Länsstyrelsen Västra Götaland

Landsbygdsbladet

Nyhetsbrev oktober 2020

Landsbygdsbladet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Höst - för många av oss kan den här tiden på året ge lite mer utrymme för reflektion och nya tankar. Kanske är det dags att ta tag i den där idén som grott ett tag? En ny verksamhet på ditt landsbygdsföretag eller en uppväxling av redan pågående? Kolla in vilka aktiviteter vi kan erbjuda i höst/vinter, kanske är det just det som du funderat på att ta tag i. Vi fortsätter också med presentation av våra rådgivare och bjuder på en intervju med en landsbygdsföretagare som både tar fram ett premiumkött och bidrar till den biologiska mångfalden.

Ta bättre bilder med din mobil

Kurs

Är du landsbygdsföretagare och vill lära dig hur du tar bättre bilder? Idag finns alla möjligheter att med din mobiltelefon ta fina bilder som du kan använda i din verksamhet. Vi går igenom vad du ska tänka på när det gäller ljus, bakgrund, komposition och hur du kan redigera dina bilder med olika appar och program. Du får även tips på vad du kan tänka på när det gäller bilder och sociala medier.

Plats & tid

Länsstyrelsen, Uddevalla den 3 november kl 13-16. Anmälan senast den 29 oktober.

Deltagaravgift

500 kr exkl moms. Minst fem deltagare, max åtta.

Frågor

Erika Kvarnlöf 010-224 53 17, erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se

 

Ostar

Starta livsmedelsverksamhet

Grupprådgivning

Information om livsmedelssäkerhet, livsmedelslagstiftningen, vilka tillstånd som kan krävas samt vad du ska tänka på i utformningen och planeringen av din livsmedelslokal.

Plats & tid

Länsstyrelsen, Vänersborg den 10 november 13-16.30. Anmälan senast den 3 november.

Deltagaravgift

Beroende på antal deltagare kan priset variera (cirka 600 kr exkl moms). Fika och dokumentation ingår.

Frågor

Johanna Eriksson 010-224 52 23, johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se

 

Vägvisningsskyltar

Småskalig landsbygdsturism

Grupprådgivning

Tillsammans med andra deltagare får du matnyttig, övergripande information om lagar och regler, kultur- och naturturism, storytelling och värdskap. Rådgivningen är för dig som har eller vill börja med boende, servering, gårdsbutik eller olika aktiviteter för besökare och vill lyfta kultur- och naturturism eller annan besöksnäring på landsbygden.

Plats & tid

Länsstyrelsen, Vänersborg den 12 november kl 13-16.30. Anmälan senast den 8 november.

Via Skype, den 26 november kl 13-16.30. Anmälan senast den 22 november.

Deltagaravgift

Beroende på antal deltagare kan priset variera (cirka 600 kr exkl moms). Fika och dokumentation ingår.

Frågor

Ann-Charlott Hajdu-Rafis 010-224 56 06, ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

 

Mobiltelefon med appar för sociala medier

Sociala medier för landsbygdsföretagare

Grupprådgivning

Är du landsbygdsföretagare och vill lära dig mer om hur du når ut via sociala medier? Vi går igenom de vanligaste kanalerna och du får tips om hur du bäst nyttjar dem. Vi tar upp vilka målgrupper ditt företag vänder sig till och hur du kommunicerar med dem via sociala medier. Vi pratar också om hur du bygger ditt varumärke och formar en egen strategi för sociala medier.

Plats & tid

Länsstyrelsen, Borås den 24 november kl 13-16.30. Anmälan senast 17 november.

Länsstyrelsen, Skara den 8 december kl 13-16.30.Anmälan senast 1 december.

Deltagaravgift

Beroende på antal deltagare kan priset variera (cirka 600 kr exkl moms). Fika och dokumentation ingår.

Frågor

Erika Kvarnlöf 010- 224 53 17, erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se

 

Landsbygdsprogrammets förlängning

Information på Jordbruksverkets webbplats.

 

Turism

Turistrådets nya satsning Hållbarhetsklivet.

Turistrådets inkvarteringsstatistik för sommaren.

Grönsaker direkt till kund

Vill du ta ditt odlande till en ny nivå? Vi erbjuder nu en kurs om odling med fokus på försäljning direkt till kund. Oavsett om du är ny eller erfaren odlare vill vi ge dig nya infallsvinklar på affärsmöjligheterna med trädgårdsodling. Kursen kommer att innehålla olika teman, där du är med och väljer. Träffarna motsvarar fem heldagar på ett år, varav ett studiebesök. Kursen kommer delvis hållas på distans med beräknad start i februari 2021. Begränsat antal platser.

Deltagaravgift

500 kr exkl moms

Intresseanmälan

Senast den 12 december till 
ida.claesson@lansstyrelsen.se

Vad behöver du för att utveckla ditt landsbygdsföretag?

Nu kan du vara med och påverka kommande utbud av Länsstyrelsens kurser och rådgivning i Västra Götaland.

Genom åren har vi fått många bra kurstips, men nu vill vi gå ut bredare för att stämma av behovet och få in fler synpunkter och förslag från er. Vi kan stötta dig som är företagare med att förverkliga dina idéer och vi lägger extra fokus på insatser som gynnar landsbygdsföretag inom upplevelser och besöksnäring samt mat och livsmedelsförädling. Vi erbjuder bland annat kurser, studiebesök, föreläsningar, rådgivning (både enskild och i grupp).

Inom kort kommer du att få en digital enkät med ett antal frågor som kommer att ligga till grund för vårt kommande utbud. Vi hoppas att du vill ta några minuter att svara. Håll utkik i din inkorg.

Två personer och några kor

Hallå där landsbygdsföretagare!

Sven Claesson, Duveredskött - nötköttsproducent med försäljning direkt till kund.

Berätta kort om er verksamhet?

Vi driver lantbruk med uppfödning av köttdjur på betesdrift. Man kan säga att vi har två delar inom företaget – att hålla landskapet öppet genom djur som betar och att sälja ett premiumkött till våra kunder. Vi slaktar 35-40 djur per år, tar tillbaka köttet från slakteriet och säljer allt själva. Mellan 60 och 70% säljer vi via REKO-ringar. Vi har ett avtal med kommunen och levererar grytbitar och köttfärs till skolköken. Och så säljer vi också en del köttlådor som kunderna hämtar upp hemma på gården. Djuren slaktar vi hos Galtholmens gårdsslakteri i Od, det ligger nära vår gård och fungerar bra. De hängmörar köttet och styckar det enligt våra önskemål.

Vad har du fått för hjälp genom landsbygdsprogrammet?

Genom landsbygdsprogrammet har jag gått en hel del utbildningar och också varit med på flera studieresor. Vi har också tagit hjälp av några rådgivare, bland annat har vi fått råd kring hur man kan tänka när man ska bygga både livsmedelslokal och djurstallar. Förutom att få lära sig nya saker så är aktiviteterna ett viktigt forum där jag träffar andra företagare, nätverkar och skapar en grund för framtida samarbeten. Framförallt studieresor har varit bra, där vi besöker andra företagare och tar del av deras erfarenheter.

Varför har ni valt att sälja via REKO-ringar?

Det ger en bra kontakt med kunderna, en direkt respons på vad vi gör bra. Den här direkta kontakten med kunden gör det möjligt att svara på frågor direkt och ger också input om vad kunderna vill ha och hur vi kan utveckla våra produkter. Vi säljer en premiumprodukt, vilket många av dem som handlar på REKO-ringar också efterfrågar. Vi har valt att sälja det mesta av vår produktion på det här sättet och det innebär att vi är medlemmar i totalt 12 ringar, några mer frekvent än andra.

Hur har REKO-ringarna förändrats i samband med pandemin?

Intresset för att handla lokal mat har ökat, vi såg en tillströmning av nya kunder direkt under våren och sedan en ny ökning efter semestern. Jag tror också att kunderna ser ett mervärde i att handla direkt från producenten, de litar på att det är en bra hantering och en bra livsmedelssäkerhet. Kunderna har också visat en stor hänsyn, det har fungerat bra med att hålla avstånd och utlämningarna har skötts på ett bra sätt.

Goda' RÅDgivare!

Johanna Eriksson, rådgivare på Landsbygdsavdelningen.

Vad kan du hjälpa till med?

Min uppgift är att stötta dig som är småskalig livsmedelsföretagare så att de livsmedel du producerar håller en hög hygienisk kvalitet och att livsmedelslagens mål uppnås. Därför erbjuder jag rådgivning både i grupp och enskilt inom livsmedelssäkerhet och småskalig livsmedelsförädling. Jag håller även kurser i grundläggande HACCP och livsmedelshygien.

Varför är det bra att börja med en grupprådgivning när man ska starta en livsmedelsverksamhet?

Det är mycket att sätta sig in i när man ska starta en livsmedelsverksamhet. Då är livsmedelslagstiftningen bara en del i hela företagandet. Att vara med på en grupprådgivning ger dig en bra inblick i livsmedelslagstiftningen, hur kontrollen är uppdelad, vilka myndigheter som behöver kontaktas samt hur man tänker flöden och vilka material som finns att välja på till sin livsmedelslokal.

En annan bra sak med grupprådgivningen är att det är en liten grupp med framför allt blivande livsmedelföretagare som är i samma sits som du själv.

Vad är ditt bästa tips vid start av en livsmedelsverksamhet?

Läs på och sätt dig in i vad som gäller och skaffa dig kunskap i livsmedelssäkerhet. Tänk på flödena när du planerar din livsmedelslokal – hur förflyttas råvaror, färdiga livsmedel och personal genom lokalerna? Kom ihåg att kontakta kontrollmyndigheten, som i de flesta fall är miljökontoret i din kommun, för att registrera din livsmedelsverksamhet.

På vilken nivå ligger din rådgivning?

Det är en grundläggande nivå. Grupprådgivningarna brukar bestå av deltagare med olika verksamhetsinriktningar. En del är redan igång medan andra har planer på att starta och som vill veta mer om vad som gäller. Det brukar bli en väldigt bra mix där alla får med sig något och dessutom skapas nätverk som går att dra nytta av.

Väljer du enskild rådgivning kan vi gå mer på djupet och titta på just din verksamhet. Många brukar anmäla sig till en grupprådgivning först och sedan gå vidare med individuell rådgivning, men det ena utesluter inte det andra.

Kontakta mig gärna om du önskar rådgivning, kompetensutveckling, stöttning i frågor kring livsmedelshygien och lagstiftning eller någon att bolla dina idéer med. Jag finns på vårt kontor i Skara men arbetar i hela länet.

Om nyhetsbrevet

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ansvarig utgivare: Lena Björkqvist, lena.bjorkqvist@lansstyrelsen.se
Redaktör: Nina Goos, nina.goos@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick