Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyhetsbrev

Penningtvätt
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Hösten 2023

Detta är ett gemensamt nyhetsbrev från länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Nyhetsbrevet ger dig som verksamhetsutövare information med syfte att stärka din kompetens och förmåga att skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationella nyheter

Reservera datumet redan nu!

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism bjuder in till en digital penningtvättskonferens
den 15 november.

Den digitala heldagskonferensen är öppen för alla men vänder sig främst till verksamhetsutövare.
OBS! Ingen föranmälan krävs.
Mer information hittar du på Samordningsfunktionens hemsida här.

Nytt utseende i goAML

Under hösten 2023 sker en förändring av struktur på information som skickas in till goAML.

Förändringen kräver förberedelser och eventuellt åtgärder hos er som rapporterar. Detta ser olika ut beroende på hur ni rapporterar. Finanspolisen kommer att skicka ut mer information under hösten till de verksamhetsutövare som är registrerade i goAML .

För webbrapportörer innebär förändringarna att webbportalen kommer att se något annorlunda ut, med möjlighet att lägga till mer information samt att viss information läggs in på ett nytt sätt.
Ni som rapporterar manuellt via webben behöver inte göra något just nu. Den 6 november sker ändringarna i webbportalen och då kan ni endast rapportera enligt det nya sättet.

För att kunna uppfylla lagens krav om att rapportera utan dröjsmål är det bra att din verksamhet redan är registrerad i goAML.
Registrera din verksamhet i goAML här.
Läs mer om Finanspolisens arbete och rapporteringssystemet goAML här.

Rapport om finansiell och ekonomisk brottslighet

I den 58-sidiga rapporten, den första på detta tema, lyfter EU:s brottsbekämpande organ Europol aktuella och framväxande hot inom finansiell och ekonomisk brottslighet.

Med hjälp av insikter och exempel från verkligheten görs analyser kring hoten från penningtvätt och korruption och hur de har utvecklats till följd av bland annat tekniska och geopolitiska förändringar. Behovet av att ett starkare samarbete mot ekonomisk brottslighet inom EU lyfts fram. Trots ökande ansträngningar från myndigheterna beslagtas mindre än två procent av de kriminella nätverkens inkomster varje år.

Hela vårt samhälle har ett ansvar att inte bidra till att kriminella kan gömma och återinvestera kriminellt anskaffade tillgångar.
Du som verksamhetsutövare har, utifrån penningtvättslagen, ett ansvar att förebygga och förhindra att din verksamhet utnyttjas och vid misstanke rapportera till Finanspolisen.
Europols rapport kan bidra med viktig information kring bland annat modus för penningtvätt att vara uppmärksam på.

Läs mer om Europol här.
Läs Europols rapport "THE OTHER SIDE OF THE COIN An Analysis of Financial and Economic Crime" här.

Lägesbild om organiserad brottslighet 2023

Sedan 2009 samverkar tolv myndigheter i en gemensam satsning mot organiserad brottslighet. Myndigheterna har tagit fram en gemensam lägesbild som bland annat identifierar hot och sårbarheter som bedöms ha störst påverkan på arbetet mot organiserad brottslighet och på samhället i stort.
De Iidentifierade hoten är:

  • den ekonomiska brottsligheten som ett allt viktigare inslag i organiserad brottslighet

  • den geografiska utbredningen av organiserad brottslighet och dess påverkan på lokalsamhället

  • den globala brottsarenan

  • otillåten påverkan


De identifierade sårbarheterna är:

felaktiga registeruppgifter som dörröppnare för brottslighet

den gränsöverskridande arenan som både är fysisk och digital

Läs mer om den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet här.


Läs den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet 2023 här

Ökat hot kopplat till terrorism och extremism

Samhällsutvecklingen innebär ett ökat behov av vaksamhet för att du som verksamhetsutövare ska kunna skydda din verksamhet mot att bli en möjliggörare för terrorfinansiering.

I Finanspolisens information om finansiering av terrorism ges bland annat exempel på tillvägagångssätt (modus) att vara uppmärksam på.
Läs Finanspolisens informationsmaterial om terrorfinansiering här.

Med anledning av det ökade hotet mot Sveriges säkerhet fick samverkansrådet mot terrorism den 27 juli 2023 i uppdrag att ytterligare stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och våldsbejakande extremism.

Det allvarliga säkerhetsläget är något som beräknas bestå under en längre tid. Uppdraget kommer att redovisas under tre år med start den 1 september 2024.
Läs mer om regeringsuppdraget här.
Läs mer om samverkansrådet mot terrorism här.

Penningtvätt - ett växande problem

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har släppt en rapport där utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten sedan 1980-talet beskrivs. Rapporten ger en fördjupad bild av hur brottsutveckling och kriminalpolitik har satt sina spår i brottsbekämpning, kontrollsystem och myndighetsutveckling.

I rapporten finns även resonemang kring framtida utmaningar, där penningtvätt förutspås innebära ett växande problem.
Det har att göra med att olika aktörer bedöms få ett allt större behov av att tvätta pengar, inom både bank- och finansieringssektorn och i bolag med olika inriktningar.

Läs BRÅ:s rapport "EKONOMISK BROTTSLIGHET Kriminalpolitik, brottsutveckling och brottsbekämpning från1980-talet till idag" här.

Om nyhetsbrevet

Detta är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till dig som är anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Syftet med nyhetsbrevet är att informera dig som verksamhetsutövare om penningtvättslagen, lagförändringar, omvärldsbevakning, föreläsningar och ställningstaganden. Foton är från Mostphotos.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick