Länsstyrelsen Västra Götaland

Vänerns vattenvårdsförbund

Nyhetsbrev juni 2024

Vänerns vattenvårdsförbund
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Naturmorgon om Vänern - lyssna i efterhand

Fackelblomster på Vänerskär. Foto: Sara Peilot.

 

Naturmorgon i P1 från den 8 juni handlade om Vänerns fågelskär och sandstränder, men lyssnaren fick även höra om sjöns fiskarter och geologi.

Från en restaurerad strand på Arnön i norra Vänern sände Naturmorgon i P1 i lördags. Jan Rees, samordnare sjöfågelinventeringen i Vänern och Martin Sandmark, landskapsvårdare var med och hjälpte till att porträttera Vänern under sändningen. Under programmet fick vi också följa med Dan Mangsbo och Per Gustavsson, Länsstyrelsen Värmland, på den årliga räkningen av fåglar på Vänerns fågelskär. 

Vänerns fågelskär och sandstränder 8 juni 2024 - Naturmorgon | Sveriges Radio

framsidan på fem nya rapporter våren 2024

 

Fem nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern

Nu kan du ta del av fem nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern. Samtliga finns publicerade på webben under publikationer Publikationer-arkiv - Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se)

Vi har tryckt upp en liten utgåva av långtidsutvärderingen av fåglar på fågelskär i Vänerns skärgårdar. Vill du få en tryckt exemplar av denna rapport så får du kontakta Vänerkansliet

Trevligt årsmöte i strålande sol!

Studiebesök vid våtmark i Örslösa i Lidköping. Foto: Sara Peilot

Vänerns vattenvårdsförbund/ vattenråd bjöd in till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 april i Lidbeckska huset i Lidköping. Protokoll och årsmöteshandlingar finns publicerat på Vänerns webb.

Efter årsmötet tackades Frida Nilsson, Lidköpings kommun, av efter fem år som vattenvårdsförbundets ordförande och Tommie Bodin, Kristinehamns kommun, hälsades välkommen som ny ordförande.

Programmet fortsatte sedan med att Amanda Dahl, åtgärdssamordnare för Vänern, berättade om arbetet med planerade åtgärder för Vänerns vikar och närområden. Vi fick också lyssna till Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen AB, som informerade om åtgärder vid sjöar och vattendrag för minskad övergödning och ökad biologisk mångfald. Efter lunch blev det studeibesök där Morgan guidade oss vid en våtmark vid Örslösa strax utanför Lidköping. En våtmark för minskat näringsläckage och för ökad biologisk mångfald, men också som utflyktsmål och rekreation. En trevlig och uppskattad avslutning på årsmötet 2024!

Årsmöte - Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se)

Om algblomning i Vänern i sommar

Torsö, foto: Sara Peilot.

 

Vänern har bra badvattenkvalitet med få rapporter om förhöjda halter av bakterier och förekomst av algblomningar.

De få rapporter som kommer in om algblomningar gäller oftast för instängda, grunda, näringsrika vikar och strandområden med dålig vattenomsättning. Man kan inte med blotta ögat se om en algblomning är giftig eller inte, därför rekommenderas generellt att både djur och människor avstår från bad i vatten där det förekommer en riklig algblomning.

Om du misstänker en blomning av giftbildande blågröna alger, hör av dig till kommunernas miljökontor. Det är kommunen som gör tillsyn över vattenkvaliteten vid de kommunala badplatserna. Be i så fall din kommun att ta prover och skicka till lämpligt laboratorium för analys.

Tips på länkar:

Disktrasa med budskapet - Töm, Tvätta, Torka. Om att förhindra spridning av invasiva främmande arter.

 

Sprid inte främmande arter till våra sjöar i sommar!

Risken för att invasiva främmande arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor.

Vad kan jag göra?

  • TÖM ut allt vatten från din båt, båtmotor eller annan utrustning innan den flyttas. TÖM beteshinken och släpp aldrig ut levande bete som fisk och kräftor i andra vatten än där de fångades.
  • TVÄTTA utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Ta bort växtdelar, djur och gyttja. Använd gärna högtryckstvätt eller båtbottentvätt.
  • TORKA utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Beställ vår broschyr: Broschyr_frammande-arter_SV_2023.pdf (vanern.se)

Läs mer på Vänerns webb: Främmande arter - Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se)

Boka in Vänerdagen i höst!
Torsdagen den 14 november 

Brommö. Foto: Sara Peilot

Torsdagen den 14 november bjuder Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern in till Vänerdagen i Götene. Värd för dagen är Götene kommun.

Boka dagen! Inbjudan och program kommer i höst. 

Välkommen till Vänerdagen 2024 - Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se)

14

NOV

VÄNERDAGEN

Boka dagen!

Inbjudan och program kommer i höst.
Kl. ca 09.30 - 15.30, torsdagen den 14 november 2024 i Götene

Vänervy med texten: Glad sommar önskar Vänerkansliet!
Vänerns vattenvårdsörbund

Om nyhetsbrevet

Vänerkansliet, Länsstyrelsen
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Vänerns vattenvårdsförbund
542 30 Mariestad | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick