Länsstyrelsen Västra Götaland

Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri miljö

Nyhetsbrev mars 2024

Alkohol, tobak och rökfri miljö
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Dom avseende överlåtelse av egenkontroll i obemannad butik 

Den 21 februari meddelade förvaltningsrätten i Linköping dom i ett mål som avser försäljning av tobak i en obemannad livsmedelsbutik som bedrivs genom franchise.

Bolaget nekades detaljhandelstillstånd till tobaksförsäljning då bolaget inte uppfyllde kraven för egenkontrollprogram. Utlämnandet av tobaksvarorna skulle ske via en automat inne i butiken. För åtkomst till butiken behövde kunden legitimera sig med BankID varefter en kamera startade. Bedömningen av kundens ålder skulle ske via kamera av personal hos franchisegivaren och kunden kunde då uppmanas att visa legitimation i kameran. Av egenkontrollprogrammet framgick inte hur sökanden säkerställde att personalen hos franchisegivaren skulle få utbildning om gällande regler kring försäljningen. Då det inte var sökanden som skulle ansvara för kontrollen vid utlämnandet av tobaksvarorna skulle sökanden inte ha fullständig kontroll över försäljningen. Den kontroll som skulle ske via en webkamera förutsatte att det fanns en fysisk person som utförde kontrollen under samma tider som bolaget bedrev sin verksamhet, dvs dygnets alla timmar och det hade inte framgått att franchisegivaren hade åtagit sig ett sådant ansvar.

Läs domen i sin helhet nedan.

dom 9322-23.pdf

  

 

Grundutbildningar inom alkohol och tobak

 

Under våren kommer Länsstyrelserna att genomföra nya två nya tillfällen av grundutbildningar inom alkohol- respektive tobaksområdet.

Utbildningarna riktar sig till dig som är ny i rollen som alkohol- och tobakshandläggare, eller som har jobbat upp till något år.

Grundutbildning för nya tobakshandläggare

Utbildningen hålls på Scandic S:t Jörgen i Malmö den 23-24 april och handläggare från hela landet är välkomna att deltaga. Antalet platser är begränsade. Du hittar mer information och anmäler dig via Länsstyrelsen i Örebro. Sista anmälningsdatum är den 5 april. 

inbjudan tobaksutbildning april.pdf
 

Grundutbildning för nya alkoholhandläggare

Utbildningen hålls på Scandic Radisson Blu i Stockholm den 22-23 maj 2024. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort via mejl tillsammans med information om hur du anmäler dig.  

Nytt från Folkhälsomyndigheten 

 

Ändringar i spårbarhetsmärkning på tobaksvaror

Ändringar har gjorts i den genomförandeförordning som bland annat reglerar spårbarhetsmärkning på tobaksvaror.

Du som gör tillsyn på spårbarhetsmärkningen kommer att märka det genom att:

  • Den mänskligt läsbara koden är längre (18 tecken istället för 14).
  • På styckförpackningarna kan det stå TTT eller EU TTT vid spårbarhetsmärkningen. Det är inte ett krav så det kommer att finnas styckförpackningar även utan denna märkning.
  • På aggregerande förpackningar, exempelvis limpor, ska det stå EU TTT. Det är ett krav.

Ovanstående märkningar är således korrekta. De nya reglerna gäller från och med den 21 december 2023. Under en period kan det finnas produkter med både gammal och ny märkning.

Du hittar reglerna i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/448.

Folkhälsomyndigheten kommer att arbeta in ändringarna i sin vägledning för kommunernas tillsyn

 

Tobaksregistret tillgängligt för kommuner och länsstyrelser

Kommuner och länsstyrelser har numera åtkomst till försäljningstillstånd för tobak i Alkohol- och tobaksregistret. Som handläggare i kommunen kan du ansöka om administratörs- eller läsbehörighet. I administratörsrollen ingår att själv kunna registrera ändra och avsluta tillstånd i registret. Med läsbehörighet kan du endast läsa tillstånden.

Du ansöker om användarkonto här. 

 

Uppdaterad tillsynsvägledningsplan

I Folkhälsomyndighetens uppdaterade tillsynsvägledningsplan kan du se vilken vägledning myndigheten planerar och på vilket sätt den kommer att ges. Du hittar också en uppföljning av den vägledning som genomfördes under 2023.

 

 

Skatteverket ändrar sekretessbedömning 

Skatteverket har gjort en ny bedömning att uppgifter om inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst från och med inkomstår 2023 inte är offentliga. Den summerade förvärvsinkomsten är fortsatt offentlig. Uppgifter om inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst innan inkomstår 2023 kommer fortsatt vara offentliga.
 

Tillsynsplaner för 2024

Länsstyrelsen vill påminna de kommuner i länet som fattat beslut om nya tillsynsplaner att skicka in dem till Länsstyrelsen i enlighet med 9 kap. 2 § 3p alkohollagen. Tillsynsplanen skickas in via Länsstyrelsens e-tjänst och ni anger diarienummer 4232-2024.

Rapport om hälsoeffekter av elektroniska cigaretter och nikotinsnus

Göteborgs universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland tagit fram en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om hälsoeffekter av elektroniska cigaretter och nikotinsnus. Rapporten ska bidra med kunskap till personal som möter unga i sitt arbete samt beslutsfattare, tjänstemän och handläggare på lokal, regional och nationell nivå.

Läs publikationen i sin helhet nedan. 

kunskapssammansta llning e-cigaretter och nikotinsnus.pdf

 

Utbildningar och handläggarträffar

28

maj 

Handläggarträff tobak 

Den 28 maj kl. 9-11 planerarar länsstyrelsen att genomföra en digital handläggarträff inom tobak för länets tobakshandläggare. Inbjudan och program kommer att skickas ut längre fram i vår. 

15-16

okt

Samverkanskonferens - Marstrands havshotell

Den 15-16 oktober 2024 planerar Länsstyrelsen i Västra Götaland och Halland för en samverkanskonferens för länens alkohol och tobakshandläggare på Marstrands havshotell. Inbjudan tillsammans med program kommer att skickas ut längre fram men vi ber er att redan nu avsätta datumen i era kalendrar.Om nyhetsbrevet

Alkohol, tobak, e-cigg & rökfri miljö är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lyfter sådant som är aktuellt på området.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick