Länsstyrelsen Västra Götaland

Friluftsnytt

Nyhetsbrev oktober 2020

Friluftsnytt
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Foto: Linus Kron

Regionen storsatsar på leder

Västra Götalandsregionen har beslutat att bevilja 10 800 000 kronor till Västkuststiftelsen för att samordna projektet ”Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort kliv framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och cykelleder. Totalt ska 200 mil av cykel- och vandringsleder kvalitetssäkras. 

- Här finns ett nätverk av leder som har stor potential, men som har alltför låg kvalitet. För att lederna ska kunna stärka besöksnäringen och arbetet för folkhälsan behöver de utvecklas. Genom satsningen kan vi nu ta ett övergripande regionalt ansvar för ledutveckling i hela länet, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Läs om satsningen för ledutveckling här.

Foto: Pixabay

Ansök om pengar för aktivieter under friluftslivets år

För att genomföra Friluftslivets år finns nu möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och kommunikation som genomförs inom ramen för Friluftslivets år 2021. Information om allemansrätten uppmuntras.

Det är ideella organisationer, stiftelser, kommuner och kommunsammanslutningar som kan söka bidrag inom ramen för projektet. Däremot kan inte enskilda personer, företag, länsstyrelser och statliga myndigheter få bidrag.

Bidrag kommer att delas ut under förutsättning att regeringen anslår medel. Många undrar hur stora eller små belopp som är tillåtna att ansöka om. Det finns inga sådana gränser. Det viktiga är att den planerade aktiviteten ska vara ekonomiskt rimlig. Det innebär att bidragsansökan ska vara väl avvägd mot de aktiviteter som planeras att genomföras.

Ansökningarna ska vara inkomna senast 10 november 2020. Tyvärr en snäv ansökningstid som projektet tyvärr inte kan påverka.

Här kan du läsa kriterier och göra ansökan.

Foto: Pixabay

Webbinarium under 2020

Luften är fri arrangerar tre webbinarier under 2020 för att belysa viktiga områden inom projektet. Varje webbinarium inleds med rapportering från Luften är fri. "Save the date": 23 november och 7 december, samtliga klockan 10-11.30.

Anmäl dig till webbinarium 2 november här. 

Foto: Skärmklipp från hemsidan luftenarfri.nu

luftenarfri.nu

För luften är fri finns det nu en hemsida. Den är fortfarande under delvis uppbyggnad, men det mest efterfrågade materialet finns på plats. Hemsidan riktar sig till friluftsaktörer och arrangörer samt beslutsfattare i första hand.

Du hittar den på www.luftenarfri.nu

Foto: Pixabay

Invigningsvecka 16-24 januari

Under veckan 16-24 januari 2021 kick-startar vi Friluftslivets år. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och arrangera aktiviteter under denna vecka för att inviga detta år. Lördag 23 januari planeras en nationell invigning. Alla arrangemang samlas under hashtagen #luftenarfri.

Mer information om invigningsaktiviteter och hur man som arrangör kan gå tillväga finns på www.luftenarfri.nu/invigning.

Foto: Jesper Anhede

Regional tankesmedja för friluftsliv 4 november

Det är redan drygt 100 personer som är anmälda till nästa regionala tankesmedja för friluftslivet den 4 november. Det kommer bli intressanta föredrag på förmiddagen och workshops på eftermiddagen. Det är kostnadsfritt och det går att vara med delar av dagen om du inte kan hela. Säkra din plats genom att anmäla dig. Sprid gärna inbjudan vidare. 

Länk till program och anmälan.

Landshövdingestafetten accepterad av Anders Danielsson

De flesta länens landshövdingar har antagit utmaningen att uppmärksamma friluftslivets år 2021 genom att själva vara med på olika aktiviteter. I vårt län kommer Anders Danielsson att delta på sex olika aktiviteter spridda på olika platser i länet. Detta sker i samarbete med olika organisationer. Håll utkik efter mer information som kommer på facebook-gruppen här och på Länsstyrelsens hemsida här. 

 

Foto: Patrik Svedberg/Skogsstyrelsen 

Naturnära jobb

Skogsstyrelsen har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag att genomföra en satsning på naturnära jobb för nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande under en längre tid.

De arbetsuppgifter som görs är viktiga för samhället, men som annars inte blivit gjorda. Arbetsuppgifterna innebär främst arbeten för att öka tillgängligheten till friluftsliv och rekreation i naturreservat i Västra Götalands län. Det finns arbetslag i Uddevalla, Göteborg och Borås inom Västra Götalands län. Just nu så rekryterar vi deltagare till arbetslagen.

Läs mer om naturnära jobb här

Foto: Naturkompaniet

Västkuststiftelsen vann

Västkuststiftelsen vann Naturkompaniets årliga utdelning av prispengar som kunder och medlemmar till företaget röstat fram. De ska bygga grillplatser, vindskydd och toaletter i Svartedalen och Vättlefjäll för pengarna. 

Nyheten finns att läsa här upplagd 8/10.

Foto: Birgitta Wahlberg

Vardagsvandrarna i Uddevalla

Friluftsfrämjandets lokalavdelningar möter utmaningar liksom all annan verksamhet. I många fall har de lyckats anpassa aktiviteterna med glesa och mindre grupper, anpassade resmål, ingen samåkning - nya förhållningssätt som de har nytta av framöver, även utan pandemier. Folkhälsa med uteaktivitet och sociala värden tycker de är viktigt.

Få nyheter om friluftslivsutveckling direkt

Det finns en facebookgrupp med inriktning på nätverkande för friluftslivsutveckling i Västra Götaland. Syftet är att vi som jobbar med frågan får ett forum för att interagera med varandra genom att utbyta idéer, få tips och råd, dela dokument, ställa frågor och nå ut med viktig information.

Klicka här för att gå med i gruppen.

26

NOV

KALENDARIUM

Naturvägledning som stöttar skolan

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) anordnar ett digitalt seminarium i samarbete med Naturskoleföreningen. Seminariet är till för alla som är intresserade av att samarbeta om naturvägledning med skolor och lärare och stötta skolorna i deras verksamhet. Program och anmälan finns här.

Om nyhetsbrevet

Länsstyrelsens nyhetsbrev om friluftsliv skickas ut två gånger per år med syfte att informera om vad som hänt och sker i länet inom friluftsliv. Vi hoppas att detta ska inspirera till ett stärkt friluftsarbete.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick