VISS nyheter

april 2024

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
Vandrare blickar ut över ett magnifikt fjällandskap med gröna dalar och en turkos sjö.

BIld av Henning Sørby|Pixabay

Se norska miljömål

i Vattenkartan

I Vattenkartan som du hittar på VISS webbplats har du sedan tidigare kunnat se  ”Vannforeskriften Norge” med Norges status- och riskbedömningar.

Nu går det även att se "miljömål" som motsvarar de svenska miljökvalitetsnormerna. Du kan också att klicka fram mer information om vattenförekomsterna och läsa om undantag, med mera.

Det finns även en bakgrundskarta ”Topografisk Norgekarta (WMS-tjänst)”.

Utvalda lager i Vattenkartan (lansstyrelsen.se)

Lugn flod omgiven av grönskande träd i ett skogslandskap.

BIld av Manfred Antranias Zimme|Pixabay

Reviderad indelning

av vattenförekomster

Vattenmyndigheterna har nu reviderat indelningen av vattenförekomster.

Den nya indelningen används som arbetsmaterial tills den slutligen slås fast 2027. Den ligger till grund för mycket av det arbete som görs inför vattenförvaltningscykel 4. 

Den nya indelningen syns inte i nuvarande VISS, men kommer att finnas med i VISS 2.0 vid slutleveransen 2025. 

Vattenförekomstindelning i webbGIS (lansstyrelsen.se)

 

EU-rapporteringen

Vattenmyndigheterna meddelar att materialet för rapporteringen av tredje förvaltningsplanen är klart för leverans till EU-kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten som är ansvarig myndighet har fått materialet för granskning. 

Rapporteringen av förvaltningsplanen klar för granskning | Vattenmyndigheterna

VISS 2.0

Diagram över projektflöde med faser för initiering, genomförande och avslut, samt en cyklisk process med kravanalys, lösningsfas och konstruktion.

Delleverans 1, 1.5 och 2 är klara! Vi är nu på väg emot delleverans 2.5.

Just nu i VISS 2.0

Sedan årskiftet har projektet genomfört två delleveranser. Visningstillfällena den 1 februari och 19 mars riktades främst till de primära målgrupperna som är handläggare på länsstyrelsen och vattenmyndigheterna. Det har varit ett stort intresse med över 80 deltagare per visningstillfälle. 

Delleveranserna har bestått i mallar och importverktyg för att kunna importera data om grundvattenstatus. Det har också kommit en ytterligare utveckling av det nya referensregistret. 

Alla i målgruppen har också fått möjlighet att ta del av utbildningar om dessa nya funktioner. 

– Handläggarna är så klart ivriga att komma igång med att importera. Det är verkligen roligt att vi äntligen har börjat använda det nya systemet på riktigt, säger Anna Lejontand från VISS-support som planerar utbildningarna.  

Delleverans 2.5 ska vara klar 21 maj och kommer att visas för de primära målgrupperna den 23 maj. Delleverans 3 är planerad till 27 augusti och visningen går av stapeln kort därefter. 

Från klättring till kod

Man med keps ler framför ett vattenlandskap.

Mattias Selldén, systemutvecklare. Foto: Privat

En kombination av intresse för datorer och friluftsliv gjorde att Mattias Selldén blev systemutvecklare. Tillsammans med kollegorna i VISS 2.0-projektet skriver han kod som gör digital verklighet av behov och krav.

Steg för steg tar VISS 2.0 form till ett fungerande verktyg. Grundstrukturen börjar fyllas av funktioner som pratar med varandra. Men systemet är komplicerat:

− Vi skriver mycket kod från grunden, det finns inget färdigt att köpa in, berättar Mattias Selldén.

Innan Mattias och hans kollegor kan börja skriva kod har andra medarbetare i projektet samlat in behov, skapat kravställning, modellerat och analyserat möjliga lösningar. Därefter skapas olika uppgifter som systemutvecklare ska lösa under en period på cirka tre veckor. De jobbar ofta i par.

− Vi hämtar uppgiften i form av en digital lapp, kan man säga. Uppgiften kan till exempel vara ”att kunna importera kemisk status grundvatten”. Till det finns det regler så att du inte ska kunna importera fel saker. För kemisk status på grundvatten ska du ju till exempel inte kunna ange en ytvattenförekomst, berättar Mattias Selldén.

Utöver att skapa ny kod finns ett hållbarhetstänk som genomsyrar även systemutvecklarnas vardag.
− Vi följer allmänna principer att inte repetera kod. Vi skriver den så att den kan återanvändas och bygger upp ett bibliotek, förklarar han.

Kan man lösa alla problem med kod?
− Ja, det mesta som har en form av digital lösning.

Vad sätter gränser då?
− Inom organisationer kan det ju finnas begräsningar på grund av säkerhet till exempel. Och om data ska hämtas från olika ställen är vi ju beroende av de leverantörerna.

Mattias Selldén trivs bra med jobbet. Det är roligt med konkret problemlösning, att effektivisera och bygga något som gör nytta. Intresset för datorer har funnits med sedan han var liten och han läste naturvetenskap med IT på gymnasiet. Men vägen till att bli systemutvecklare gick faktiskt genom hans stora intresse för friluftsliv:

− Jag jobbade som guide inom klättring och skidåkning och på hemmaplan jobbade jag på Naturkompaniet. Där var det mycket som fortfarande gjordes på papper, reklamationer till exempel. Så jag digitaliserade det och det används fortfarande vad jag vet, ler han.

Efter några år började han plugga systemutveckling och fick jobb på Länsstyrelsen direkt efter sin kandidatexamen.

Har du nytta av ditt tidigare arbete med friluftsliv här?
− Jag har ju använt Länsstyrelsens karttjänster mycket på fritiden, så dem är jag bekant med sedan tidigare. Men mest har jag nog nytta av det i sociala sammanhang, många på Länsstyrelsen verkar tycka att det är roligt att vara ute!

Gemensamt arbete med termer har upphört

Kanske upplever du att gamla VISS är svårt att förstå?  En stor del av arbetet med att skapa ett nytt och tillgängligt VISS 2.0 handlar om att skapa begripliga begrepp som används i systemet.

Projektgruppen såg tidigt vikten av myndighetsgemensamma och klarspråksgranskade definitioner för att vattenförvaltningen ska bli lättare att förstå. I början av VISS 2.0-projektet skapades därför en arbetsgrupp med representanter från projektet, vattenmyndigheterna, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Arbetsgruppen bearbetade en lista med cirka 500 termer som berör vattenförvaltningen.

Den taktiska styrgruppen inom projektet VISS 2.0 har beslutat att avsluta arbetet i denna myndighetsgemensamma arbetsgrupp.

De definitioner som tas fram inom arbetet med föreskrifter och vägledningar av respektive myndighet bearbetas av myndigheternas egna jurister och kommunikatörer. Den ursprungliga tanken med arbetsgruppens sammansättning var att få med dessa kompetenser från myndigheterna, vilket visade sig vara svårt. Därmed kunde inte arbetsgruppen få gehör för förslag på definitioner.

Arbete med klarspråk fortsätter inom projektet

Arbetet med klarspråk och tydliga definitioner av termer och begrepp fortsätter nu inom projektet, bland annat genom bearbetning av en termlista som ska användas specifikt för VISS 2.0. 

Kontakta VISS-support om du har frågor om arbetet eller vill ha underlag för styrgruppens beslut.

AI-genererade ALT-texter

I detta nyhetsbrev använder vi AI-genererade alternativtexter för att beskriva alla bilder utom toppbilden. 

Kontakt

För VISS-utbildningar, support och övriga frågor, kontakta viss-support@lansstyrelsen.se 

VISS - Vatteninformationssystem Sverige

Så hanterar vi dina personuppgifter

Dela detta utskick