Länsstyrelsen Västra Götaland

Landsbygdsbladet

Nyhetsbrev oktober 2023

Landsbygdsbladet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Dags att få ny inspiration i ditt företag? I höst och vinter har vi många olika aktiviteter på gång. I detta Landsbygdsblad hittar du en del av utbudet. Fler aktiviteter finns i Kalendern på vår webb.

 

Om du saknar någon aktivitet får du gärna höra av dig och berätta det, vi kanske kan ta med det i vår planering av aktiviteter längre fram.

 

Notera att när det krävs anmälan för att delta i en aktivitet är anmälan bindande när sista anmälningsdag passerat. Deltagaravgiften faktureras efter genomförd aktivitet till alla som är noterade som anmälda vid sista anmälningsdag.

Foto: Johanna Eriksson

Gör din egen HACCP

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i HACCP som är en engelsk förkortning för Hazard Analysis Critical Control Point. Kursen är uppdelad på tre dagar där teori och praktiska övningar varvas. Under kursen lär du dig mer om vilka risker som kan förekomma och hur du förebygger dem. Du får även hjälp med att analysera din egen tillverkning/beredning.

Plats & tid

Vara folkhögskola, Vara den 25 oktober, 8 november och 22 november kl 9-15.
Anmälan senast den 17 oktober.

Avgift

1 200 kr exkl moms, inkl fika, lunch och kursmaterial.

Frågor

Johanna Eriksson 010-224 52 23, johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se

 

Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Vill du arbeta med småskalig landsbygdsturism?

Vill du arbeta med småskalig landsbygdsturism? Är du intresserad av att starta och/eller utveckla verksamhet kring småskalig landsbygdsturism på din gård? Vill du börja med boende, servering, gårdsbutik eller andra aktiviteter för besökare men vet inte riktigt var du ska börja? Då kan du delta i en kurs med övergripande information om besöksnäring, kultur- och naturturism, storytelling, värdskap och lagar.

Plats & tid

Tavlebords Honungsgård, Orust den 8 november kl 13-17.
Anmälan senast den 2 november.

Avgift

300 kr exkl moms, inkl kursmaterial och fika.

Frågor

Ann-Charlott Hajdu-Rafis 010-24 56 06, ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

 

Foto: Johanna Eriksson

Starta livsmedelsverksamhet

Föreläsningen innehåller grundläggande information om livsmedelslagstiftning, vilka tillstånd som kan behövas och vilken kontrollmyndighet som är aktuell. Vi går igenom vad du ska tänka på i utformningen av din livsmedelslokal, med tanke på flöden och val av olika material på väggar, golv och inredning.

Plats & tid

Digitalt via Skype
den 14 november kl 9.30-13.
Anmälan senast den 7 november.

Avgift

300 kr exkl moms. 

Frågor

Johanna Eriksson 010-224 52 23
johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se

 

Foto: Karin Persson

Lähäckar - bra både för biologisk mångfald och odlare

Lähäckar ger både mindre vinderosion och mindre avdunstning. Dessutom bidrar de till mer biologisk mångfald. Hur anlägger du? Vilka växter är bra? Vilka ytterligare intäkter kan du få av häckarna? Ta del av pionjären Rune Karlssons 40 års erfarenhet av lähäckar.

Plats & tid

Folkets hus, Vänersborg
den 14 november kl 18.30-21.
Anmälan senast den 7 november.

Avgift

Aktiviteten är kostnadsfri.

Frågor

Kirsten Jensen 010-224 52 29
kirsten.jensen@lansstyrelsen.se

 

Foto: Christina Åkerman

Blommade trädor, remsor och brunnar

Blommande trädor, remsor och brunnar är nyttiga både för den biologiska mångfalden och för dig som odlare. De kan ge dig bättre arrondering, fler nyttodjur, bättre pollinering av grödan. Hur använder du din miljönytta på bästa sätt?

Plats & tid

Vara folkhögskola, Vara
den 23 november kl 18.30-21.
Anmälan senast den 16 november.

Avgift

Aktiviteten är kostnadsfri. 

Frågor

Christina Åkerman 010-224 52 72
christina.akerman@lansstyrelsen.se

 

Foto: Karin Jarl

Ekologisk biodling

Vill du få inspiration från andra ekologiska biodlare? Är du nyfiken på ekologisk biodling i andra länder? Vi kommer att prata om ekologisk biodling i EU och en ekologisk biodlare kommer att berätta om sitt biodlingsföretag.

Plats & tid

Digitalt via Skype
den 24 november kl 9-12.
Anmälan senast den 20 november.

Avgift

Aktiviteten är kostnadsfri.

Frågor

Karin Jarl 010-224 56 51
karin.jarl@lansstyrelsen.se

 

Om nyhetsbrevet

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ansvarig utgivare: Lena Björkqvist, lena.bjorkqvist@lansstyrelsen.se
Redaktör: Nina Goos, nina.goos@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick