Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev februari 2024

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nu samlar vi in projektförslag inför 2025

Har du förslag på projekt som du vill att vi ska jobba med nästa år? Ta chansen och skicka in dina idéer om möjliga kommande projekt inom Miljösamverkan Sverige. Vi tar emot förslag från dig som jobbar på en länsstyrelse eller någon av de centrala myndigheter som ingår i Miljösamverkan Sverige.
Du som jobbar med tillsyn och prövning inom miljöbalkens område:
Vilka knepiga frågeställningar funderar du över?
Saknar du handläggarstöd inom ett specifikt område?
Tycker du att det är dags för en nationell tillsynskampanj i en aktuell fråga?

Förslagslådan är öppen till och med den 29 februari 2024.

Du lämnar ditt förslag via vår webb:

Lämna in dina projektförslag inför 2025! (miljosamverkansverige.se)

Tack för ditt bidrag, vi ser fram emot att få se ditt förslag!

Utvinningsavfall – täkter

Illustration av arbetsmaskin i en täkt.

Illustration: Dietmar Kämmerling

När uppkommer det utvinningsavfall vid en täkt? Vilka kriterier behöver vara uppfyllda för att en restprodukt istället ska kunna ses som en biprodukt? Hur ska man resonera för att avgöra vad som är vad? I vårt nya handläggarstöd får du reda på detta och mycket mera.

Vi ger till exempel stöd för bedömning av avfallshanteringsplaner och hur frågan om det uppkommer utvinningsavfall vid en täkt lämpligen hanteras vid prövning respektive tillsyn. Du hittar även grundläggande information i handläggarstödet om lagstiftningen och intressanta domar inom området.

Utvinningsavfall - täkter (miljosamverkansverige.se)

Illustration som visar en damm i ett landskap.

Illustration: Dietmar Kämmerling

Omprövning vattenverksamheter – dammar

Ett nytt handläggarstöd om omprövning av vattenverksamheter finns på vår webb. Vi har fokuserat på omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. Många tillstånd för dammar är gamla och otidsenliga och behovet av omprövningar är stort. Ett viktigt syfte med omprövning av ett tillstånd för en damm är att både anläggningen och verksamheten som bedrivs vid den ska uppfylla gällande miljökrav, bland annat fastställda miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Handläggarstödet beskriver hela processen – från det förberedande stadiet tills dess en omprövning prövats i domstol.

Omprövning av vattenverksamheter - dammar (miljosamverkansverige.se)

Ny utgåva av fälthandboken IAS

Omslagsbild på boken Invasiva främmande arter i Sverige. På bilden syns illustrationer av växter och djur.

Tredje upplagan av fälthandboken Invasiva främmande arter i Sverige. Foto: Anna Lejon

Nu finns det en rykande färsk utgåva av fälthandboken om invasiva främmande arter. Detta är den tredje utgåvan av handboken och den vänder sig, precis som den första, till länsstyrelsernas fält- och tillsynspersonal. Fälthandboken har tillägg av samma nio arter som fjolårets utgåva till kommunerna, men den är även uppdaterad med fler detalj- och jämförandebilder.

IAS-utställning i Västerbotten

Illustration av en bukett med blommor och djur och texten Våra ovälkomna gäster.

Foto: Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten

När Naturum i Vindelfjällen Ammarnäs avslutade utställningen "Våra ovälkomna gäster" om invasiva främmande arter (IAS) valde Länsstyrelsen Västerbotten att sätta upp utställningen under en veckas tid i personalkafeterian i Umeå. Miljösamverkan Sverige passade på att delta vid invigningen och både visa upp den nya fälthandboken och prata med kollegor om hur viktiga de är i egenskap av fält- och tillsynspersonal när det kommer till inrapportering.

Ett järnvägsspår och texten START.

Foto: Pixabay

Årets nya projekt

2024 års nya projekt drar successivt i gång under året:

  • Under det första kvartalet planerar vi att starta projekten om tillsyn av vattenskyddsområden respektive produktion av vätgas – i prövning och tillsyn. Vi ser gärna ytterligare någon eller några deltagare från länsstyrelserna till projektet om vätgas.
  • I kvartal tre drar projektet i gång som ska jobba med överlåtelse av tillsyn till kommuner.

Projektet om Natura 2000 – vattenverksamheter har i dagsläget alltför få deltagare varför vi ännu inte vet om och när vi kan starta det. Projektet om tillsyn av traditionell asiatisk medicin kommer vi att genomföra i samverkan med Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Utbildningen om naturvärdesinventeringar planerar vi som bäst för och återkommer längre fram med information till dem som är berörda.

Om du jobbar på en länsstyrelse och vill vara med i projekten om Natura 2000 – vattenverksamhet eller produktion av vätgas – i prövning och tillsyn är du välkommen att kontakta oss.

E-post miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Mer information om projektförslagen hittar du i vår verksamhetsplan. Projektförslagen utgör grunden för de kommande projektplanerna.

Verksamhetsplan 2024–2026 (miljosamverkansverige.se) (pdf-fil)

Följ vårt arbete på LinkedIn och Youtube

Du vet väl om att vi har en LinkedIn-sida? Och en Youtube-kanal? På LinkedIn kan du följa vad vi gör till vardags och på Youtube finns alla våra inspelade webbinarier och utbildningar.

Miljösamverkan Sverige - LinkedIn

Miljösamverkan Sverige - YouTube

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick