Länsstyrelsen Västra Götaland

Alkohol, tobak och rökfri miljö

Nyhetsbrev december 2023

Alkohol, tobak och rökfri miljö
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsens rättsfallsgenomgång

Den 13 december bjöd Länsstyrelsen in till en digital genomgång av de viktigaste rättsfallen inom alkohol- och tobaksområdet under 2023. För er som inte hade möjlighet att delta så finns genomgången att se i efterhand på Länsstyrelsens Mediaflowkanal i två veckor framåt.

Ni hittar presentationen från genomgången nedan.

rättsfallsgenomgång alkohol och tobak 2023.pdf

Grundutbildning för alkoholhandläggare inställd

Tyvärr måste vi meddela att den planerade grundutbildningen för tobakshandläggare den 30–31 januari är inställd. Förhoppningsvis återkommer vi med utbildningen till hösten 2024.

Myndighetsanalys av Folkhälsomyndigheten

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Folkhälsomyndigheten. Statskontoret ska dels analysera:

  • hur Folkhälsomyndigheten fullgör sina uppgifter,
  • om bildandet av Folkhälsomyndigheten har lett till en ändamålsenlig och effektiv organisation för det samlade folkhälsoarbetet på nationell nivå,
  • hur Folkhälsomyndighetens samverkan med och stöd till myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer inom folkhälsoområdet fungerar och kan utvecklas,
  • utvecklingsområden som är särskilt viktiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt

Statskontoret ska senast den 31 maj 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

Regeringen föreslår att den, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska få meddela föreskrifter om vilka upphettade tobaksvaror som ska anses ha karakteristisk smak. Bedömningen görs att kravet på informationstext och kombinerade hälsovarningar bör regleras genom myndighetsföreskrifter.

Regeringen bedömer att kommunens, länsstyrelsens och Folkhälsomyndighetens nuvarande tillsynsansvar även bör omfatta de nya kraven. Folkhälsomyndigheten och kommunen bör få ta ut avgifter för sin tillsyn. Sekretess bör gälla i Folkhälsomyndighetens och kommunens tillsyn.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2024.

Nytt från Folkhälsomyndigheten


Informationsbrev

Folkhälsomyndigheten har startat ett informationsbrev som vänder sig till dig som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Du kan börja prenumerera genom att följa denna länk.

Nya vägledningar

Folkhälsomyndigheten har publiceratat följande vägledningar inom alkohol- och tobaksområdet. 

Vägledning för tillsyn av detaljhandel med tobaks- och nikotinprodukter.

Vägledning för tillsyn av detaljhandel med folköl. 

Förslag på checklista för tillsyn av detaljhandel. 

Vägledning för kommunernas tillsyn över märkning. 

Nya föreskrifter för tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 december träder nya föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp i kraft. Det nya är att även tobaksfria nikotinprodukter omfattas.

Stark kritik mot Sveriges tobakspolitik

Sverige följer inte tobakskonventionens krav på att hålla tobaksindustrin borta från folkhälsopolitiken, enligt rapporten The Global Tobacco Industry Interference Index. Sverige hamnar på plats 53 av 90 undersökta länder, vad gäller följsamhet. Ungas nikotinberoende i Sverige kan kopplas till tobaksindustrins politiska inflytande, enligt rapporten.

 

God Jul & Gott Nytt År

Avslutningsvis vill vi som arbetar inom Länsstyrelsens alkohol- och tobakstillsyn önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Om nyhetsbrevet

Alkohol, tobak, e-cigg & rökfri miljö är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lyfter sådant som är aktuellt på området.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick