Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyheter för djurhälsopersonal

Nyhetsbrev februari 2024

Nyheter för djurhälsopersonal
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

9

april

Länsstyrelsen bjuder in till seminarium om ViLA

Kl. 13.00-16.00, 9 april 2024 i Länsstyrelsens lokaler i Skara.

Anmäla dig här senast 2 april 2024.

Skicka in dina frågor redan nu, om ViLA och de nya föreskrifterna som reglerar området, som du vill att vi belyser under seminariet till ulf.lovdahl@lansstyrelsen.se. Dina frågor behöver vara inne senast måndagen 25 mars 2024.

Har du anmält dig - detaljerad dagordning får du i slutet av mars.

Hjälp oss förebygga att djur blir övergivna

Länsstyrelsen tar ofta emot klagomål om bristande djurhållning, där djurhållaren plötsligt har blivit sjuk, eller av annan anledning inte orkar ta hand om sitt djur längre.

Djur som lämnas ensamma eller inte tas omhand i tillräcklig utsträckning, kan behöva omhändertas av Länsstyrelsen eller polisen. Omhändertaganden som många gånger skulle kunna undvikas, genom att den som är djurhållare hade föreberett en plan för djuret, vid den händelse att man själv inte kan ta hand om sitt djur.

Här finns ett infoblad om detta, som du gärna får dela med dig av till djurhållare du träffar i ditt arbete:

Vem tar hand om mitt djur när jag blir sjuk eller inte orkar längre? (lansstyrelsen.se)

Kom hästens anläggningsnummer med på remissen?

Fotograf: Hillevi Upmanis

När SVA konfirmerar en anmälningspliktig sjukdom och ska rapportera det till Jordbruksverket, behöver SVA ange hästens anläggningsnummer.

För en smidig smittspårning och sjukdomsövervakning är det viktigt att du som provtar skriver med hästens anläggningsnummer på remissen för det inskickade provet.

Årets tillsyn av djurhälsopersonal

Under 2023 startade vi på Länsstyrelsen en omfattande uppdatering av vårt register över länets djurhälsopersonal. I den planerade kontrollverksamheten satte vi fokus på veterinärer med förskrivning inom villkorad läkemedelsanvändning (ViLA), samt veterinärer som tidigare har rapporterat djursjukdata till Jordbruksverket via Söderhamn.

Bristerna som upptäckts vid kontroll handlade bland annat om: Bristande journalföring, bristande inrapportering av djursjukdata till Jordbruksverket. Otydliga/bristande instruktioner till djurhållare, inte inkommit med ViLA-anmälan i tid, inte har försäkrat sig om att djurhållaren hade genomgått utbildning i ViLA, samt att det saknade skriftlig överenskommelse med djurhållaren gällande ViLA.

Under 2024 fortsätter vi med att prioritera kontrollen av veterinärer som förskriver läkemedel till livsmedelsproducerande djur. Kontrollen av ViLA-veterinärer kommer att ha fokus på veterinärer som förskriver veterinärmedicinska preparat för mjölkproduktion-nötkreatur och köttproduktion-gris. Vid kontrollurval och i samband med tillsyn använder Länsstyrelsen i allt större utsträckning uppgifter från E-hälsomyndigheten, där uppgifter om veterinärers förskrivning och rekvisitioner kan begäras ut.

 

Hästhållningskunskap

SLU och SVA har tillsammans skapat en kunskapssajt dit djurhållare med flera kan hänvisas för faktakunskap baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

På HästSverige finns ca 800 sidor med kunskap om hästen, hästhantering, hästnära miljö mm. Sidorna är skrivna så att informationen ska vara lätt att förstå. För den som vill veta mer finns möjlighet till fördjupning och det finns även länkar till forskningsartiklar.

På sajten finner man förutom beskrivande text även enkla, kortare kurser med tillhörande quizzar. Man kan därtill lyssna till inspelade föreläsningar som exempelvis beskriver hur man kan öva smärtbedömning hos häst.

HästSverige (hastsverige.se)

Följ oss på sociala medier!

Fotograf: Hillevi Upmanis

Under året kommer vi lägga ut säsongsbetonad information för djurhållare, nyheter och allmänt bra-att-veta på våra sociala media. Du hittar oss på:

Länsstyrelsen Västra Götaland | Facebook

LänsstyrelsenVästraGötaland (@lansstyrelsenvg)

Vi tar gärna emot tips om information att gå ut med. Kanske möter du i ditt arbete återkommande missförstånd eller kunskapsluckor hos dina kunder. Här kan vi hjälpas åt att höja kunskapsnivån! Maila tips till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet.

Anmäl via e-post eller djurskyddstelefonen
Telefonnummer: 010-224 50 50 Vardagar 9-11:30. Övrig tid, ring polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar)

Eller skicka in din anmälan via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se  Skriv i rubriken: Bristande djurhållning – anmälan från djurhälsopersonal.

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna, eller ringa till länsveterinärernas gruppnummer 010-224 50 25 alternativt e-posta till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Det finns en E-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA.

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress, arbetsplats mm. De har ett formulär för detta. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Om nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet kan du läsa om nyheter och aktuella händelser som berör dig i ditt yrke när det gäller lagstiftningen. Exempelvis läkemedelsanvändning, smittskydd, djurskydd.
Nyhetsbrevet riktar sig till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Målet är att så många som möjligt av djurhälsopersonalen på ett enkelt sätt ska få tillgång till information från oss.
Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år – februari, juni och oktober.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick