Länsstyrelsen Västra Götaland

Miljömål Väst

Nyhetsbrev september 2020

Miljömål Väst
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Processen med nytt åtgärdsprogram har startat

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland (UVG) är vårt regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Programmet togs fram av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen för perioden 2017 - 2020. Nu har vi satt igång processen med att revidera åtgärdsprogrammet.

 

 

Klimat 2030 lanserar en ny satsning!

Västra Götalands kommuner bjuds in att anta ett antal löften om klimatåtgärder. De 20 klimatlöften som föreslås är ett urval baserat på vad som är möjligt att genomföra och följa upp på ett år. De löften kommunen vill anta ska skickas in till Klimat 2030 senast 1 december 2020. Klimatlöftena lanseras i Vara konserthus onsdag 16 december 2020.

Om Kommunernas klimatlöften på Klimat 2030:s webbplats

 

Ny uppföljning av länets regionala tilläggsmål

För Västra Götaland finns regionala tilläggsmål kopplat till 13 av miljökvalitetsmålen. Nu har Länsstyrelsen gjort en ny uppföljning av målen. 14 av målen har uppnåtts och ytterligare 11 är nära att nås. Men mycket arbete återstår. Under våren har även Länsstyrelsen gjort en översyn och revidering av tilläggsmålen som kommer presenteras under hösten.

Rapport av den senaste uppföljningen

Ansökningsomgång öppen igen

Klimatklivet är öppet igen till och med den 30 september klockan 17.00. Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera kan beviljas stöd.

Ansök här

Bildtext

Lokalt producerad biogas med hjälp av investeringsstöd från Klimatklivet | Naturvårdsverket

FordonsGas Sverige och Götene kyltransporter har fått investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga gastankstationer och köpa in gasbilar. 

 

Foto: Mostphotos

Snabb utveckling av solenergi – NÄL får rekordstor solcellspark

Västra Götalandsregionen når miljömålet för solcellsutbyggnad nio år tidigare än planerat. En av Sveriges största elproducerande solcellsanläggningar byggs nämligen just nu utanför sjukhuset Näl i Trollhättan. 

Mer om solcellsparken på VGR-fokus

Petra Pettersson är ny samordnare inom Klimat 2030

Ny samordnare för konsumtionsfrågor inom Klimat 2030

Petra Pettersson är ny samordnare för Klimat 2030:s satsningar ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”. Petra har arbetat med hållbarhetsfrågor i många år, senast inom klädkedjan MQ. Där fick hon bland annat testa  modellen med second hand-plagg i några av butikerna.

Läs mer om Petra på Klimat 2030:s webbplats

Foto: David Sjöqvist, Miljöbron

FyrboTurbo - kompetens inom och utanför Fyrbodal tas tillvara

Genom projektet FyrboTurbo kommer Miljöbron och Drivhuset HV tillsammans med högskole- och universitetsstudenter samarbeta med Fyrbodals privata- och offentliga näringsliv. Detta för att tillgodose kompetensförsörjning i regionen med fokus på hållbarhet. Genomförandet sker under hösten 2020 och hela 2021 med en mix av beprövade och nya metoder som inkluderar studenters arbetsintegrerade lärande (AIL).

Läs mer om FyrboTurbo

Foto: David Sjöqvist, Miljöbron

Miljöbron lanserar e-learningkursen "Agenda 2030-linsen"

Hållbarhetsmarknaden år 2030 är värderad till 12 biljoner USD. Vi ser att det är lättare att hitta affärsmöjligheter som gynnar ”people, planet & profit” om alla anställda på företaget jobbar genom en hållbarhets-lins, varje dag. Kursen "Agenda 2030-linsen" är först ut i Miljöbrons satsning Sustainactivity, och ska utrusta hela företaget, oavsett nivå och roll, med hållbarhetskompetens och möjligheter att spåna lönsamma idéer. #Agenda2030linsen

Se en kortversion 

Foto: Mostphotos

Omställning till fossiloberoende ställer nya krav på elförsörjningen

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län har, på uppdrag av Regeringen, analyserat förutsättningarna för en trygg elförsörjning. Den 7 september rapporterade länsstyrelserna gemensamt sina slutsatser vid en livesändning där samtliga landshövdingar och energi- och digitaliseringsministern, Anders Ygeman, deltog.

Läs om slutsatserna på Länsstyrelsens webbplats

Foto: Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med nytt skydd

Länsstyrelsen uppdaterar årligen miljömålsindikatorn för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som har fått skydd i detaljplaner. Sammanställningen sträcker sig bakåt till planer från 1987, då vi fick ny lagstiftning. Det totala antalet skyddade byggnader är nu uppe i 6 662 stycken.

Läs mer på facebook Miljömål Västra Götaland

Kalender

7

Oktober

EKLIPS: Klimatsmart fysisk planering - lärdomar och framåtblick

Digitalt slutseminarium. Syftet med EKLIPS är att få en ökad integrering av energi- och klimataspekter i fysisk planering. Ta del av lärdomar från projektets gång och få en framåtblick om vad vi ser behövs för en fortsatt ökad kapacitet hos kommuner att kunna bidra till klimatomställningen. 
Läs mer och anmäl dig här

8

Oktober

Om fenomenet REKO-ringar

Live-sändning från Science Park Borås där Anna Kjellberg från Ekovera bland annat berättar om den senaste utvärderingen som genomförts av REKO-ringar i Sjuhärad och besök vid en REKO-ring utlämning.
Läs om webinariet

4 - 5

November

Agenda 2030 Väst

Ta tilfället att inspireras av goda exempel samt att följa upp aktiviteter som har genomförts under året. I år är konferensen digital. Anmälan öppnar inom kort. Läs mer på www.2030vast.se

 

5

November

Seminarium om biogas

Digitalt seminarium om projektet Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion. Projektets övergripande mål är att genom samverkan mellan företagare, rådgivare och forskare utveckla metoder och kunskap om effektiv skötsel och drift av biogasanläggningar. Anmäl dig här

 

1

December

Ansök om LOVA-bidrag senast 1 december!

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella föreningar för framtagande av planer, förstudier, genomförande av åtgärder och uppföljning. Projektet ska syfta till att minska övergödningen, minska fritidsbåtars miljöpåverkan eller att god ekologisk status eller god miljöstatus nås.

Läs mer om hur du ansöker om LOVA-bidrag

 

Om nyhetsbrevet

Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev med fokus på arbetet för att nå länets miljömål. Vi jobbar tillsammans med Skogsstyrelsen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och att miljön ska bli bättre.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick