Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev september 2020

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

En spännande höst framför oss

Nu är vi tillbaka efter sommaren med en massa spännande arbete på gång. I höst är vi fyra projektledare som arbetar med Miljösamverkan Sveriges projekt. Elin Einarson Lindvall är tillbaka på 50 procent efter ett uppehåll under våren. Sara Wahrby arbetar från och med 1 oktober 70 procent som projektledare. Carina Lif och Ingela Höök fortsätter som verksamhetsledare och projektledare på vardera 100 procent. Vi ser fram emot att under hösten/vintern lansera vår webbaserade tillsynsutbildning i miljöbalkstillsyn, ta fram tips på hur du kan genomföra tillsyn via Skype och mycket mera. Läs mera om våra projekt i detta nyhetsbrev.

Närbild från insidan på ett avloppsreningsverk.

Tillsynskampanjen förlängs återigen

Vi förlänger vår tillsynskampanj om provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk till och med november. Anledningen är den pågående pandemin och vårens till stor del inställda tillsyn. Med denna ytterligare förlängning hoppas vi att mer tillsyn kan utföras inom kampanjens ram. Materialet vi tagit fram som stöd för tillsynen går också bra att använda även efter att kampanjen avslutats för de tillsynsmyndigheter som så önskar. Vi tar fortsatt emot frågor på adress tillsynskampanj@lansstyrelsen.se Senast vecka 49 behöver vi få in svar på den enkät vi skickat ut till alla som anmält sig.

Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

En person står bakom några buskar nere vid vattnet. Personen håller en kikare framför ögonen.

Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att samla in tillsynsmyndigheternas nya erfarenheter av tillsyn på distans. Foto: Carina Lif

Tillsyn på distans

Hur arbetar du med tillsyn av miljöfarliga verksamheter under pågående pandemi? Har du positiva erfarenheter vi kan ta med oss och ha nytta av i fortsättningen? Behöver vi nya verktyg? Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att samla in tillsynsmyndigheternas nya erfarenheter av tillsyn på distans. Vi börjar med en öppen enkät. Den går bra att besvara såväl enskilt som gemensamt för en arbetsgrupp. Enkäten är öppen för svar under oktober månad. Stort tack på förhand för ditt engagemang!

Besvara enkäten

Illustration där en person utbildar en grupp personer i Miljöbalken

Illustration: Sara Wahrby

Tillsynsutbildning

På grund av de restriktioner som covid-19 medförde i våras fick vi pausa arbetet med den webbaserade utbildningen i miljöbalkstillsyn. Nu har vi kommit igång med arbetet med utbildningen igen och planerar att slutföra projektet under hösten. Vi ser fram emot att lansera utbildningen i slutet av året!

De fem personerna från projektgruppen står utomhus framför en port med gott om avstånd mellan sig.

Projektgruppen samlad:
Hanna Modin, Länsstyrelsen Skåne
Sofie Palmquist Länsstyrelsen Östergötland
Ulrica Nymberg, Länsstyrelsen Kronoberg
Marianne Kängström, Länsstyrelsen Stockholm
Petra Martinsson, Länsstyrelsen Örebro

Att leva med BAT-slutsatser

Hur jobbar vi på bästa sätt med tillsyn av de verksamheter med miljöbalkstillstånd som även är klassade som industriutsläppsverksamheter? Det är många som funderar över hur vi ska hantera de parallella regelverken. Vårt projekt ”Att leva med BAT-slutsatser” har som mål att ta fram en tillsynsmetodik och konkret handläggarstöd för denna fråga.

Att leva med BAT-slutsatser

Nya projekt 2021

Styrgruppen beslutade i juni vilka projekt vi ska jobba med nästa år. Det blir som vanligt en mix av projekt inom olika sakområden. Under hösten söker vi deltagare till dem alla. Hoppas du vill vara med! Här är listan:

 • Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive Myllrande våtmarker

 • Dagvatten miljöfarlig verksamhet

 • Handlingsplaner förorenade områden

 • Infrastruktur grundvatten

 • Stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan

 • Verktygslåda egenkontroll vattenkraftverk (tillsynskampanj)

Mer information hittar du i vår verksamhetsplan 2021-2023 som finns utlagd på vår webbplats.

Miljösamverkan Sveriges webbplats

Illustration där ett gäng händer håller upp en 3D-modell av Sverige

Ny webbplats på gång

Under hösten bygger vi en ny webb för Miljösamverkan Sverige. Vår nuvarande har funnits i drygt sju år och under den tiden har mycket hänt på tekniksidan. Idag är det viktigt att en webbplats fungerar lika bra på platta som på dator. Det gör inte den vi har nu. Dessutom behöver webbplatser fungera fullt ut även för de som har funktionsvariationer av olika slag. Även här kommer vår nya webb att fungera mycket bättre än den vi har. Planen är att den nya webben ska lanseras före årsskiftet.

Vit text "En guide till bättre Skypemöten" står på en mörkblå färgplatta. Skype-loggan

En guide till bättre Skype-möten – en utbildningsserie

Har du några minuter över för kompetensutveckling i Skype? Kolla in serien ”En guide till bättre Skypemöten” där du får tips och tricks för mer delaktiga digitala möten. RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) har tillsammans med Miljösamverkan Sverige tagit fram korta filmer som visar olika funktioner, tips och tricks som skapar bättre förutsättningar för mer delaktiga Skypemöten. Det är Linda Hassel från RUS arbetsgrupp som guidar dig genom Skype och ger sina bästa mötestips.

Linda har under våren hållit i uppskattade Skype-utbildningar för olika grupper på länsstyrelserna och nu finns denna utbildningsserie tillgänglig för alla. Avsnitten är mellan 5–10 minuter långa och uppdelade i sex delar:

 • Grunder i Skype

 • Den viktiga inledningen

 • Bikupor och gruppövningar

 • Omröstningar

 • Whiteboard

 • Allmänna mötestips

Spellistan med alla avsnitt finns på Youtube

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 
Redaktör: Ida Edgren, Länsstyrelsen Västra Götaland, ida.edgren@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick