktuell och nyanserad bild av miljötillståndet i grundvatten, sjöar och vattendrag, kust och öppet hav."

Sveriges vattenmiljö | Visar miljötillståndet i våra vatten (sverigesvattenmiljo.se)

09

NOV

VÄNERDAGEN

Boka dagen! Inbjudan och program kommer i höst.
Kl. 09.30 - ca. 15.00, den 9 november 2023 i Karlstad

Vänerns vattenvårdsörbund

Om nyhetsbrevet

Vänerkansliet, Länsstyrelsen
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Vänerns vattenvårdsförbund
542 30 Mariestad | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick