Länsstyrelsen Västra Götaland

Miljömål Väst

Nyhetsbrev december 2020

Miljömål Väst
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Revideringen av åtgärdsprogrammet har startat

Det är dags att revidera vårt åtgärdsprogram för miljömålen "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland". Arbetet är påbörjat och vi har haft workshops och möten under hösten för att landa i tillvägagångssätt. Det nuvarande åtgärdsprogram ska fortsätta under 2021 men vi slipar på programmet så att det blir vassare och mer inriktat mot de åtgärder som bidrar till mindre klimatpåverkan och främjar den biologiska mångfalden. 

Här kan du läsa om vårt åtgärdsprogram

Frågor kan besvaras av anna.malmros@lansstyrelsen.se

 

 

Foto: Sara Winsnes/Johnér

De regionala miljömålen i ny folder

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har under året sett över de regionala tilläggsmålen. De uppfyllda målen har tagits bort, likaså inte relevanta eller inte uppföljningsbara mål. Dessutom justerades målformuleringar och målår för mål som vi behöll. Nya målår är 2025 eller 2030.

De reviderade regionala tilläggsmålen tillsammans med de nationella miljömålen finns samlade i en ny folder. Lägg gärna ut den på er organisations webbplats.

Till foldern: Regionala miljömål

Foto: Mostphotos

Länets miljömål nås inte

Vi uppnår tyvärr inte våra miljömål i länet och läget är allvarligt. Särskilt allvarligt är det för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Trots aktivt åtgärdsarbete på många håll har trenden inte vänt för något miljömål det senaste året.

- En positiv trend märks i alla fall när det gäller utsläppen av kväve och fosfor i våra vattendrag som minskar och flera av våra regionala tilläggsmål är på väg att uppnås. Det ser till exempel bra ut för mål kopplat till luftkvalitet, förorenade områden och vattenförsörjningsplanering, säger Helena Sandmer som ansvarar för bedömningarna av länets miljömål. Från och med 2021 kommer vi börja följa upp mot 2030 och då måste långt fler mål vara uppfyllda. 

Läs om miljömålsbedömningarna

48 kommuner i Västra Götaland antar Klimat 2030:s klimatlöften

48 av regionens 49 kommuner antar Klimat 2030s klimatlöften. I genomsnitt har kommunerna antagit 7 nya löften som ska genomföras under 2021. De två löften som flest kommuner har antagit är "Vi byter ut nödvändiga engångsprodukter av fossilbaserat material" och "Vi använder en klimatstyrande resepolicy". 

Den kompletta sammanställningen och klimatlöftenas beräknade klimatnytta kommer att presenteras på det digitala lanseringseventet den 16 december kl. 15.30-16.30.

Kolla in vilka klimatlöften din kommun antagit

Läs mer om kommunernas klimatlöften

Lansering den 16 december

Nya ansökningsomgångar för Klimatklivet

Årets budget för Klimatklivet har ökat kraftigt, från 2,1 till 4,5 miljarder kronor. Samtidigt förlängs klimatklivet till 2026. Lägg på minnet redan nu de kommande ansökningsomgångarna:

18-29 januari
13-27 april
24 augusti–9 september
8-18 november.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Foto: drobma/Mostphotos

Tillväxtverket finansierar två områden för ett hållbart och diversifierat näringsliv i Västra Götaland

Enligt regeringsuppdraget Hållbar regional utveckling ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integreras i regionernas ordinarie verksamheter. I Västra Götaland finansieras två styrkeområden.

  • Samverkan för ett hållbart och diversifierat näringsliv – styrkeområde textil

  • Samverkan för ett hållbart och diversifierat näringsliv – styrkeområde livsmedel

Mer information på Tillväxtverkets webbplats

Restaurering av dammen på Sundsby säteri

Under flera år har Tjörns kommun tillsammans med 8+fjordar arbetat i ett projekt med att gräva ut den igenvuxna karpdammen på Sundsby Säteri, ursprungligen anlagd på 1600-talet. Under året 2020 har äntligen den stora utgrävningen ägt rum och 2950 m2 av dammen har öppnats upp och ytterligare 2500m5 har klippts för att hålla tillbaka vegetation.

Förutom att stärka Sundsby Säteri som besöksmål och värna om kulturhistorien så hoppas vi att det ska vara positivt för djurlivet. De öppna ytorna bidrar till att öka lekmiljöerna för grodor och paddor i området och vi har redan sett en stor ökning av gräsand i dammen.

Projektet har finansierats med medel från europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling genom LEADER Södra Bohuslän.

Läs mer på Tjörns webbplats

Foto: Mostphotos

Ta vattenvägen mot miljömålen – var med i samråd

Många av miljömålen berör vattenfrågor. Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, etc. Nu samråder vattenmyndigheterna om åtgärdsprogram för vatten. Ett bra tillfälle för kommuner och organisationer att tycka till om förslag på åtgärder som hjälper oss att nå miljömålen.

Läs mer om samrådet och hur du deltar:

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 

Foto: pbj/Mostphotos

Kommuner längs med Göta älv kan få bidrag för att förebygga skred

Den 19 november beslutade regeringen att SGI, Statens geotekniska institut, genom Delegationen för Göta älv, kan finansiera hela kostnaden för konkreta geotekniska åtgärder för de kommuner som ansöker om bidrag för att förebygga ras och skred längs Göta älv.

Till pressmeddelandet från regeringen

Event

16

dec

Lansering av Kommunernas klimatlöften

Följ den webbsända lanseringen av kommuneras klimatlöften live den 16 december.
klimat2030.se/klimatloften

Om nyhetsbrevet

Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev med fokus på arbetet för att nå länets miljömål. Vi jobbar tillsammans med Skogsstyrelsen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och att miljön ska bli bättre.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick