Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev september 2020

Social hållbarhet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Illustration: Sofie Kindahl

Nytt metodstöd för jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Länsstyrelsen Västra Götalands län har tagit fram ett digitalt metodstöd för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. I metodstödet kombineras lägesbilder för Västra Götaland med regional jämställdhetsstatistik. Metodstödet riktar sig till personer som arbetar med jämställdhet eller som har ett intresse av jämställdhetsfrågor.

Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland

Foto: Johan Bäverman

Missa inte utställningarna Swedish dads & Zambian dads!

Den 4 till 29 november visas fotoutställningarna Swedish dads och Zambian dads på Stadsbiblioteket i Göteborg. Utställningarna utforskar papparollen och mäns erfarenheter kring föräldraskapet i Sverige och i Zambia.

Utställningarna visas i samarbete mellan Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Håll utkik på vår Facebook-sida Jämställt Västra Götaland – här uppdaterar vi med information om utställningarna och program.

Foto: Ola Kjelbye

 

KONFERENS

Tillsammans mot prostitution och människohandel

Den 10:e december bjuder Länsstyrelsen in till en webbkonferens med fokus på prostitution, människohandel och människoexploatering i Sverige.

Under dagen ges kunskap om aktuell lagstiftning samt vägledning vid misstanke om människohandel.

Under eftermiddagen ges dessutom en fördjupning om utsatta EU/EES-medborgare och människohandel.

Mer information och anmälan

Illustration: Annefrid Sjöman

 

SAVE THE DATE!

Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen den 3/12 genom en nationell samling.

Under dagen deltar ledande experter inom fem spår för ökad delaktighet och jämlikhet: arbetsmarknad, agenda 2030, barnrätt, styrning och ledning av funktionshinderspolitiken samt webbtillgänglighet.

Amat Levin

Foto: Senay Berhe

Minnesdag för avskaffandet av den transatlantiska slavhandeln – 9 oktober

I kölvattnet av Black lives matter-rörelsen höjs allt fler röster mot rasism och bristande representation. Minnesdagen för slaveriets avskaffande påminner om vår koloniala historia och orättvisorna och rasismen som präglar vårt samhälle som en följd därav.

Nätverket Västsverige mot rasism (Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad) medarrangerar programpunkter med syfte att öka kunskapen om afrosvensk historia.

Slumpens barn – samtal med Amat Levin

Att lyssna till koloniala spår i det offentliga rummet

Tobaksodling

Foto: Jan Nijman

Ny punktskatt på övrig tobak

Länsstyrelsen Västra Götaland har under sommaren svarat på en remiss från Regeringen. Lagförslaget innebär att tobaksskatten utvidgas till att omfatta även så kallad övrig tobak. Det är dels obehandlad tobaksråvara, dels rester från tobaksproduktion.

Syftet är främst att komma till rätta med fusk och gränsdragningssvårigheter p.g.a. olika skattesatser.

Konsumtionen av övrig tobak väntas som en följd av den nya skatten övergå till konsumtion av andra sorters tobak, oregistrerad tobak eller att konsumenterna minskar sin konsumtion.

Lättare för asylsökande och nyanlända att hitta aktiviteter

På informationsverige.se lanserar vi nu ”Aktiviteter i Sverige” - en nationell aktivitetskalender riktad till asylsökande och nyanlända.

Kalendern ska göra det lättare att hitta till såväl aktiviteter som föreningsliv.

Många föreningar och andra aktörer driver idag verksamhet för och med asylsökande och nyanlända. Kalendern är ett sätt att synliggöra och sprida dessa verksamheter.

Sök och hitta aktiviteter i ”Aktiviteter i Sverige”

Mer information för dig som vill publicera en aktivitet i ”Aktiviteter i Sverige”

Asylsökande i länet

Den 1 september fanns det 5 671 asylsökande i länet och antalet har minskat de senaste åren.

Länsstyrelsen finansierar idag 46 Tidiga insatser för asylsökande (TIA-insatser) i länet. Under den rådande pandemin nås fler asylsökande än tidigare genom att fler anordnare använder sig av digitala kanaler. Detta innebär att de asylsökande som inte har rätt till reseersättning får en möjlighet att delta i TIA-insatser.

Målgruppen mår allt sämre psykiskt, rapporteras av flera anordnare. För att fortsätta aktivera asylsökande erbjuds insatser i svenska, samhällsinformation, hälsa och arbetsmarknadsrelaterade frågor.

Mer information om målgruppen för TIA-insatser i kommuner i Västra Götalands län

Illustration: Astrid Gynnemo

Tre miljoner mot våld

Länsstyrelsen i Västra Götaland fördelar i år tre miljoner kronor i utvecklingsmedel för universellt våldsförebyggande arbete. Det är en del i arbetet i Länsstyrelsens uppdrag med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Vi ser ett stort engagemang från kommunerna och det pågår många våldsförebyggande initiativ i länet, säger Setareh Shahbazian Wahnström, utvecklare. I tider av kris är det inte ovanligt att verksamheter lägger det förbyggande arbetet på is. Det kan handla om att resurser behöver omfördelas. Därför är det extra roligt att se att flera av initiativen i år syftar till att skapa långsiktighet och systematik i arbetet.

Läs mer om fördelningen av utvecklingsmedel

KALENDER

14-15

OKT

KONFERENS: OBS, SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 OKTOBER!

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Webbaserad fördjupningskonferens. Under konferensen talar sakkunniga och goda exempel på arbetssätt och metoder delges.

 

Mer information och anmälan. Obs, sista anmälningsdag är 1 oktober.

16

OKT

WEBBINARIUM

Nationellt webbinarium om samhällsorientering

Fokus sätts på aktuell utveckling kopplad till samhällsorientering och hälsokommunikation för nyanlända. Arbetsmarknadsdepartementet och Migrationsverket  ppdaterar kring pågående processer.

Arrangeras av Länsstyrelserna och MILSA utbildningsplattform.

 

Mer information och anmälan

3

NOV

INSPIRATIONSDAG

Ett kulturliv öppet för alla

En dag om tillgänglig och inkluderande kultur. Dagen tar avstamp i rätten till kultur för personer med funktionsnedsättning och flera verksamheter visar hur de skapar ett kulturliv öppet för alla - oavsett funktionsförmåga.

 

Anmälan på Länsstyrelsens webbplats. Sista anmälningsdag: 16/10

11

NOV

KONFERENS

Vem upphandlar vi för? En halvdag om tillgänglighetskrav i offentlig upphandling.

Vilka tillgänglighetskrav kan och ska ställas och hur kan upphandling stärka möjligheten till delaktighet och jämlika levnadsvillkor?

Förmiddagen anordnas av Länsstyrelsen och Upphandlingsmyndigheten.

 

Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats. Sista anmälningsdag: 28/10

3

DEC

KONFERENS

Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen genom en nationell samling.


Läs mer ovan

10

DEC

KONFERENS

Tillsammans mot prostitution och människohandel

Webbkonferens med fokus på prostitution, människohandel och människoexploatering i Sverige.

 

Mer information och anmälan

Du hittar fler av våra utbildningar, konferenser och arrangemang i Länsstyrelsens kalender

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick