Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev december 2020

Social hållbarhet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsens arbete för social hållbarhet i Västra Götaland

Våra nyhetsbrev skickas ut kvartalsvis och innehåller information om event och konferenser, utlysningar av medel, samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor.

Du kan läsa mer om vårt arbete för social hållbarhet på Länsstyrelsens webbplats!

Tipsa gärna den som arbetar med dessa frågor om att prenumerera på nyhetsbrevet.

Konferens 9/12:  Återvändande inom migration

Länsstyrelsen arrangerar en digital halvdag med information om återvändande den 9 december.

Eftermiddagen tar avstamp i Sveriges återvändandepolitik för att sedan fokusera på arbetet med återvändandet hos Migrationsverket och Polisen.

Dagen avslutas med en röst från civilsamhället och deras arbete med återvändande.

Ta del av konferensen

Konferensen går att se i efterhand fram till den 23 december 2020.

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet

Länsstyrelsen i Halland har sammanställt två nationella rapporter om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet med anledning av covid-19 pandemin.

Rapporterna bygger på lägesbilder från samtliga län.

Första rapporten överlämnades till Regeringen den 3 juli och den 28 oktober skickades den andra och sista rapporten in.

Rapporterna finns på Länsstyrelsen Hallands hemsida.

Tillsammans mot våld –

Kampanj om våld och Covid-19

I samband med covid-19-pandemin ökar risken för våld i hemmet och tillgången till skydd och stöd minskar. Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten genomför därför en informationskampanj Tillsammans mot våld.

Kampanjen pågår till 16 januari med bland annat information på bildskärmar i butiker runt om i landet och i sociala medier. Syftet är att nå ut med information till barn och vuxna som utsätts för våld men även till den som utsätter andra för våld.

Mer information om kampanjen och nedladdningsbart material finns på Jämställdhetsmyndighetens hemsida.

STÖD OCH BIDRAG

Kommuner kan ansöka om statsbidrag för Personligt ombud

Ett personligt ombud arbetar med att stödja personer(över 18 år) med psykiska funktionsnedsättningar att få tillgång till samhällets stödfunktioner. Ett personligt ombud arbetar alltid på den enskildes uppdrag.

Kommuner har möjlighet att söka bidrag hos Länsstyrelsen för verksamhet med personligt ombud. Den 1 mars 2021 är sista ansökningsdag för verksamhet under år 2021.

Kontakta Länsstyrelsen för mer information och ansökningsblanketter.

Save the date: Medel att söka för social hållbarhet

Den 18 februari, 25 februari och 4 mars arrangerar Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen digitala informationstillfällen om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet.

Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat integration, jämställdhet, folkhälsa och delaktighet.

Tillfällena vänder sig till dig som är verksam inom kommunal, regional eller idéburen verksamhet.

 

Illustration: Pixabay

Tillfälliga regler om alkoholservering

Den 20 november infördes ett tillfälligt förbud mot alkoholservering efter kl. 22:00 i Sverige, i syfte förhindra smittspridning av Coronaviruset.

Det innebär att restauranger, nattklubbar och andra serveringsställen måste utrymma sina lokaler (stänga) kl. 22:30. Vissa serveringsställen har valt att därefter öppna för alkoholfri verksamhet vilket är tillåtet.

Förbudet gäller till och med den 28 februari 2021.

Nya filmer om jämställt föräldraskapsstöd

Jämställdhet och jämställt föräldraskap är grundläggande utgångspunkter i arbetet med föräldraskapsstöd enligt En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Länsstyrelsen i Örebro län har därför tagit fram tre korta filmer i samverkan med forskare och genusvetare Tobias Axelsson, Örebro universitet.

Filmerna är tänkta att stödja aktörer i arbetet med att främja ett jämställt föräldraskap.

E-handbok till föräldrar om barns rättigheter

E-handboken Barns rättigheter och föräldraskap riktar sig till föräldrar eller andra viktiga vuxna runt barn. Den berättar om barnkonventionens syn på relationer mellan vuxna och barn.

Handboken beskriver också det stöd som föräldrar och andra viktiga runt barn har rätt att få.

Du kan bidra till att öka kunskapen genom att hjälpa till med spridningen av handboken till föräldrar genom exempelvis utskick via förskola, skola.

Du kan också kontakta Länsstyrelsen om du vill ha handboken som tryckt version, till exempel blädderexemplar i verksamheter som föräldrar besöker, som väntrum eller bibliotek.

Handbok: Barns rättigheter och föräldraskap

Insatser för asylsökande och nyanlända: Jämställdhet och folkhälsa i fokus  på höstens nätverksträffar 

Den 9:e och 10:e a november genomförde Länsstyrelsen två digitala nätverksträffar för kommunerna och civilsamhället som bedriver insatser för asylsökande och nyanlända. Fokus på nätverksträffarna var folkhälsa och jämställdhet i projekten.

Under dagarna framkom att projekten idag bland annat arbetar praktiskt med jämställdhet tillsammans med målgruppen, och det ses som en framgångsfaktor.

Projekten erbjuder föräldrastöd, men även arbetsmarknadsinsatser och studiecirklar med fokus på hälsa. Nätverk har haft stor betydelse för deltagarna i projekten, då de blir väldigt ensamma till följd av pandemins restriktioner.

FILMADE FÖRELÄSNINGAR

Jämlik och likvärdig tillgång till en meningsfull fritid – vad visar forskningen?

Ett antal forskare vid Göteborgs universitet presenterade den 25 september 2020 aktuell forskning som belyser förutsättningarna för jämlik och likvärdig tillgång till fritid för barn.

Dagen arrangerades av Barn och familjeforskarnätverket vid Göteborgs universitet i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland, Forskningsbaserat utvecklingsarbete vid Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.

Nu kan du ta del av inspelade föreläsningar från webbkonferensen. Filmerna ligger en bit ner på sidan.

Spel om pengar

Nu finns de filmade presentationerna från seminariet Spel om pengar den 1 oktober 2020 publicerade av CERA vid Göteborgs universitet.

Vid seminariet medverkade bl.a. socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, den regionala mottagningen för spelberoende och skärmhälsa, Folkhälsomyndigheten och Spelberoendes förening i Göteborg.

Tiita på filmerna

Pandemins påverkan på drickandet, spelandet och den psykiska hälsan

Vid seminariet den 21 oktober 2020 medverkade Josefin Sandström Ramboll, Zophia Mellgren Västra Götalandsregionen och Anders Håkansson från Lunds universitet. Seminariet leddes av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom.

Seminariet anordnades av Systembolaget och CERA vid Göteborgs universitet. De filmade presentationerna har publicerats av CERA.

Titta på filmerna

Vägledning för cannabisförebyggande arbete

Länsstyrelsen har tillsammans med CERA vid Göteborgs universitet tagit fram en Vägledning till Studiematerialet om Hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis. 

Vägledningen kan användas av de kommuner, hälso- och sjukvård och idéburna organisationer som vill utveckla sitt cannabisförebyggande arbete.

  Studiematerial (rapportnr 2019:44)

  Vägledning (rapportnr 2020:19)

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick