Länsstyrelsen Västra Götaland

Miljöskydd Västra Götaland

Nyhetsbrev november 2023

Miljöskydd Västra Götaland
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Vi tar kliv mot grön omställning

Leende kvinna med mörkt hår i kostym mot en blå bakgrund.

Monique Wannding, chef Miljöskyddsavdelningen 

Västra Götaland står inför ett skifte inom industri- och transportsektorn. Det påverkar länet på ett genomgripande sätt och är samtidigt en stor möjlighet för alla som bor och verkar i länet, och för landet som helhet. Skiftet drivs fram av en grön omställning, från fossil energiförsörjning och fossila råvaror, till elektrifiering och förnybara råvaror. Det innebär investeringar i länet av historiskt stor omfattning. Genom Länsstyrelsens beredning av havsbaserad vindkraft bidrar vi till den gröna omställningen. Nedan kan ni läsa om de vindkraftsparker till havs som vi just nu bereder för att regeringen ska kunna fatta rätt beslut.

PFAS är samlingsnamnet på en stor och komplex grupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och att de påverkar människors hälsa och reproduktion. Länsstyrelsen jobbar med PFAS inom en rad olika områden, till exempel provtagningar i fisk, sanering av förorenade områden och undersökningar i sediment. Och just undersökningar i sediment har vi nyligen fått drygt 28 miljoner kronor av Naturvårdsverket för. De pengarna kommer vi använda för att verifiera misstänkt förorening av PFAS för att i ett senare skede underlätta tillsynen av PFAS-förorenade områden. PFAS-problematiken är omfattande och detta är ett viktigt steg på vägen.

Nu har också den nya Miljötillståndsutredningen startat. Syftet med utredningen är att säkra näringslivets konkurrenskraft, öka investeringsviljan och främja en effektiv industriell klimatomställning, vilket bidrar till att klimat- och miljömålen kan nås. Utredningens ska redovisa sitt betänkande senast den 15 december 2024 och ni kan läsa mer nedan.

En riktigt glad nyhet är att Klimatlöftet för företag nu har startat igång! Projektet drivs av Västsvenska Handelskammaren i samverkan med Klimat 2030 och Företagarna Västra Götaland. 92 företag är med och totalt har de antagit 619 löften. Vi ser fram emot att få följa Klimatlöftet och allt gott klimatarbete som görs av företagen!

Jag ser också fram emot fortsatt god samverkan med er och önskar er en fortsatt god höst och trevlig läsning!

Bästa Hälsningar
Monique Wannding, chef för Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen Västra Götaland

Ny Miljötillståndsutredning

Ulrika Samuelsson, chef för miljöprövningsenheten på Länsstyrelsen

Nu har den nya Miljötillståndsutredningen startat. Uppdraget från regeringen innebär att se över och lämna förslag på hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken kan förenklas och förkortas genom att göra prövningen mer flexibel och effektiv. Sýftet är att säkra näringslivets konkurrenskraft, öka investeringsviljan och främja en effektiv industriell klimatomställning, vilket bidrar till att klimat- och miljömålen kan nås. Utredningens ska redovisa sitt betänkande senast den 15 december 2024.

- Det har varit flera utredningar på samma tema de senaste åren. Låt oss hoppas att denna utredning kommer fram till effektiva förslag som också politiken är villig att genomföra, säger Ulrika Samuelsson, enhetschef på Miljöprövningsenheten. 

 

Många samråd inför tillståndsansökan under 2023

Foto: mostphotos.com

Hittills under 2023 har vi fått in drygt 70 samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vilket ska jämföras med tidigare år där vi haft som mest 55 samråd på ett år. Det är mycket positivt men tar också mycket tid. Än så länge håller vi dock våra mål för handläggningstider i stort.

- Vi har haft de flesta samråden på solceller och täkter. Solceller är en frivillig tillståndsprövning och en helt ny bransch för oss. Den vanligaste och ordinarie processen är att Länsstyrelsen granskar en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. För större anläggningar, där det kan finnas fler motstående intressen, kan det finnas fördelar för företagen att ansöka om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken istället. Det är företaget själv som avgör vilken process som passar dem bäst, säger Ulrika Samuelsson, chef för miljöprövningsenheten på Länsstyrelsen.

 

Statsbidrag för verifierande fältprovtagning av PFAS-förorenade områden och förorenade sedimentområden

Foto: mostphotos.com

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ansökt och beviljats 28,2 miljoner kronor i bidrag för att undersöka PFAS och förorenade sediment. Det är hos Naturvårdsverket som ansökningarna gjorts.

Verksamheterna som riskerar att ha PFAS-föroreningar har slumpmässigt valts ut för att undersökas. Länsstyrelsen har valt ut sju objekt som ska undersökas i år. Utöver dem har länsstyrelsen ansökt och beviljats bidrag för att undersöka 40 PFAS-objekt och 40 sedimentobjekt år 2024 och 60 PFAS-objekt och 60 sedimentobjekt år 2025.

Syftet med de verifierande fältprovtagningarna är att verifiera misstänkt föroreningsskapa enligt 10 kap. miljöbalken för att i ett senare skede underlätta tillsynen av PFAS-förorenade områden och förorenade sedimentområden.

 

Mångmiljonsatsning i jakten på PFAS i länet | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Hallå där Lena Niklasson! Vad händer inom havsbaserad vindkraft?

Lena Niklasson, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen och samordnare för prövningar av Havsbaserad vindkraft

- Flera havsbaserade vindkraftparker är på gång utanför vår kust. Vi bereder för närvarande två ansökningar, det är vindkraftsparkerna Poseidon och Mareld. Inga parker har fått tillstånd ännu.

Vilken vindkraftspark har kommit längst?

- Poseidon är den som kommit längst. I samband med kungörelsen kom många myndigheter och organisationer in med synpunkter på ansökan. Nu kommer vi att väga samma olika interssen och lämna ett beslutsförslag till regeringe i början av 2024. Det är sedan regeringen som fattar beslut om parken får byggas.

Vad händer med Mareld?

- Vindkraftsparken Mareld har inte kommit lika långt. Där har sökanden nyligen kompletterat ansökan och vi planerar att kungöra den inom kort. Då kan du lämna synpunkter på denna ansökan.

Havsbaserad vindkraft | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

 

Kort fakta om vindkraftsparkerna till havs

Fakta Poseidon

 • KonTiki Vind AB

 • Max 94 vindkraftverk

 • Max totalhöjd 340 meter

 • Produktion 5,5 TWh

 • Flytande fundament

Fakta Mareld

 • Mareld Green Energy AB

 • Max 165 vindkraftverk

 • Max totalhöjd 350 meter

 • Produktion 12 TWh

 • Flytande fundament

Fakta Västvind

 • West Wind Offshore AB

 • Max 50 vindkraftverk

 • Max totalhöjd 320 meter

 • Produktion 4 - 4,5 TWh

 • Bottenfasta eller flytande fundament

Klimatlöftet för företag igång! 619 löften totalt

 

Den 1 oktober startade Klimatlöftet, ett nytt initiativ för företag som vill minska sin klimatpåverkan och stärka sin gröna konkurrenskraft. Företag från hela Västra Götaland medverkar, och en rad olika branscher är representerade. Projektet drivs av Västsvenska Handelskammaren i samverkan med Klimat2030 och Företagarna Västra Götaland. 92 företag är med denna omgången och totalt har de tagit 619 löften.

Del av Klimat 2030

Som en del av kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” vänder sig Klimatlöftet till små- och medelstora företag som vill minska sin klimatpåverkan. Tanken med satsningen är att få fler företag att lyckas med insatser som gör skillnad på riktigt och bidra till att minska de totala utsläppen i Västra Götaland. Företag som antar klimatlöften får under ett års tid kostnadsfritt stöd genom exempelvis webbinarium, rådgivning, workshops och samverkan.

Om Klimatlöftet för företag
https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/klimatloftet/

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrev Miljöskydd Västra Götaland vänder sig i första hand till verksamhetsutövare i Västra Götaland. Det kommer ut ett par gånger per år och kommer bland annat innehålla nyheter inom miljölagstiftningen, goda exempel från verksamheter och allmänt om Länsstyrelsens roll och planer inom miljöområdet, samt förmedla viktiga information från andra myndigheter. Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götaland är ansvarig utgivare av nyhetsbrevet.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick